ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 22, No 4 (1974) Przedłużenie Stanu Naprężenia w Obszar Sztywny dla Pewnych Rozwiązań w Mechanice Gruntów Abstract   PDF
L. Dietrich, W. Trąmpczyński
 
Vol 14, No 1 (1966) Przegląd ostatnich prac włoskich w dziedzinie nośności granicznej Abstract   PDF
Elio GIANGRECO
 
Vol 21, No 3 (1973) Przepływ Gazu Rozrzedzonego Między Równoległymi Ściankami Abstract   PDF
M. Grudnicki
 
Vol 27, No 3 (1979) Przepływ Płaski w Przewodzie z Przegrodą Przepuszczalną Dowolnego Kształtu Abstract   PDF
J. Partyka
 
Vol 27, No 1 (1979) Przepływ Płynu Mikropolarnego w Szczelinie Między Wirującymi Powierzchniami Obrotowymi Abstract   PDF
E. Walicki, A. Walicka
 
Vol 35, No 1 (1987) Przestrzenne Rozkłady Dynamicznych Obciążeń Międzyzębnych w Walcowej Przekładni o Zębach Prostych Abstract   PDF
S. Stachoń
 
Vol 17, No 4 (1969) Przestrzenne zagadnienia dynamiczne ośrodków niesprężystych Abstract   PDF
J. Bejda
 
Vol 27, No 1 (1979) Przybliżona Analiza Nieustalonego Pola Temperatury w Żebrach Prostych Abstract   PDF
K. Rup, J. Taler
 
Vol 30, No 2 (1982) Przybliżona Metoda Nieliniowej Analizy Ram Sprężystych Abstract   PDF
M. Kleiber, M. Wieczorek
 
Vol 22, No 1 (1974) Przybliżona Metoda Wyznaczania Parametrów Wytrzymałościowych Skał Abstract   PDF
J. Zawada, S. Supeł
 
Vol 9, No 1 (1961) Przybliżone Metody Badania Ruchu Konturu Roponośnego Przy Filtracji Cieczy Ściśliwej w Złożu Abstract   PDF
H. Walden
 
Vol 13, No 1 (1965) Przybliżone Metody Obliczania Ruchu Konturu Gaz-Ciecz z Uwzględnieniem Sprężystości Cieczy i Złoża Abstract   PDF
M.W. Filinow, C. Grabarczyk
 
Vol 15, No 4 (1967) Przybliżone Obliczanie Częstości Skrętnych Drgań Własnych Pręta o Zmiennym Przekroju Abstract   PDF
R. Łączkowski
 
Vol 10, No 1 (1962) Przybliżone Obliczanie Dużych Ugięć Sprężystych Belki na Podporach Nieprzesuwnych Abstract   PDF
Z. Waszczyszyn
 
Vol 13, No 1 (1965) Przybliżone Określanie Odkształceń Płyt i Powłok Plastycznych W Oparciu O Niestowarzyszone Prawo Płynięcia Abstract   PDF
J.A. König
 
Vol 34, No 3 (1986) Przybliżone Rozwiązania w Dynamice Niesprężystych Membran. Część 2 Abstract   PDF
W. Idczak
 
Vol 33, No 4 (1985) Przybliżone Rozwiązania w Dynamice Niesprężystych Membran. Część I. Abstract   PDF
W. Idczak
 
Vol 10, No 1 (1962) Przybliżone Wyznaczanie Siły Krytycznej z Oszacowaniem Bledu przy Wyboczeniu Pręta o Zmiennym Przekroju Poprzecznym Abstract   PDF
Z. Mazurkiewicz
 
Vol 21, No 1 (1973) Przyczynek do Sprężysto-Plastycznego Skręcania Prętów dla Skończonych Odkształceń Abstract   PDF
A. Mioduchowski
 
Vol 23, No 1 (1975) Przyczynek do wyznaczania Stanu Odkształcenia Sprężyn o Dowolnej Geometrii Abstract   PDF
P. Czerwiński
 
Vol 12, No 1 (1964) Przykłady Kształtowania Belek Sprężonych Abstract   PDF
A. Brandt
 
Vol 11, No 4 (1963) Przykłady Obliczenia Krzywych Nośności Granicznej Abstract   PDF
M. Wnuk
 
Vol 31, No 2 (1983) Przykłady Szacowania Stanu Lokalizacji Deformacji Plastycznych Abstract   PDF
Z. Śloderbach
 
Vol 3, No 2 (1955) Przypadek Jednoczesnego Rozciągania i Skręcania Pręta o Przekroju Kołowym w Zakresie Sprężysto-Plastycznym Abstract   PDF
M. Życzkowski
 
Vol 14, No 2 (1966) Przypadek Obrotowej Symetrii Powłok o Małej Wyniosłości Abstract   PDF
W. Pietraszkiewicz
 
Vol 18, No 4 (1970) Przyspieszenia Drgań Skrętnych Cienkościennego Pręta o Profilu Otwartym Abstract   PDF
M. Sarna
 
Vol 71, No 4 (2023) Pulsatile Powell-Eyring Nanofluid Flow in a Channel with Inclined Magnetic Field and Chemical Reaction Abstract   PDF
Suripeddi SRINIVAS, Kalyan Kumar CHALLA, Satyanarayana BADETI, P. Bharath KUMAR
 
Vol 50, No 1-2 (2002) Pure Bending of the Orthotropic Elastic Rectangle Abstract   PDF
M. Kravchuk, W. Nagórko, A. Podhorecki
 
Vol 24, No 3 (1976) Płaski Proces Plastycznego Płynięcia Materiału Nacinanego Sztywnym Stemplem w Kształcie Klina Abstract   PDF
M. Hawrysz
 
Vol 26, No 3 (1978) Płaski Przepływ przez Przegrodę Przepuszczalną w Przewodzie o Ściankach Równoległych Abstract   PDF
P. Kijowski, I. Szafrankowska
 
Vol 37, No 3 (1989) Płaskie Drgania Swobodne Niepodpartych Pierścieni Kołowych. Część I. Częstości Drgań Własnych. Abstract   PDF
B. Olszowski
 
Vol 17, No 4 (1969) Płaskie osiowo-symetryczne zadanie teorii sprężystości w ośrodku dyskretnym Abstract   PDF
J. Śliżewicz
 
Vol 16, No 3 (1968) Płaskie płyniecie ustalone ośrodka Coulomba z uwzględnieniem sił bezwładności i sił masowych Abstract   PDF
C. Szymański
 
Vol 15, No 4 (1967) Płaskie Stany Ośrodków Plastycznych w Nieortogonalnych Układach Współrzędnych Krzywoliniowych Abstract   PDF
J. Zawidzki
 
Vol 21, No 3 (1973) Płyta Reissnera o Niejednorodności Wykładniczej Abstract   PDF
A. Gawęcki
 
Vol 26, No 2 (1978) Płyta Siatkowa Dowolnie Obciążona Abstract   PDF
J. Lewiński
 
Vol 11, No 3 (1963) Płyta Wspornikowa Nieskończenie Długa Obciążona Siłą Skupioną Abstract   PDF
F. Dymek
 
Vol 13, No 1 (1965) Płyty Kratowe z Elementów Powtarzalnych Abstract   PDF
W. Gutkowski
 
Vol 1 (1953) Płyty na Sprężystym Podłożu Abstract   PDF
A. Lisowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Płyty Plastyczne pod Działaniem Sił Skupionych Abstract   PDF
J. Sokół-Supel
 
Vol 10, No 4 (1962) Płyty Plastycznie Niejednorodne i Ortotropowe w Stadium Zniszczenia Abstract   PDF
D. Niepostyn
 
Vol 28, No 1 (1980) Płyty w Ujęciu Mechaniki Ciał z Więzami Abstract   PDF
M. Marks
 
Vol 32, No 1 (1984) Quasi-Ortogonalność Jednorodnych Rozwiązań Liniowej Sprężystości dla Pasma Ortotropowego Abstract   PDF
R. Wojnar
 
Vol 22, No 4 (1974) Quasi-Stacjonarny Stan Naprężeń Termicznych w Rurze Grubościennej Abstract   PDF
K. Skalski
 
Vol 28, No 4 (1980) Quasi-static motion of compressible hypo-elastic sphere and cylinder Abstract   PDF
Guo ZHONG-HENG, Lii WEN-LIN
 
Vol 23, No 2 (1975) Quasi-Static Thermal Stresses in an Infinite Slab Abstract   PDF
K. Sakaino, A. Atsumi
 
Vol 63, No 3 (2015) Radial Vibrations of a Thick-Walled Spherical Reservoir Forced by an Internal Surge-Pressure in a Compressible Elastic Medium Abstract   PDF
Edward WŁODARCZYK, Bartosz FIKUS
 
Vol 69, No 4 (2021) Radiative MHD Walter’s Liquid-B Flow Past a Semi-Infinite Vertical Plate in the Presence of Viscous Dissipation with a Heat Source Abstract   PDF
Chenna Kesavaiah DAMALA, Venkateswarlu BHUMARAPU, Oluwole Daniel MAKINDE
 
Vol 43, No 1-2 (1995) Rail on Linear Stochastics Supports Abstract   PDF
M. Moravčík
 
Vol 54, No 4 (2006) Rayleigh waves speed in transversely isotropic material Abstract   PDF
A. Rehman, A. Khan, A. Ali
 
Vol 48, No 3 (2000) Reduction of Train-Induced Vibration in Buildings Abstract   PDF
J.P. Talbot
 
Vol 26, No 2 (1978) Refrakcja Prostej Fali Uderzeniowej w Gazie Izotermicznym Abstract   PDF
E. Włodarczyk
 
Vol 21, No 4 (1973) Regulacja Stanu Deformacji w Płaskich Ustrojach Prętowych Abstract   PDF
J. Holnicki-Szulc
 
Vol 49, No 2-3 (2001) Relation Between the Mechanical Properties of Muscles and Their Structure on the Molecular Level Abstract   PDF
L. Skubiszak, L. Kowalczyk
 
Vol 66, No 2 (2018) Relaxation of Process-Induced Stresses in Composite Parts – Mixed Experimental-Numerical Approach Abstract   PDF
Anna Maria GALINSKA
 
Vol 49, No 4 (2001) Reliability-Based Structural Optimization Accounting for Manufacturing and Material Quality Abstract   PDF
K. Doliński, R. Stocki
 
Vol 11, No 4 (1963) Reologiczna Teoria Wytrzymałości i Jej Zastosowanie do Betonu Abstract   PDF
C. Eimer
 
Vol 58, No 3-4 (2010) Research on Influence of Impact of Microparticles and Sewing Needles on Destruction of Solid Bodies Abstract   PDF
B. D. KHRISTOFOROV
 
Vol 67, No 2 (2019) Research on Influence of TiSi(N) Reflective Coating Thermal Resistance on Energy Absorption of Fireproof Textile Coupled with Auxetic Fabric Abstract   PDF
Danuta MIEDZIŃSKA, Michał STANKIEWICZ, Roman GIELETA, Konstanty MARSZAŁEK
 
