Engineering Transactions, 32, 2, pp. 243-253, 1984

Równania Teorii Reissnera dla Powłok o Wolno Zmiennych Krzywiznach

Z. Rychter
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

Praca dotyczy liniowej teorii Reissnera powłok sprężystych, izotropowych i poprzecznie izotropowych, o łagodnie zmieniającej się krzywiźnie. Wyprowadzono trzy równania dla funkcji sił stycznych, funkcji odkształceń oraz funkcji sił poprzecznych. W odróżnieniu od prac [1, 2] uwzględniono również powłoki o większej wyniosłości. W porównaniu z pracą [3] nie