Vol 61, No 1 (2013) Research on the Durability of Adhesive Composites Abstract   PDF
Marek ROŚKOWICZ, Tomasz SMAL
 
Vol 56, No 1 (2008) Resistance of Rc Annular Cross-Sections With Openings Subjected to Axial Force and Bending Abstract   PDF
M. LECHMAN
 
Vol 67, No 2 (2019) Response Surfaces in the Numerical Homogenization of Non-Linear Porous Materials Abstract   PDF
Witold BELUCH, Marcin HATŁAS
 
Vol 47, No 2 (1999) Restrained Flexure of Brittle-Matrix Composite Structures Abstract   PDF
M. Janas, J. Sokół-Supel
 
Vol 50, No 3 (2002) Retrofit Analysis of Florida Beam-and-Post Reinforced Concrete Bridge Barriers Abstract   PDF
J.W. Wekezer, I. Kreja, M. Issa
 
Vol 59, No 3 (2011) Reverse Ballistic Impact Studies of Thin Plate Perforation Abstract   PDF
L. C. FORDE, W. G. PROUD, S. M. WALLEY, P. D. CHURCH, R. CORNISH
 
Vol 57, No 3-4 (2009) Review on spectral decomposition of Hooke’s tensor for all symmetry groups of linear elastic material Abstract   PDF
Katarzyna KOWALCZYK-GAJEWSKA, Janina OSTROWSKA-MACIEJEWSKA
 
Vol 61, No 4 (2013) Revisiting the Reflected Caustics Method: the Accurate Shape of the “Initial Curve” Abstract   PDF
Christos F. MARKIDES, Stavros K. KOURKOULIS
 
Vol 31, No 4 (1983) Rheology of Prestressed Circularly Symmetric Discs Abstract   PDF
J. Białkiewicz
 
Vol 56, No 2 (2008) Rigid Body Assembly Impact Models for Adiabatic Cutoff Equipments Abstract   PDF
M. MASSENZIO, S. PASHAH, E. JACQUELIN, A. BENNANI
 
Vol 44, No 3-4 (1996) Robust Stability of Dynamical System Abstract   PDF
A. Ossowski
 
Vol 46, No 2 (1998) Rocking-Sliding of a Rigid Block: Friction Influence on Free Motion Abstract   PDF
U. Andreaus, P. Casini
 
Vol 40, No 2 (1992) Role of Fluid Interia in Porous Material Subject to Dynamics Loadings Abstract   PDF
S.J. Kowalski, G. Musielak
 
Vol 44, No 1 (1996) Role of Thermal Treatment in Stress Failure of Concrete Differing in its Aggregate Grain Composition Abstract   PDF
J. Hoła
 
Vol 70, No 1 (2022) Rolling Bearing Fault Diagnosis Method Based on Improved Variational Mode Decomposition and Information Entropy Abstract   PDF
Wen FAN, Lian GE, Xiaoting XIAO, Fangji GAN, Xin LAI, Hongxia DENG, Qi HUANG
 
Vol 52, No 3 (2004) Rolling Contact of Long Elastic Cylinders with Surface Roughness Described by a Two Parameter Model Abstract   PDF
V. Pauk, M. Woźniak
 
Vol 19, No 2 (1971) Równania Asymptotyczne i Efekt Brzegowy dla Płyt o Złożonej Strukturze Abstract   PDF
S. Konieczny
 
Vol 24, No 4 (1976) Równania Liniowej Teorii Sprężystych Powłok Strukturalnych Abstract   PDF
J. Gierliński
 
Vol 20, No 1 (1972) Równania Macierzowe Tarczownicy Pryzmatycznej Abstract   PDF
J. Poplewska, K. Wrześniowski
 
Vol 32, No 4 (1984) Równania Pełzania dla Niestacjonarnych Obciążeń na Przykładzie Pełzania Preszpanu Transformatorowego Abstract   PDF
M. Czech, E. Mieleszko
 
Vol 8, No 4 (1960) Równania Powłoki Stożkowej Trójwarstwowej Wewnątrz Użebrowanej z Lekka Warstwą Wypełniającą Abstract   PDF
J. Rutecki
 
Vol 14, No 1 (1966) Równania różniczkowe filtracji cieczy niejednorodnych Abstract   PDF
Czesław GRABARCZYK
 
Vol 17, No 4 (1969) Równania ruchu układów z silami uderzeniowymi Abstract   PDF
C. Cempel
 
Vol 28, No 4 (1980) Równania sprężystości teorii odkształceń skończonych dla płyt i powłok Abstract   PDF
N. W. ŁAPIN
 
Vol 14, No 2 (1966) Równania Statyczne Odkształcenia Płyt Sprężonych o Zmiennej Grubości Abstract   PDF
W. Dzieniszewski
 
Vol 20, No 3 (1972) Równania Teorii Dużych Ugięć Powłok Plastycznych Abstract   PDF
M. Duszek
 
Vol 17, No 1 (1969) Równania teorii konsolidacji w przypadku występowania źródeł cieczy i szkieletu Abstract   PDF
D. Pańczak
 
Vol 32, No 2 (1984) Równania Teorii Reissnera dla Powłok o Wolno Zmiennych Krzywiznach Abstract   PDF
Z. Rychter
 
Vol 3, No 4 (1955) Równanie Boltzmanna i Jego Znaczenie w Teorii Gazów Abstract   PDF
Z. Szymański
 
Vol 5, No 2 (1957) Rozchodzenie się Małych Zaburzeń w Mieszaninie Cieczy z Pęcherzykami Gazu Abstract   PDF
A. Szaniawski
 
Vol 4, No 4 (1956) Rozciąganie Silami Skupionymi Tarczy Nieograniczonej z Otworem Kołowym / Rozciąganie Silami Skupionymi Tarczy Nieograniczonej z Ośrodkiem Sztywnym Zarysu Kołowego Abstract   PDF
F. Szelągowski
 
Vol 14, No 1 (1966) Rozkład naprężeń cieplnych w belce z płaską szczeliną Abstract   PDF
Prem NARAIN
 
Vol 16, No 1 (1968) Rozkład naprężeń w nieskończonej płycie złożonej Abstract   PDF
S.K. Chakrabarti
 
Vol 17, No 1 (1969) Rozkład naprężeni stycznych wzdłuż sztywnego pręta znajdującego się wewnątrz półpłaszczyzny sprężystej Abstract   PDF
J. Bauer, T. Strzelecki
 
Vol 21, No 2 (1973) Rozkład Strat w Kołowej Palisadzie Sprężarki Osiowej Abstract   PDF
J. Kral
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozkład Wirowości w Oscylującej Warstwie Przyściennej Wokół Cylindrycznego Ciała Abstract   PDF
H. Paczyńska
 
Vol 17, No 3 (1969) Rozprzestrzenianie się fal w sprężystym ortotropowym walcu kołowym Abstract   PDF
M. Kozarow, TS. P. Iwanow
 
Vol 18, No 3 (1970) Rozprzestrzenianie się płaskich Fal Sprężysto-Plastycznych Wywołanych Udarem Masowym Abstract   PDF
E. Włodarczyk
 
Vol 33, No 4 (1985) Rozstrajanie Optymalne Konstrukcji Drgających jako Zagadnienie Wieloekstremalne Abstract   PDF
B. Olszowski
 
Vol 18, No 3 (1970) Rozszerzanie się Dwóch Lepko-sprężystych Walców Nałożonych na Siebie Abstract   PDF
A. Zając
 
Vol 9, No 4 (1961) Rozwiązania Osobliwe Płyt Wzmocnionych Zebrami Jednostronnymi Abstract   PDF
R. Ganowicz
 
Vol 20, No 2 (1972) Rozwiązania Równań Różniczkowych n-tego Rzędu Występujących w Mechanice Abstract   PDF
K. Wierzcholski
 
Vol 25, No 1 (1977) Rozwiązania Zagadnień Statycznych Powłok Obrotowych przy Zastosowaniu Metody Elementów Skończonych Abstract   PDF
J. Gołaś
 
Vol 23, No 2 (1975) Rozwiązanie Dynamicznego Zagadnienia Kontaktowego dla Termosprężystej Półprzestrzeni Abstract   PDF
W. Frydrychowicz
 
Vol 26, No 4 (1978) Rozwiązanie Falowych Zagadnień Brzegowych w Prętach Plastycznych z Uwzględnieniem Prędkości Odkształcenia i Temperatury Abstract   PDF
J. Bejda
 
Vol 8, No 2 (1960) Rozwiązanie Ogólne Płyty O Kształcie Trójkąta Prostokątnego Abstract   PDF
R. Solecki
 
Vol 16, No 2 (1968) Rozwiązanie pewnego problemu quasi-statycznej teorii bębnów Abstract   PDF
A. Tylikowski, E. Czogała
 
Vol 5, No 4 (1957) Rozwiązanie Pewnego Typu Tarczy Nieograniczonej Abstract   PDF
K. Wysiatycki
 
Vol 36, No 1 (1988) Rozwiązanie Zagadnień Identyfikacji i Pomiaru w Dziedzinie Czasu Abstract   PDF
A.J. Popławski
 
Vol 2, No 2 (1954) Rozwiązanie zagadnienia błony metodą różnic skończonych z użyciem specjalnego liczydła Abstract   PDF
Jan SZMELTER
 
Vol 15, No 2 (1967) Rozwiązanie Zagadnienia Cauchy’ego dla Równań Płaskiego Plastycznego Stanu Naprężenia za Pomocą Szeregów Potęgowych Abstract   PDF
A. Pielorz
 
Vol 8, No 3 (1960) Rozwiązanie Zagadnienia Dwuwymiarowego przy Stałej Krzywiźnie Linii Izostatycznych Abstract   PDF
C. Woźniak
 
Vol 1 (1953) Rozwiązanie zagadnienia płaskiego teorii sprężystości w układzie współrzędnych prostokątnych / O pewnych szczególnych przypadkach wytrzymałości tarczy nieograniczonej z odmiennym ośrodkiem zarysu eliptycznego Abstract   PDF
F. Szelągowski
 
Vol 26, No 2 (1978) Rozwiązanie Zmodyfikowanego Zagadnienia Lagrange’a dla Układu z Dwoma Tłokami Abstract   PDF
T. Trębiński, E. Włodarczyk
 
Vol 18, No 3 (1970) Rozwijanie się Sił Tarcia dla Pewnego Przypadku Współpracy Dwóch Belek Abstract   PDF
B. Boliński
 
Vol 8, No 3 (1960) Rozwój Termosprężystości w Latach 1945-1960 Abstract   PDF
J. Ignaczak
 
Vol 61, No 1 (2013) Rubber Structure under Dynamic Loading – Computational Studies Abstract   PDF
Paweł BARANOWSKI, Roman GIELETA, Jerzy MAŁACHOWSKI, Łukasz MAZURKIEWICZ
 
Vol 19, No 3 (1971) Ruch liniowego układu dynamicznego po losowo nierównej belce na sprężystym podłożu Abstract   PDF
Andrzej CHUDZIKIEWICZ
 
Vol 23, No 2 (1975) Ruchome Źródła Ciepła w Półnieskończonej Tarczy Abstract   PDF
S. Szymański
 
Vol 46, No 3-4 (1998) Rumbling in High Speed Passenger Trains Abstract   PDF
M. Meywerk
 
Vol 12, No 3 (1964) Rura Uderzeniowa, Pomiary i Wnioski Abstract   PDF
Z.A. Walenta, T.T. Rudowska
 
Vol 19, No 3 (1971) Ruszt o sześciokątnej siatce prętów Abstract   PDF
Witold GUTKOWSKI, Jan OBRĘBSKI
 
Vol 24, No 2 (1976) Saint-Venant's Problem for Heterogeneous Elastic Solids Abstract   PDF
D. Iesan
 
Vol 24, No 3 (1976) Schlieren Measurements of Fine Scale Mixing Abstract   PDF
S. Zakanycz, R.S. Brodkey
 
Vol 14, No 2 (1966) Ściskanie Osiowe Powłoki Cylindrycznej z Równoczesnym Ciśnieniem Wewnętrznym Abstract   PDF
J. Klepaczko, J.A. König
 
Vol 16, No 3 (1968) Ścisłe równania i obliczanie skończonych sprężysto-plastycznych ugięć ortotropowych powłok obrotowo-symetrycznych Abstract   PDF
Z. Waszczyszyn
 
Vol 27, No 2 (1979) Ścisłe Równanie Amplitudy Fali Przyspieszenia w Ośrodku Konsolidującym Abstract   PDF
R. Dzięcielak
 
Vol 25, No 1 (1977) Ścisły Element Obrotowo-Symetryczny dla Cienkiej Powłoki Sprężystej Abstract   PDF
Z. Waszczyszyn, A. Młodzianowski
 
Vol 41, No 3-4 (1993) Second-Order Strains of Lignostone Under Creep and Constitutive Equations Abstract   PDF
M. Czech
 
Vol 69, No 1 (2021) Segmentation of Aggregate and Asphalt in Photographic Images of Pavements Abstract   PDF
Angela Marcela MEJÍA, Marco Aurelio ALZATE, Oscar Javier REYES-ORTIZ
 
Vol 68, No 4 (2020) Segregation Effect on Solidification Cracking in Spot Welding of the 6XXX Aluminum Abstract   PDF
Andrés RAMIREZ, Jonathan GRACIANO-URIBE, Diego HINCAPIE ZULUGA, Edwar TORREZ LOPEZ
 
Vol 46, No 2 (1998) Selected Cases of Bi-Area Contact for Cylindrical Elements Abstract   PDF
M. Czerniec, C. Komorzycki, R. Łucyszyn
 
Vol 60, No 1 (2012) Selected Topics of High Speed Machining Analysis - Initial lecture for VIII International Conference HIGH SPEED MACHINING Abstract   PDF
Tomasz ŁODYGOWSKI, Alexis RUSINEK, Tomasz JANKOWIAK, Wojciech SUMELKA
 
Vol 60, No 4 (2012) Selection of Shaped Charge Liner Material with the Use of Electromagnetic Expanding Ring Technique Abstract   PDF
Jacek JANISZEWSKI
 
Vol 64, No 4 (2016) Self-Equilibrium Geometry of the Class-Theta Tetrahedral Tensegrity Module Abstract   PDF
Zbigniew Wojciech BIENIEK
 
Vol 54, No 3 (2006) Self-Excited Vibrations Counteraction in Machine Tool — Cutting Process System Using Controllable Eliminator of Vibration Abstract   PDF
Marcin Chodźko, Krzysztof Marchelek, Arkadiusz Parus
 
Vol 48, No 3 (2000) Semi-Empirical Model of Tire-Pavement Contact Abstract   PDF
P. Fundowicz, J. Wicher
 
Vol 58, No 1-2 (2010) Sending hidden data through WWW pages: detection and prevention Engineering Abstract   PDF
L. POLAK, Z. KOTULSKI
 
Vol 56, No 1 (2008) Sensitivity Analysis in a Fatigue Delamination Problem of an Elastic Two-Layer Composite Abstract   PDF
Ł. FIGIEL, B. LAUKE, M. KAMIŃSKI
 
Vol 48, No 4 (2000) Sensitivity Analysis of the Bar Structures Reliability Abstract   PDF
R. Sieniawska, P. Śniady, S. Żukowski
 
Vol 34, No 1-2 (1986) Sh Waves in a Porous Layer of Nonuniform Thickness Abstract   PDF
A. Chattopadhyay, A. Chakraborty
 
Vol 43, No 1-2 (1995) Shape Optimization of 2D Elastic Structures Using Adaptne Grids Abstract   PDF
W. Gutkowski, J. Zawidzka
 
Vol 71, No 3 (2023) Shape Optimization of the Muffler Shield with Regard to Strength Properties Abstract   PDF
Joachim JAROSZ, Adam DŁUGOSZ
 
Vol 63, No 4 (2015) Shear Modulus of Elasticity for Thin-Walled Trapezoidal Corrugated Cores of Seven-Layer Sandwich Plates Abstract   PDF
Jerzy Lewiński, Ewa Magnucka-Blandzi, Wacław Szyc
 
Vol 25, No 4 (1977) Shock Wave Dispersion in Fluids with Loosely Distributed Rigid Bodies Abstract   PDF
J.S. de Krasiński, A. Khosla, V. Ramesh
 
Vol 25, No 2 (1977) Shock Wave Structure in a Binary Mixture of Gases with a Rotational Degree of Freedom and Comparable Masses Abstract   PDF
W. Fiszdon, T. Platkowski
 
Vol 40, No 1 (1992) Shrinkage Stresses in Dried Materials Abstract   PDF
S.J. Kowalski, G. Musielak, A. Rybicki
 
Vol 49, No 2-3 (2001) Significance of Bioceramics for Bone Surgery Abstract   PDF
A. Ślósarczyk
 
Vol 54, No 4 (2006) Simple shear test in identification of constitutive behaviour of materials submitted to large deformations - hyperelastic materials caseF Abstract
A. Ziółkowski
 
Vol 54, No 4 (2006) Simple Shear Test in Identification of Constitutive Behaviour of Materials Submitted to Large Deformations — Hyperelastic Materials Case Abstract   PDF
A. Ziółkowski
 
Vol 29, No 1 (1981) Simplified Crushing Analysis of Thin-Walled Columns and Beams Abstract   PDF
W. Ambramowicz
 
Vol 42, No 1-2 (1994) Simplified Model of Elastic-Plastic Wheel/Rail Interactions Abstract   PDF
W. Gambin
 
Vol 39, No 3-4 (1991) Simulation Analysis of the Influence of Variation in Some Selected Design and Control Parameters on the Acceleration Time of a Turbojet Engine Abstract   PDF
M. Orkisz
 
Vol 54, No 3 (2006) Simulation Investigation of an Active Vibration Protection System of an Operator of a Hand-Held Percussive Tool Abstract   PDF
Zygmunt Basista
 
Vol 64, No 2 (2016) Simulation of Deformation and Fracture Characteristics of a 45 Steel Taylor Impact Specimen Abstract   PDF
Gang CHEN, Xicheng HUANG
 
Vol 64, No 4 (2016) Simulation of deposit growth onto recuperator tubes in pit furnaces. Abstract   PDF
Krzysztof WACŁAWIAK
 
Vol 57, No 3-4 (2009) Simulations of combustion roar in turbulent attached and lifted turbulent methane jet flames Abstract   PDF
P. MARAZIOTI, P. KOUTMOS
 
Vol 64, No 4 (2016) Simulations of thermal softening in large strain thermoplasticity Abstract   PDF
Balbina WCISŁO
 
Vol 65, No 1 (2017) Simultaneous Design of Optimal Shape and Local Cubic Material Characteristics Abstract   PDF
Radosław CZUBACKI, Jean-Francois GANGHOFFER, Tomasz LEWIŃSKI
 
Vol 65, No 3 (2017) Simultaneous Effects of Thermal Radiation and Chemical Reaction on Hydromagnetic Pulsatile Flow of a Casson Fluid in a Porous Space Abstract   PDF
Challa Kalyan KUMAR, Suripeddi SRINIVAS
 
Vol 15, No 1 (1967) Siła Krytyczna Ramienia Dźwigu przy Wyboczeniu z Płaszczyzny Zawieszenia Abstract   PDF
W. Dmitrijuk
 
Vol 15, No 4 (1967) Skończone Odkształcenia Niesprężystych, Wiotkich, Obrotowo-Symetrycznych Powłok Ortotropowych Abstract   PDF
J. Orkisz
 
Vol 13, No 4 (1965) Skończone Odkształcenia Obrotowo-Symetrycznych Powłok w Stanie Błonowym Przy Pewnych Typach Fizycznej Nieliniowości Abstract   PDF
J. Orkisz
 
Vol 15, No 1 (1967) Skończone Sprężysto-Plastyczne Ugięcia Płyt Kołowo-Symetrycznych Abstract   PDF
Z. Waszczyszyn
 
Vol 14, No 4 (1966) Skończone Ugięcia Sprężysto-Plastyczne Belek o Dowolnym Przekroju Abstract   PDF
J. Orkisz, M. Życzkowski
 
Vol 6, No 2 (1958) Skręcanie Mostowych i Hydrotechnicznych Konstrukcji Cienkościennych o Przekroju Zamkniętym Abstract   PDF
R. Dąbrowski
 
Vol 23, No 4 (1975) Skręcanie Nieswobodne Prętów Złożonych o Przekroju Otwartym Abstract   PDF
P. Rapp, K. Wrześniowski, J. Wdowicki
 
Vol 16, No 1 (1968) Skręcanie prętów cienkościennych typu dwuteownika o dwukierunkowej zmienności przekroju Abstract   PDF
Z. Cywiński
 
Vol 13, No 2 (1965) Skręcanie Prętów Cienkościennych Typu Dwuteownika o Zmiennej Wysokości Środnika Abstract   PDF
Z. Cywiński
 
Vol 8, No 4 (1960) Skręcanie Prętów o Przekroju w Kształcie Wielokąta Foremnego Wzory Obliczeniowe Abstract   PDF
W. Zapalowicz
 
Vol 27, No 2 (1979) Skrętno-Giętne Drgania Niejednorodnego Pręta Cienkościennego Abstract   PDF
R. Skarżyński
 
Vol 24, No 1 (1976) Slip-Line Solutions of Some Axi-Symmetric Problems of Plastic Compression of Cylinders and Rings Abstract   PDF
M. Grzymkowski, Z. Mróz
 
Vol 71, No 4 (2023) Slow Flow of Couple Stress Fluid Past a Cylinder Embedded in a Porous Medium: Slip Effect Abstract   PDF
Priya SARKAR, Krishna Prasad MADASU
 
Vol 34, No 1-2 (1986) Slow Nonisothermic Gas Flow in a Plane Channel with Porous Walls Abstract   PDF
S. May
 
Vol 41, No 2 (1993) Solution for an Irregular Perturbation Problem of Viscoplastic Spherical Container Under Internal Pressure Abstract   PDF
W. Wojno
 
Vol 24, No 4 (1976) Solution of Certain Systems of Dual Integral Equations with Bessel Kernels and its Application in the Theory of Elasticity Abstract   PDF
J. Gaszyński
 
Vol 28, No 3 (1980) Solution of the Differential Equations Governing the Equilibrium of a Skew-Curved Beam Abstract   PDF
D.E. Panayotounakos, P.S. Theocaris
 
Vol 64, No 4 (2016) Solution of the Three Forces Problem in a Case of Two Forces Being Mutually Orthogonal Abstract   PDF
Tomasz SOKÓŁ, Tomasz LEWIŃSKI
 
Vol 36, No 1 (1988) Some Aspects of Mode Interaction in Thin-Walled Stiffened Plate Under Uniform Compression Abstract   PDF
Z. Kołakowski
 
Vol 28, No 1 (1980) Some comments on the Resistance Experienced by a Porous Sphere Moving in a Viscous Incompressible Fluid at Low Reynolds Numbers Abstract   PDF
J.A. Kołodziej
 
Vol 47, No 3-4 (1999) Some Kinematically Admissible Velocity Fields in Multimaterial Extrusion Abstract   PDF
G.S. Mishuris, R.E. Śliwa
 
Vol 22, No 4 (1974) Some Methods of Solving Problems of Non-Linear Thermo-Viscoelasticity Abstract   PDF
B.E. Pobedria
 
Vol 43, No 1-2 (1995) Some New Developments in Contact Pressure Optimization Abstract   PDF
I. Páczelt
 
Vol 22, No 3 (1974) Some Peculiarities of Jet Flows in a Deflecting Stream Abstract   PDF
A. Epstein, V. Hendrikson
 
Vol 63, No 3 (2015) Some Reliability Issues of the Corrugated I-Beam Girder Abstract   PDF
Damian SOKOŁOWSKI, Marcin Marek KAMIŃSKI
 
Vol 59, No 2 (2011) Some Remarks on Burzyński’s Failure Criterion for Anisotropic Materials Abstract   PDF
P. SZEPTYŃSKI
 
Vol 33, No 1-2 (1985) Some Remarks on the Weak Interaction of Mean and Turbulent Fields of Temperature and Wind Velocity Abstract   PDF
A.K. Chakraborty, H.P. Mazumdar, L.N. Persen
 
Vol 30, No 3-4 (1982) Some Results in the Numerical Analysis of Structural Instabilities Part I. Statics Abstract   PDF
M. Kleiber
 
Vol 30, No 3-4 (1982) Some Results in the Numerical Analysis of Structural Instabilities Part II. Dynamics Abstract   PDF
M. Kleiber
 
Vol 68, No 1 (2020) Spectral Quasilinearization Method for Solution of Convective Heating Condition Abstract   PDF
Wubshet IBRAHIM
 
Vol 71, No 2 (2023) Spectral-Based Fatigue Life Analysis of Bus Structural Steels with Different Nodes and Operating Tracks Abstract   PDF
Rando Tungga DEWA, I. Made Wicaksana EKAPUTRA, Miloslav KEPKA, Daffa Mandala ADINATA
 
Vol 17, No 1 (1969) Sprężysta płyta spoczywająca na sztywnym podłożu pod działaniem impulsu momentu skręcającego Abstract   PDF
S.Ch. Ghosh
 
Vol 11, No 1 (1963) Sprężyste Fale Giętne w Nieskończonej Rurze przy Przepływie Płynu Nieściśliwego Abstract   PDF
A. Bobeszko
 
Vol 15, No 2 (1967) Sprężysto-Plastyczna Deformacja i Pełzanie Powłoki Kulistej Abstract   PDF
Z. Bychawski, H. Kopecki
 
Vol 4, No 1 (1956) Sprężysto-Plastyczna Grubościenna Powłoka Kulista z Materiału Niejednorodnego, Poddana Działaniu Ciśnienia Wewnętrznego Zewnętrznego Abstract   PDF
W. Olszak, W. Urbanowski
 
Vol 19, No 4 (1971) Sprężysto-Plastyczne Skręcanie Wycinka Torusa Abstract   PDF
A. Mioduchowski
 
Vol 14, No 4 (1966) Sprężysto-Plastyczne Ugięcia Prętów Słabo Zakrzywionych o Dowolnym Przekroju Abstract   PDF
J. Orkisz
 
Vol 18, No 3 (1970) Sprężystość Gęstych Siatek o Złożonej Strukturze Abstract   PDF
C. Woźniak, P. Klemm
 
Vol 24, No 2 (1976) Sprowadzenie Układu Ciągłego do Układów Dyskretnych w Przypadku Uderzenia Masy w Pręt o Zmiennym Przekroju Abstract   PDF
W. Nadolski, A. Pielorz
 
Vol 24, No 1 (1976) Sprzężenie Pola Odkształceń z Polem Temperatur w Zagadnieniu Skręcania Cienkościennej Rurki Abstract   PDF
M. Kamiński
 
Vol 51, No 4 (2003) Stability and Ultimate Load of Three-Layered Plates – A Parametric Study Abstract   PDF
R. Grądzki, K. Kowal-Michalska
 
Vol 55, No 4 (2007) Stability Constraints in Optimization of Cracked Columns Subjected to Compressive Follower Load Abstract   PDF
SZ. IMIEŁOWSKI, R. BOGACZ
 
Vol 46, No 1 (1998) Stability Derivatives Cast in the Frame of Subsonic Unsteady Aerodynamics Abstract   PDF
M. Nowak
 
Vol 53, No 3 (2005) Stability of an Elastic Column Subjected to Non-Stationary Compressive Loads Abstract   PDF
A. Ossowski
 
Vol 64, No 4 (2016) Stability of an Imperfect Truss Loaded by Wind Abstract   PDF
Marcin KRAJEWSKI, Piotr IWICKI
 
Vol 65, No 1 (2017) Stability of an Innovative Cold-Formed GEB Section Abstract   PDF
Agnieszka ŁUKOWICZ, Marcin KRAJEWSKI
 
Vol 47, No 3-4 (1999) Stability of Slightly Wrinkled Plates Interacting with an Elastic Subsoil Abstract   PDF
B. Michalak
 
Vol 42, No 1-2 (1994) Stability of the Cylindrical Panel. Experimental Investigations and Numerical Analysis Abstract   PDF
J. Marcinowski, D. Antoniak
 
Vol 37, No 1 (1989) Stabilność Rozwiązań w Metodzie Elementów Czasoprzestrzennych Abstract   PDF
A. Podhorecki
 
Vol 35, No 3 (1987) Stabilność Zbieżność Metody Numerycznej Stosowanej w Dynamice Niesprężystych Membran Abstract   PDF
W. Idczak, I. Winnicki
 
Vol 29, No 2 (1981) Stacjonarny Naddźwiękowy Opływ Walca z Płaskim Czołem, Gazem Lepkim i Przewodzącym Ciepło Abstract   PDF
A. Topoliński, E. Walicki
 
Vol 10, No 3 (1962) Stan Graniczny Pręta Jednocześnie Skręcanego i Rozciąganego przy Dowolnym Kształcie Przekroju Abstract   PDF
M. Wnuk
 
Vol 14, No 3 (1966) Stan Graniczny Rurociągu Cienkościennego w Przypadku Ciśnienia Wewnętrznego i Zginania Abstract   PDF
M. Mrowiec
 
Vol 13, No 2 (1965) Stan Graniczny Rury Grubościennej przy Jednoczesnym Skręcaniu, Rozciąganiu i Różnicy Ciśnień Abstract   PDF
J. Skrzypek, M. Życzkowski
 
Vol 14, No 4 (1966) Stan Graniczny Wirującej Rury Grubościennej w Niektórych Złożonych Przypadkach Obciążenia Abstract   PDF
J. Skrzypek
 
Vol 28, No 3 (1980) Stan Krytyczny Sprężysto-Plastycznej Powłoki w Kształcie Stożka Ściętego Abstract   PDF
J. Zielnica
 
Vol 6, No 4 (1958) Stan Napięcia Tarczy Kołowej Obciążonej Wewnętrznymi Siłami Skupionymi Abstract   PDF
F. Szelągowski
 
Vol 6, No 3 (1958) Stan Napięcia w Krążku Wirującym Mimośrodowo Abstract   PDF
F. Szelągowski
 
Vol 9, No 1 (1961) Stan Naprężenia i Przemieszczenia w Grubej Płycie Kołowej, Wywołany Działaniem Nieustalonego Pola Temperatury Abstract   PDF
W. Derski
 
Vol 7, No 2 (1959) Stan Naprężenia i Przemieszczenia w Grubej Płycie Kołowej Wywołany Działaniem Nieustalonego Pola Temperatury Abstract   PDF
W. Derski
 
Vol 10, No 1 (1962) Stan Naprężęnia i Przemieszczenia w Grubych Płytach, Wywołany Działaniem Nieustalonego Pola Temperatury Abstract   PDF
W. Derski
 
Vol 6, No 2 (1958) Stan Naprężenia w Cienkiej Tarczy Kołowej, Wywołany Działaniem Nieustalonego Pola Temperatury Abstract   PDF
W. Derski
 
Vol 35, No 1 (1987) Stan Naprężenia w Dwuprzęsłowej Perforowanej Tarczy Prostokątnej Sprężonej Kablem Zakrzywionym Abstract   PDF
J. Fedorowicz, L. Fedorowicz
 
Vol 23, No 1 (1975) Stan Naprężenia w Półpłaszczyźnie o Wzmocnionej Krawędzi Abstract   PDF
J. Grabacki, G. Szefer
 
Vol 5, No 3 (1957) Stan naprężenia w przestrzeni sprężystej wywołany działaniem źródła ciepła zmieniającego się w czasie w sposób harmoniczny Abstract   PDF
Witold NOWACKI
 
Vol 6, No 4 (1958) Stan Naprężenia w Tarczy Kolistej Wywołany Działaniem Źródła Ciepła Abstract   PDF
W. Piechocki
 
Vol 21, No 1 (1973) Stany Graniczne Skręcanych Elementów z Liniowo Zmiennym Ciśnieniem Bocznym Abstract   PDF
W. Gambin
 
Vol 18, No 4 (1970) Stany Krytyczne Nierównomiernie Ogrzanych Perforowanych Płyt Kolistych Abstract   PDF
P. Klemm
 
Vol 27, No 2 (1979) Stany Krytyczne Tarcz Wibrujących w Warunkach Nieliniowego Pełzania Abstract   PDF
J. Walczak
 
Vol 17, No 3 (1969) Stany sprężyste podczas zmian fazowych Abstract   PDF
J. Madejski
 
Vol 33, No 3 (1985) State of Stress in Annular Prestressed Plate Under Creep Conditions Abstract   PDF
J. Białkiewicz
 
Vol 37, No 2 (1989) Stateczność Dynamiczna Pręta Przekładkowego Ściskanego Siłą Okresowo-Zmienną Abstract   PDF
W. Morzuch
 
Vol 4, No 2 (1956) Stateczność dynamiczna płaskiej postaci zginania przy różnych warunkach brzegowych Abstract   PDF
Kazimierz PISZCZEK
 
Vol 28, No 3 (1980) Stateczność Dynamiczna Układów Dyskretnych Abstract   PDF
R. Gryboś
 
Vol 24, No 4 (1976) Stateczność Dźwigarów Kratowych Poddanych Działaniu Sił Skierowanych do Bieguna Abstract   PDF
J. Misiak
 
Vol 27, No 3 (1979) Stateczność Globalna Przestrzennych Kątownikowych Dźwigarów Kratowych Abstract   PDF
J. Misiak, D. Trześniewski
 
Vol 15, No 2 (1967) Stateczność Grubościennej Rury Obciążonej Ciśnieniem Zewnętrznym Abstract   PDF
B. Duszczyk
 
Vol 6, No 1 (1958) Stateczność i Drgania Powłok w Oparciu o Wyniki Badan Modelowych Abstract   PDF
A. Lisowski
 
Vol 31, No 4 (1983) Stateczność i Pozakrytyczna Analiza Sprężysto-Plastycznych Płyt Pierścieniowych Abstract   PDF
M. Radwańska
 
Vol 5, No 4 (1957) Stateczność i Wytrzymałość Prostokątnego Obramowanego Arkusza Blachy Falistej Abstract   PDF
K. Wituszyński
 
Vol 5, No 4 (1957) Stateczność Mostu Jednodźwigarowego Abstract   PDF
R. Dąbrowski
 
Vol 21, No 3 (1973) Stateczność Niejednorodnej, Grubościennej Rury Poddanej Skończonym Odkształceniom Abstract   PDF
K. Regiński
 
Vol 15, No 4 (1967) Stateczność Nieliniowych Drgań Wahadła Sprężystego z Ruchomym Punktem Zawieszenia Abstract   PDF
C. Broniarek, B. Radziszewski
 
Vol 20, No 4 (1972) Stateczność Otwartej Trójwarstwowej Powłoki Walcowej Dynamicznie Ściskanej Abstract   PDF
W. Szyc
 
Vol 23, No 3 (1975) Stateczność Pasma Rusztowego Abstract   PDF
B. Husiar
 
Vol 14, No 4 (1966) Stateczność Pewnych Niepryzmatycznych i Niejednorodnych Prętów Ściskanych Siłą Śledzącą Abstract   PDF
A. Gajewski
 
Vol 18, No 1 (1970) Stateczność pełnego sprężystego walca przy dużych odkształceniach Abstract   PDF
Elena ZŁATANOWA
 
Vol 16, No 2 (1968) Stateczność pierścienia usztywniającego sprężysto-plastyczny walec zginany Abstract   PDF
J. Murzewski
 
Vol 20, No 3 (1972) Stateczność Powłoki Stożkowej Poza Granicą Sprężystości Abstract   PDF
J. Zielnica
 
Vol 4, No 1 (1956) Stateczność Powłoki Walcowej Wzmocnionej Żebrami Abstract   PDF
W. Nowacki, Z. Olesiak
 
Vol 11, No 3 (1963) Stateczność Pozornie Niesztywnej Powłoki Ramowo-Kratowej Ściskanej Siłą Osiową Abstract   PDF
W. Gutkowski
 
Vol 13, No 1 (1965) Stateczność Pręta Opływanego Równoległym Strumieniem Płynu przy Uwzględnieniu Oporu Czołowego Abstract   PDF
Z. Kordas
 
Vol 15, No 2 (1967) Stateczność Prętów o Skokowo Zmiennym Przekroju Ściskanych Siłą Śledzącą Abstract   PDF
A. Kowalski
 
Vol 23, No 2 (1975) Stateczność Płaskiej Postaci Zginania Dwupasowych Dźwigarów Kratowych przy Działaniu Siły Skierowanej do Bieguna Abstract   PDF
H. Frąckiewicz, J. Misiak
 
Vol 25, No 4 (1977) Stateczność Płaskiej Postaci Zginania Dźwiagarów Ramowych Dwupasowych Poddanych Działaniu Obciążeń Konserwatywnych Abstract   PDF
J. Drewniak, J. Misiak
 
Vol 21, No 1 (1973) Stateczność Płaskiej Postaci Zginania Dźwigarów Siatkowych o Pasach Równoległych Abstract   PDF
J. Misiak
 
Vol 7, No 3 (1959) Stateczność Ruchu Pewnego Mechanizmu Płaskiego z Parami Postępowymi Abstract   PDF
W. Bogusz
 
Vol 6, No 4 (1958) Stateczność Ruchu Prętów Wirujących ze Zmienna Prędkością Abstract   PDF
W. Bogusz
 
Vol 5, No 1 (1957) Stateczność Rusztu Konoidalnego Abstract   PDF
J. Czulak
 
Vol 31, No 2 (1983) Stateczność Ściskanej w Kierunku Włókien Warstwy Kompozytu przy Różnych Warunkach Brzegowych Abstract   PDF
A. Blinowski
 
Vol 11, No 3 (1963) Stateczność Sprężyście Utwierdzonego Pręta Ściskanego w Ogólnym Przypadku Zachowania się Obciążenia Abstract   PDF
Z. Kordas
 
Vol 19, No 4 (1971) Stateczność Sprężystego Pasma z Więzami Wewnętrznymi Abstract   PDF
A. Raczew
 
Vol 30, No 2 (1982) Stateczność Sprężysto-Plastycznych Łuków i Paneli Walcowych Abstract   PDF
Nguyen Cao Duong, Z. Waszczyszyn
 
Vol 25, No 1 (1977) Stateczność Walcowej Paneli Sprężysto-Plastycznej przy Ciśnieniu Zewnętrznym Abstract   PDF
C. Cichoń, Z. Kępka, Z. Waszczyszyn
 
Vol 23, No 4 (1975) Stateczność Wstępnie Sprężonego Pasma Sprężystego Abstract   PDF
Z. Wesołoski, J. Mączyński
 
Vol 18, No 2 (1970) Stateczność Wstępnie Sprężonego Walca Kołowego Abstract   PDF
E. Złatanowa, Z. Wesołowski
 
Vol 4, No 4 (1956) Stateczności Elementów Sprężonych przez Uzwojenie Abstract   PDF
C. Eimer
 
Vol 64, No 1 (2016) Static and free vibration analysis of thin plates of the curved edges by the Boundary Element Method considering an alternative formulation of boundary conditions Abstract   PDF
Michał Jan GUMINIAK
 
Vol 48, No 4 (2000) Static and Stability Analysis of Shells with Large Displacements and Finite Rotations Abstract   PDF
J. Marcinowski
 
Vol 68, No 3 (2020) Static Stability Analysis of Mass Sensors Consisting of Hygro-Thermally Activated Graphene Sheets Using a Nonlocal Strain Gradient Theory Abstract   PDF
Rajendran SELVAMANI, Madasamy MAHAVEER SREEJAYAN, Farzad EBRAHIMI
 
Vol 44, No 1 (1996) Stationary and Oscillatory Flow of the Reiner-Rivlin Fluid Between Two External Rollers Abstract   PDF
M. Miksa
 
Vol 12, No 4 (1964) Statyczna pętla histerezy sprężystej niektórych metali wywołana odkształceniem plastycznym Abstract   PDF
J. Klepaczko, J. Litoński
 
Vol 13, No 3 (1965) Statyczna Wytrzymałość Wielkich Elementów Stalowych przy Niższych Temperaturach Materiału Abstract   PDF
J. Nèmec
 
Vol 21, No 2 (1973) Statyczne, Osiowo-Symetryczne Zagadnienie Mikorpolarnej Teorii Sprężystości i Termosprężystości Abstract   PDF
J. Dyszlewicz
 
Vol 26, No 2 (1978) Statyczne Zagadnienie Szczeliny Dwuwymiarowej w Liniowym Ośrodku Cosseratów ze Swobodnymi Obrotami Abstract   PDF
S. Matysiak
 
Vol 19, No 1 (1971) Statycznie Dopuszczalne Pola Momentów Plastycznych dla Płyt Abstract   PDF
W. Gutkowski, W. Szczepiński
 
Vol 24, No 2 (1976) Statyka Budynków o Szkielecie Współpracującym z Płytami Abstract   PDF
J.B. Obrębski
 
Vol 21, No 4 (1973) Statyka Gęstych Regularnych Pasm Kratowych Abstract   PDF
K.H. Bojda, A. Słomka
 
Vol 29, No 4 (1981) Statyka i Dynamika Belki Nieskończenie Długiej na Dyskretnym Podłożu Sprężystym Abstract   PDF
J. Rakowski
 
Vol 20, No 4 (1972) Statyka i Dynamika Mało Wyniosłych Powłok Ortotropowych o Stałych Krzywiznach Abstract   PDF
M. Królak
 
Vol 17, No 2 (1969) Statyka i dynamika skręcanego cienkościennego dwuteownika o zmiennym, bisymetrycznym przekroju poprzecznym Abstract   PDF
Z. Cywiński
 
Vol 24, No 3 (1976) Statyka i Kinematyka Warstwy Ośrodka Idealnie Spoistego w Początkowej Fazie Wciskania Płaskiego Stempla Abstract   PDF
B. Ponder
 
Vol 9, No 3 (1961) Statyka i Stateczność Pryzmatycznych Powłok Ramowo-Kratowych Abstract   PDF
W. Gutkowski
 
Vol 34, No 3 (1986) Statyka i Stateczność Siatkowych Dźwigarów Cięgnowych Abstract   PDF
H. Frąckiewicz, R. Targowski
 
Vol 5, No 1 (1957) Statyka Mostu o Przekroju Otwartym w Łuku Abstract   PDF
P. Wilde
 
Vol 20, No 4 (1972) Statyka Podłużnie Niejednorodnej Płyty Reissnera o Zmiennej Grubości Abstract   PDF
A. Gawęcki
 
Vol 24, No 1 (1976) Statyka Prętów Cienkościennych o Zmiennych Przekrojach Otwartych Abstract   PDF
J. Wekezer
 
Vol 19, No 4 (1971) Statyka Przestrzennej Konstrukcji Prętowej Płyty Strukturalnej Abstract   PDF
R. Peła
 
Vol 11, No 1 (1963) Statyka Rozgałęzionych Przestrzennych Rurociągów Samokompensacyjnych Abstract   PDF
C. Woźniak
 
Vol 2, No 1 (1954) Statyka Rusztów Płaskich Abstract   PDF
W. Nowacki
 
Vol 35, No 3 (1987) Statystyczna Ocena Wymuszeń Działających na Pojazd na Drodze Asfaltowej Abstract   PDF
L. Prochowski
 
Vol 36, No 4 (1988) Stochastyczna Stateczność Dynamiczna Pręta przy Niestacjonarnym Impulsowym Wymuszeniu Parametrycznym Abstract   PDF
Z. Wójcicki, R. Iwankiewicz
 
Vol 39, No 3-4 (1991) Strain Energy Governed Damage Law for a Visco-Plastic Material Abstract   PDF
M. Chrzanowski
 
Vol 65, No 3 (2017) Strain Energy Method for Determining Dynamic Yield Stress in Taylor’s Test Abstract   PDF
Edward WŁODARCZYK, Marcin SARZYŃSKI
 
Vol 56, No 4 (2008) Strain hardening under non-proportional loading in polycrystalline aluminum alloys Abstract   PDF
W. OSIPIUK, K. ŁUKASZEWICZ
 
Vol 59, No 3 (2011) Strain Rate Behaviour of Three Rocks in Tension Abstract   PDF
E. CADONI, S. ANTONIETTI, M. DOTTA, D. FORNI
 
Vol 29, No 3 (1981) Strefa Uplastycznienia Ciała M/V w Rurze Grubościennej Abstract   PDF
M. Stachoń
 
Vol 40, No 4 (1992) Strenght Analysis of Axially Symmetric Elements with a Series of Rectangular Notches Abstract   PDF
L. Dietrich, J. Miastkowski, R. Szczebiot
 
Vol 65, No 3 (2017) Strength Analysis of Typical Koepe Pulley Constructions Applied in Mine Hoisting Installations Abstract   PDF
Stanisław WOLNY, Bogusław ŁADECKI
 
Vol 40, No 3 (1992) Strength and Fracture Analysis of Brittle Photoelastic Material. Static And Dynamic Tests. Abstract   PDF
L. Kruszka, W.K. Nowacki, M. Wolna
 
Vol 65, No 1 (2017) Strength Estimation of Teeth Reinforced with Different Types of Post Systems Abstract   PDF
Wojciech RYNIEWICZ, Anna Maria RYNIEWICZ, Tomasz MADEJ, Grażyna WIŚNIEWSKA
 
Vol 60, No 2 (2012) Stress Analysis in Structural Components of the Koepe Pulley in Hoisting Installations Abstract   PDF
Stanisław WOLNY, Sławomir BADURA
 
Vol 45, No 1 (1997) Stress Analysis in the Extrusion of Bimetallic Tubes Abstract   PDF
J.L. Alcaraz, J.M. Martínez-Esnaola, J. Gil-Sevillano
 
Vol 34, No 1-2 (1986) Stress Analysis of Bolted Tensile end Plate Connections Abstract   PDF
J. Kwiatkowski, L.A. Winnicki, A. Krzyśpiak
 
Vol 53, No 2 (2005) Stress and Temperature Changes of Polymer Woven Belts Subjected to Mechanical Loading Abstract   PDF
S.P. GADAJ, Elżbieta A. PIECZYSKA, W.K. NOWACKI
 
Vol 27, No 4 (1979) Stress Concentrations in Non-Homogeneous Elastic Layer Weakened by Cracks Abstract   PDF
M. Matczyński
 
Vol 52, No 1-2 (2004) Stress Controlled Shape Optimization of 2D Elastic Structures Abstract   PDF
W. Gutkowski, J. Zawidzka, J. Zawidzki
 
Vol 44, No 3-4 (1996) Stress Distribution in a Piezoceramic Disc Applied in Vibration Control of High-Rise Building Abstract   PDF
A. Das, K.C. Santra
 
Vol 32, No 4 (1984) Stress Distributions in an Elastic Semi-space Due to Point Sources Abstract   PDF
S. Gozde, L. Chowdhury
 
Vol 62, No 2 (2014) Stresses and Displacements in an Elliptically Perforated Circular Disc Under Radial Pressure Abstract   PDF
Christos F. MARKIDES, Stavros K. KOURKOULIS
 
Vol 40, No 2 (1992) Stresses and Strains Induced in a Building Wall by Slow Harmonic Thermo-Humiditive Diffusion Abstract   PDF
W. Dudziak, R. Uklejewski
 
Vol 45, No 3-4 (1997) Stresses Distribution in a Magneto-Thermoelastic Medium with Cylindrical Hole Abstract   PDF
D. Chand
 
Vol 48, No 1 (2000) Stresses in Viscoelastic Sphere Dried Convectively Abstract   PDF
J. Banaszak, S.J. Kowalski
 
Vol 28, No 2 (1980) Stresses, Temperature and Oscillations of Thermoelastic Layer Suddenly Exposed to Symmetric Pressure Abstract   PDF
M.M. Marjanov
 
Vol 61, No 3 (2013) Structural Behavior of Sandwich Panels with External Deep-Profiled and Internal Soft Facing Abstract   PDF
Zbigniew POZORSKI, Rafał SÓL, Jacek SZAJDA, Jolanta BŁASZCZUK
 
Vol 24, No 3 (1976) Structural Damping in Sandwich Shells Abstract   PDF
Ho Thien Tuan, S. Łukasiewicz
 
Vol 55, No 3 (2007) Structural Health Monitoring – a Review with the Emphasis on Low-Frequency Methods Abstract   PDF
P. KOŁAKOWSKI
 
Vol 47, No 1 (1999) Structure Stability Under Multiparameter Loads Abstract   PDF
U. Radoń
 
Vol 3, No 3 (1955) Struktura Płaskiej Fali Uderzeniowej Abstract   PDF
W. Prosnak
 
Vol 36, No 1 (1988) Struktury Układów Linii Nieciągłości Naprężeń w Obszarach Granicznych, Spełniających Warunek Hubera-Misesa. Część I. Strukturalne Warunki Istnienia Pól Elementarnych Zadania Bez Ograniczeń Geometrycznych Abstract   PDF
W. Bodaszewski
 
Vol 37, No 3 (1989) Struktury Układów Linii Nieciągłości Naprężeń w Polach Granicznych, Spełniających Warunek Hubera-Misesa. Część II. Strukturalne Warunki Istnienia Pól Elementarnych. Zewnętrzne Oszacowania Obszarów Istnienia. Abstract   PDF
W. Bodaszewski
 
Vol 37, No 3 (1989) Struktury Układów Linii Nieciągłości Naprężeń w Polach Granicznych, Spełniających Warunek Hubera-Misesa. Część III. Strukturalne Warunki Istnienia Pól Elementarnych. Zbiory Osobliwych Warunków Brzegowych. Abstract   PDF
W. Bodaszewski
 
Vol 6, No 3 (1958) Studia nad Kształtem Błonowych Powłok Obrotowych w Stanie Plastycznym Abstract   PDF
Z. Marciniak
 
Vol 3, No 4 (1955) Studia Wstępne z Dziedziny Skręcania Kadłuba Okrętu na Fali Skośnej Abstract   PDF
J. Klott, J. Naleszkiewicz, J. Rutecki, K. Wituszyński
 
Vol 46, No 3-4 (1998) Studies of Failure of High–Strength Concrete Abstract   PDF
J. Hoła
 
Vol 40, No 1 (1992) Studies of the Effect of Heat Treatment on Stress-Produced Failure in Compressed Concrete Abstract   PDF
J. Hoła
 
Vol 67, No 2 (2019) Study of the Distribution of Normal Contact Pressure Between Parts Joined in a Multi-Bolted System under Operational Loads Abstract   PDF
Rafał GRZEJDA
 
Vol 23, No 3 (1975) Study of the Effects of Gap Suction on Turbulent Separated Flows at Supersonic Speeds Abstract   PDF
W. Kania
 
Vol 57, No 3-4 (2009) Study on Material Effort Hypotheses (selected passages from doctoral dissertation) Abstract   PDF
Włodzimierz BURZYNSKI
 
Vol 50, No 3 (2002) Study On Normal Stresses In Composite Curved Beams Subjected To Unsymmetrical Bending Abstract   PDF
Aimin Yu
 
Vol 17, No 4 (1969) Sublimacja płaskiej ścianki pod wpływem promieniowania gazu ogrzanego silną falą uderzeniową Abstract   PDF
J. Kopystyński
 
Vol 59, No 3 (2011) SUBSCRIPTIONS Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 50, No 1-2 (2002) Substantial Balance Equation of Internal Energy as Viewed by the Balance Theory Abstract   PDF
Z. Wrzesiński
 
Vol 48, No 3 (2000) Suspension Dynamics and Pavement Wear Abstract   PDF
J. de Pont, B. Steven
 
Vol 37, No 1 (1989) Symetryczne Zginanie Płyt Kołowych z Nieliniowo Sprężystego Materiału Abstract   PDF
N.W. Lapin
 
Vol 71, No 2 (2023) Symmetry Abstract   PDF
Jan RYCHLEWSKI
 
Vol 37, No 1 (1989) SYNTEZA SYGNAŁÓW WYMUSZAJĄCYCH W BADANIACH STANOWISKOWYGH Abstract   PDF
W. Gierulski
 
Vol 21, No 4 (1973) Synteza Układów Wibroizolacji z Kompensacją Abstract   PDF
C. Cempel
 
Vol 26, No 4 (1978) Systemowe Rozwiązywanie Płaskich Problemów Konsolidacji przy Zastosowaniu Metody Różnic Skończonych Abstract   PDF
J. Domski, J. Wilk
 
Vol 21, No 4 (1973) Szczelina Griffitha i Walcowa Inkluzja Kołowa w Antypłaskim Stanie Odkształcenia Abstract   PDF
A. Kaczyński
 
Vol 3, No 1 (1955) Szlakami Teorii Sprężystości Abstract   PDF
J. Nowiński
 
Vol 11, No 4 (1963) Szlifowanie Powierzchni Płaskich za Pomocą Tarcz Ściernych Abstract   PDF
A. Ripianu, C. Tudosie
 
Vol 61, No 4 (2013) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 61, No 3 (2013) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 61, No 2 (2013) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 61, No 1 (2013) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 60, No 4 (2012) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 60, No 3 (2012) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 60, No 2 (2012) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 60, No 1 (2012) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 59, No 4 (2011) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 56, No 4 (2008) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 56, No 3 (2008) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 56, No 2 (2008) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 56, No 1 (2008) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 55, No 4 (2007) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 55, No 3 (2007) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 55, No 2 (2007) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 55, No 1 (2007) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions Engineering Transactions
 
Vol 54, No 1 (2006) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 54, No 2 (2006) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 54, No 3 (2006) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 53, No 1 (2005) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 53, No 2 (2005) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 53, No 3 (2005) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 53, No 4 (2005) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 52, No 4 (2004) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 52, No 3 (2004) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 52, No 1-2 (2004) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 51, No 4 (2003) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 51, No 2-3 (2003) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 51, No 1 (2003) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 50, No 1-2 (2002) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 50, No 3 (2002) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 50, No 4 (2002) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 49, No 4 (2001) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 49, No 2-3 (2001) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 49, No 1 (2001) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 48, No 4 (2000) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 48, No 3 (2000) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 48, No 2 (2000) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 48, No 1 (2000) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 47, No 1 (1999) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 47, No 2 (1999) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 47, No 3-4 (1999) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 46, No 3-4 (1998) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 46, No 2 (1998) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 46, No 1 (1998) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 45, No 1 (1997) Table of Contents Details   PDF
Engineering Transactions
 
Vol 7, No 1 (1959) Tablice do Obliczania Powierzchni Wpływowych dla Pasma Płytowego Abstract   PDF
Z. Kaczkowski, M. Żórawski
 
Vol 11, No 3 (1963) Tak Zwanej Aproksymacji Jednokrotnie Optymalnej i Niektórych Jej Zastosowaniach w Mechanice Abstract   PDF
M. Życzkowski
 
Vol 8, No 4 (1960) Tarcza Eliptyczna pod Wpływem Działania Obciążenia Zewnętrznego Abstract   PDF
F. Szelagowski
 
Vol 6, No 1 (1958) Tarcza Kołowa pod Wpływem Działania Siły Skupionej i Obciążenia Ciągłego // Pierścień Kołowy pod Wpływem Działania Danego Obciążenia Abstract   PDF
F. Szelągowski
 
Vol 7, No 4 (1959) Tarcza Kształtu Półpłaszczyznyn Wpływem Działania Obciążenia Wewnętrznego Abstract   PDF
F. Szelągowski
 
Vol 19, No 2 (1971) Tarcza Kwadratowa Obciążona na Konturze Siłami Skupionymi Abstract   PDF
K. Rykaluk
 
Vol 27, No 2 (1979) Tarcza Siatkowa Dowolnie Obciążona Abstract   PDF
J. Lewiński
 
Vol 11, No 2 (1963) Technice Numerycznego Rozwiazywania Zagadnień Stateczności Ustrojów Ramowych Hal Przemysłowych Abstract   PDF
R. Dowgird
 
Vol 27, No 1 (1979) Techniczna Teoria Grubych Płyt Ortotropowych Abstract   PDF
J. Kujawski
 
Vol 23, No 3 (1975) Techniczna Teoria Płyty Średniej Grubości Abstract   PDF
G. Jemielita
 
Vol 10, No 3 (1962) Techniczna Teoria Zginania Prętów dla Pewnego Przypadku Materiału Fizykalnie Nieliniowego Abstract   PDF
A. Jakubowski
 
Vol 24, No 1 (1976) Techniczna Teoria Zniszczenia Okrągłych Cylindrycznych Zbiorników Ściskanych Porzecznie Siodłami Abstract   PDF
T. Kacperski
 
Vol 31, No 1 (1983) Technika Dużych Przyrostów w Analizie Sprężysto-Plastycznej Abstract   PDF
W. Gambin
 
Vol 3, No 1 (1955) Technika Elastooptycznych Badań Płaskiego Stanu Naprężenia Abstract   PDF
J.T. Pindera
 
Vol 34, No 1-2 (1986) Temperature in Semi-infinite and Finite Cylinder with Moving Heating Over the Lateral Surface Abstract   PDF
T. Tróżnowski
 
Vol 68, No 2 (2020) Temperature Influence on Non-Linear Harmonic Vibrations of Plates Made of Viscoelastic Materials Abstract   PDF
Przemysław LITEWKA, Roman LEWANDOWSKI
 
Vol 36, No 4 (1988) Tensile Strength of Brittle Materials in High Strain Rate Processes Abstract   PDF
K.M. Mianowski
 
Vol 37, No 2 (1989) Teoretyczna Analiza Procesu Osiowo-Symetrycznego Wyciskania Materiałów Wielowarstwowych z Silną Niejednorodnością Plastyczną Abstract   PDF
J. Piwnik
 
Vol 29, No 2 (1981) Teoretyczna Analiza Promieniowego Wyciskania Powierzchni Wewnętrznej Wielowypustu Abstract   PDF
Le Quang Mihn, H. Petryk
 
Vol 35, No 4 (1987) Teoretyczno-Doświadczalne Badania Własności Mechanicznych Materiału z Pęknięciami Abstract   PDF
A. Litewka, J. Morzyńska, E. Rogalska
 
Vol 3, No 2 (1955) Teoria Nośności Granicznej Płyt w Świetle Weryfikacji Doświadczalnej Abstract   PDF
W. Olszak, A. Sawczuk
 
Vol 5, No 4 (1957) Teoria Podobieństwa Zjawisk Termoelastoplastycznych Abstract   PDF
J. Madejski
 
Vol 16, No 1 (1968) Teoria wiskozymetrów dla jednorodnych mieszanin gruntowo-wodnych Abstract   PDF
W. Parzonka
 
Vol 27, No 2 (1979) Termiczne Zaginanie Tarcz Wirnikowych w Przypadku Małych Wahań Temperatury w Warunkach Nieliniowego Pełzania Abstract   PDF
J. Walczak
 
Vol 36, No 1 (1988) Tetrahedral Space-Time Elements in the Analysis of Forced Vibrations of Plates Abstract   PDF
J. Kotulecki, M. Witkowski
 
Vol 69, No 4 (2021) Texture Evolution of Magnesium Alloy AZ31B Subjected to Severe Plastic Deformation Abstract   PDF
Karol FRYDRYCH
 
Vol 43, No 1-2 (1995) The 18G2A Steel (Construction Steel) Cyclic Behaviour in the Case of Complex Uniaxial Loading Abstract   PDF
E. Sender, W. Trąmpczyński
 
Vol 43, No 3 (1995) The Analysis of Working Possibilities of a Power Shovel Abstract
W. Gierulski, L. Płonecki, J. Cendrowicz
 
Vol 31, No 3 (1983) The Bauschinger Effect in Structural Aluminum Alloys Abstract   PDF
J. Grabowski
 
Vol 31, No 1 (1983) The Bending Vibrations of an Anisotropic Free Circular Plate of Regular Symmetry Abstract   PDF
A. Klimasek, A.O. Pilski, J. Zabawa
 
Vol 42, No 1-2 (1994) The Choise of Feedback Gains in the Computer Model-Based Control Systems of the Direct-Drive Manipulator Abstract   PDF
Z. Kowalska
 
Vol 41, No 2 (1993) The Compressive Bars with Bounded Displacement as the Task of Optimal Control Abstract   PDF
L. Mikulski
 
Vol 30, No 3-4 (1982) The Constructive Uses of Aeroelasticity Abstract   PDF
H. Ashley, L.L. Lehman, J.K. Nathman
 
Vol 71, No 3 (2023) The Dynamic Stability Problem of Composite Annular Plates with Auxetic Properties Abstract   PDF
Dorota PAWLUS
 
Vol 53, No 4 (2005) The Effect of Aging on the Microstructure, Precipitation Response, and Fatigue Behaviour in an Al-Li-Cu Alloy Abstract   PDF
J. Fragomeni, R. Wheeler, K. V. Jata
 
Vol 25, No 1 (1977) The Effect of Couple-Stresses on Stress Concentration Around a Rigid Circular Inclusion in a Half-Plane Under Tension Abstract   PDF
S. Itou
 
Vol 33, No 1-2 (1985) The Effect of Grain Size and Temperature (77 to 293 K) on the Limiting Displacements During the Shearing of Carbon Steels Abstract   PDF
S. Dzidowski
 
Vol 43, No 1-2 (1995) The Effect of Masonry Cracks on the Composite Action Between Steel Lintels and Masonry Walls Abstract   PDF
S.J. Hardy
 
Vol 71, No 4 (2023) The Effect of Ni-TiO2 and Ni-TiO2-graphene Coatings and Heat Treatment Hardening on Solid Particle Erosion Resistance of Grade 410 Stainless Steel Abstract   PDF
Wissam KHALID, Hamza A. AL-TAMEEMI
 
Vol 64, No 3 (2016) The Effect of Process Parameters on Residual Stress in a Friction Stir Processed Cast Aluminium Alloy AlSi9Mg Abstract   PDF
Marek Stanislaw WĘGLOWSKI, Piotr SĘDEK, Carter HAMILTON
 
Vol 67, No 2 (2019) The Effect of Strength Differential on Material Effort and Lifetime of Steam Turbine Rotors Under Thermo-Mechanical Load Abstract   PDF
Mariusz BANASZKIEWICZ, Waldemar DUDDA, Janusz BADUR
 
Vol 36, No 4 (1988) The Effect of the Poisson Ratio on the Yield Function in Plane Strain Condition Abstract   PDF
A. Niemunis
 
Vol 64, No 4 (2016) The Effects of a Micro Hole in the First Convolution of a Bellows with Positive Rotation Angle on the Stress Behaviour Abstract   PDF
Jinbong KIM
 
Vol 42, No 4 (1994) The Fast Crack Growth Analysis Under Dynamic Loading with the Help of Adina Abstract   PDF
L.V. Rokach, A. Neimitz
 
Vol 56, No 1 (2008) The First Half-Turn of an Inertial Vibrator Abstract   PDF
G. CIEPLOK
 
Vol 63, No 1 (2015) The Fourier Series Implementation Issues in the Tolerance Modeling of Thermal Conductivity of Periodic Composites Abstract   PDF
Dorota KULA, Ewaryst WIERZBICKI
 
Vol 48, No 4 (2000) The Full Systems Method in Dynamics Problems of 3d Bodies Abstract   PDF
E.I. Bespalova, A.B. Kytaygorodsky
 
Vol 62, No 3 (2014) The Identification Procedure for the Constitutive Model of Elasto-Viscoplasticity Describing the Behaviour of Nanocrystalline Titanium Abstract   PDF
Zdzisław NOWAK, Piotr PERZYNA
 
Vol 67, No 4 (2019) The Impact of Temperature Oscillations and Heat Transfer Conditions in Thick-Walled Elbows and Tubes on the Local Stress-Strain Behaviour During the Fast Start-Up of Power Boilers Abstract   PDF
Jerzy OKRAJNI, Krzysztof WACŁAWIAK
 
Vol 32, No 4 (1984) The Influence of Direction and Value of Plastic Prestrain on Steady-State Creep Rate Using the Combined Isotropic-Kinematic Hardening Rule Abstract   PDF
M. Waniewski
 
Vol 63, No 2 (2015) The Influence of Fly Ash Type on Properties of Cements Composites Abstract   PDF
Katarzyna SYNOWIEC
 
Vol 46, No 2 (1998) The Influence of General Surface Loading on Penetration of a Circular Punch into an Elastic Stratum Abstract   PDF
B. Rogowski, D. Zaręba
 
Vol 67, No 2 (2019) The Influence of High-Strength Bolts Stiffening on Flange Connection Behaviour Abstract   PDF
Izabela MAJOR, Maciej MAJOR, Krzysztof KULIŃSKI
 
Vol 52, No 4 (2004) The Influence of Intralaminar Damage on Mechanical Properties of Composite Laminates Abstract   PDF
J. German
 
Vol 26, No 1 (1978) The Influence of Surface Tension on Liquid Atomization Abstract   PDF
M. Melaniuk, Z. Orzechowski
 
Vol 39, No 2 (1991) The Influence of Tensile Stress on Creep Distortion Abstract   PDF
W. Osipiuk
 
Vol 71, No 4 (2023) The Influence of the Connection Properties of Prefabricated Large-Panel Walls on the Static and Dynamic Behavior of a Building Abstract   PDF
Civan YAVAS, Zdzisław Mikołaj PAWLAK
 
Vol 64, No 3 (2016) The Initial Velocity of a Metal Plate Explosively-Launched from an Open-Faced Sandwich (OFS) Abstract   PDF
Edward WŁODARCZYK, Bartosz FIKUS
 
Vol 51, No 1 (2003) The Investigation of the Influence of a Local Elastic Nonlinearity on Vibrations of Plane Truss Members Abstract   PDF
A. Pielorz
 
Vol 42, No 1-2 (1994) The Method of Elimination of Vibrations and Forces Excited by Unbalanced Rotary Machines with Inaccesible Rotor Abstract   PDF
J. Michalczyk, G. Cieplok
 
Vol 32, No 2 (1984) The Most Favourable Selection of the Discrete Model in Fem Abstract   PDF
P. Konderla
 
Vol 69, No 4 (2021) The Origins of Newton’s Mechanics. Mass, Force, and Gravity Abstract   PDF
Jan RYCHLEWSKI
 
Vol 63, No 2 (2015) The Perzyna Viscoplastic Model in Dynamic Behaviour of Magnetorheological Fluid under High Strain Rates Abstract   PDF
Leszek FRĄŚ
 
Vol 34, No 4 (1986) The Post-Buckling Behaviour of Thin-Walled Columns in the Elasto-Plastic Range Abstract   PDF
K. Kowal-Michalska, R. Grądzki
 
Vol 27, No 1 (1979) The Post-Buckling State of a Multilayered Shell in a Form of a Cylinder Sector Subjected to an Unidirectional Compression and Simultaneous Shear Abstract   PDF
W. Walczak, N.X. Luu
 
Vol 22, No 2 (1974) The Principle of Virtual Work and the Constitutive Equations in Generalized Theories of Elasticity Abstract   PDF
M. Plavšić, J. Jarić
 
Vol 43, No 4 (1995) The Problem of Bending of Fibre Composite Viscoelastic Plates Abstract   PDF
M. Olejniczak
 
Vol 27, No 4 (1979) The Propagation of Elastic Waves Due to the Action of Fluid Sources in a Consolidating Medium Abstract   PDF
R. Dzięcielak
 
Vol 52, No 3 (2004) The Quality of High-Performance Concretes as a Function of their Hardening Time Abstract   PDF
Aleksander Kapelko
 
Vol 40, No 1 (1992) The Reissner - Sagoci Problem for Layered Orthotropic Elastic Media Abstract   PDF
B. Rogowski
 
Vol 65, No 1 (2017) The Reliability Analysis of Sheet Pile Wall Located in Soil with Random Properties Based on CPTu Results Abstract   PDF
Marek KAWA, Irena BAGIŃSKA, Marek WYJADŁOWSKI
 
Vol 48, No 3 (2000) The Response of Orthotropic Steel Decks to Traffic Loads Abstract   PDF
A.T. Dempsey, D.L. Keogh, B. Jacob, J. Carracilli
 
Vol 67, No 3 (2019) The Role of the Bone Strength on the Cyst Growth in the Mandible Abstract   PDF
Justyna MIODOWSKA, Jan BIELSKI, Magdalena KROMKA-SZYDEK
 
Vol 72, No 1 (2024) The Saint-Venant Torsion of a Cartesian Orthotropic Bar With an Isosceles Right-Angled Triangle Cross-Section Abstract   PDF
István ECSEDI, Attila BAKSA
 
Vol 23, No 4 (1975) The Shakedown of Circular Arches for Movable Loads Abstract   PDF
C. Cichoń
 
Vol 27, No 4 (1979) The Stability and Post-Buckling State of a Rectangular Disk Under Unidirectional Bending and Simultaneous Shear Abstract   PDF
W. Walczak, S. Jakubowski
 
Vol 59, No 2 (2011) The Static and Dynamic Compressive Behaviour of Selected Aluminium Alloys Abstract   PDF
R. WINZER, A. GLINICKA
 
Vol 61, No 3 (2013) The Structure Analysis of Secondary (Recycled) AlSi9Cu3 Cast Alloy with and without Heat Treatment Abstract   PDF
Lenka HURTALOVA, Eva TILLOVA, Maria CHALUPOVA
 
Vol 50, No 1-2 (2002) The Substantial Balance of Internal Energy (IE) for Extensive Quantities as Viewed by the Balance Theory Abstract   PDF
Z. Wrzesiński
 
Vol 31, No 3 (1983) The Terms and Shapes of the Functions Necessary for Calculation of the Dissipated Power in the Problem of Indentation of a Punch Into a Two-Ply Material Abstract   PDF
J. Kaczorowski
 
Vol 58, No 1-2 (2010) The thermodynamical theory of elasto-viscoplasticity for description of nanocrystalline metals Abstract   PDF
P. PERZYNA
 
Vol 53, No 3 (2005) The Thermodynamical Theory of Elasto-Yiscoplasticity (Review Paper) Abstract   PDF
P. Perzyna
 
Vol 36, No 4 (1988) The Torsion of a Nonhomogeneous Visco-Elastic Bar of Elliptic Cross-Section Abstract   PDF
A.S. El Karamany, F.E. Kodsy
 
Vol 45, No 1 (1997) The Torsion with Bending Behaviour of a Tubular Truss Abstract   PDF
S. Okten, H. Kasap
 
Vol 62, No 1 (2014) The Use of Computed Tomography and Ultrasonic Imaging for Assessment of Defects in Plates Made of a Polyesteric Resin Abstract   PDF
Daniela Ioana TUDOR, Stefan Dan PASTRAMA, Anton HADAR
 
Vol 42, No 1-2 (1994) The Use of Transitional Elements for Stress Analysis of Structures with a Technological Surface Layer by the Method of Finite Elements Abstract   PDF
S. Kucharski
 
Vol 61, No 4 (2013) The Validation of Fe Modeling of Orthogonal Turning Process Using Cowper–Symonds Material Behavior Law Abstract   PDF
Virginija GYLIENE, Vytautas OSTASEVICIUS
 
Vol 26, No 3 (1978) Theoretical Analysis of Reactions in the Knee Joint Caused by Impact Abstract   PDF
L. Lindbeck
 
Vol 50, No 4 (2002) Theoretical and Experimental Investigations of Braking Energy Recovery in Automobiles and Heavy Machinery Abstract   PDF
J. Ocioszyński
 
Vol 30, No 2 (1982) Theoretical and Experimental Studies of the Developing Turbulent Non-Newtonian Flow in a Pipe Abstract   PDF
M.H. Embaby, A. Verba
 
Vol 44, No 1 (1996) Theoretical and Experimental Studies on Elasto-Plastic Deformation of an Element with Surface Layer Abstract   PDF
Z. Handzel-Powierża, S. Kucharski, G. Starzyński
 
Vol 67, No 4 (2019) Theoretical and Numerical Analyses of an Aluminium-Concrete Composite Beam with Channel Shear Connectors Abstract   PDF
Łukasz POLUS, Maciej SZUMIGAŁA
 
Vol 64, No 2 (2016) Theoretical and Numerical Study of the Flexural Behaviour of BFRP RC Beams Abstract   PDF
Dawid PAWŁOWSKI, Maciej SZUMIGAŁA
 
Vol 60, No 1 (2012) Theoretical Basis of Determining the Translation and Rotation of Steering Wheel Stub Axle Abstract   PDF
Krzysztof WACH
 
Vol 56, No 3 (2008) Theoretical foundations of the hypotheses of material effort Abstract   PDF
Włodzimierz BURZYŃSKI
 
Vol 70, No 1 (2022) Theoretical Study of the Motion Characteristics of a Variable Length Connecting Rod Mechanism Abstract   PDF
Jiadui CHEN, Qinghua LIU, Kai YANG
 
Vol 65, No 2 (2017) Theoretical Study on the Reinforcement Capacity of Cable Nets in Active Rockfall Protection System Abstract   PDF
Lianming CUI, Min WANG, Jianhu SUN, Zhaojun CHU
 
Vol 40, No 1 (1992) Theory of the Wire-Drawing Die Design for the Film Lubrication Regime Abstract   PDF
G.L. Kolmogorov, V.X. Shevlyakov
 
Vol 66, No 3 (2018) Thermal Instability Analysis of an Elastico-Viscous Nanofluid Layer Abstract   PDF
Ramesh CHAND, Gian C. RANA, Dolors PUIGJANER
 
Vol 64, No 3 (2016) Thermal Instability of a Rivlin-Ericksen Nanofluid Saturated by a Darcy-Brinkman Porous Medium: a More Realistic Model Abstract   PDF
G. C. RANA, Ramesh CHAND, Veena SHARMA
 
Vol 44, No 1 (1996) Thermal Instability of an Oldroydian Viscoelastic Fluid in Porous Medium Abstract   PDF
R.C. Sharma, P. Kumar
 
Vol 40, No 1 (1992) Thermal Performance of Tilting-Pad Journal Bearing Abstract   PDF
T.A. Stolarski
 
Vol 27, No 2 (1979) Thermodiffusion in Elastic Materials of Grade Two Abstract   PDF
N. Naerlović-Veljković, M. Plavsić
 
Vol 71, No 3 (2023) Thermodynamic Analysis of Radiating Nanofluids Mixed Convection within Concentric Pipes Filled with a Porous Medium Abstract   PDF
Oluwole Daniel MAKINDE, Fazle MABOOD, Waqar Ahmed KHAN, Anuoluwa Esther MAKINDE
 
Vol 41, No 3-4 (1993) Thermodynamic Effects in the Tests on Dynamic Elongation of Polymer Composites Abstract   PDF
R. Gieleta, S. Ochelski
 
Vol 62, No 1 (2014) Thermodynamic Method for Measuring the B/A Nonlinear Parameter Under High Pressure Abstract   PDF
Piotr KIEŁCZYŃSKI, Marek SZALEWSKI, Andrzej BALCERZAK, Krzysztof WIEJA, Aleksander J. ROSTOCKI, Ryszard M. SIEGOCZYŃSKI
 
Vol 50, No 3 (2002) Thermodynamical Theory of Inelastic Single Crystals Abstract   PDF
Piotr Perzyna
 
Vol 68, No 3 (2020) Thermodynamics Analysis of an MHD Casson Fluid Flow Through a Rotating Permeable Channel with Slip and Hall Effects Abstract   PDF
Adetayo Samuel EEGUNJOBI, Oluwole Daniel MAKINDE
 
Vol 50, No 1-2 (2002) Thermodynamics of a Multicomponent Gaseous Phase as Viewed by the Balance Theory Abstract   PDF
Z. Wrzesiński
 
Vol 34, No 4 (1986) Thermoelastic Cylinder Subjected to Suddenly Applied Radial Symmetric Pressure Abstract   PDF
M.M. Marjanov
 
Vol 45, No 2 (1997) Thermoelastic Effect During Tensile Cyclic Deformation Abstract   PDF
E.A. Pieczyska, S.P. Gadaj
 
Vol 42, No 4 (1994) Thermoelastic Waves in a Transversely Isotropic Plate with Thermal Relaxations Abstract   PDF
D. Chand
 
1501 - 2000 of 2302 Items << < 1 2 3 4 5 > >>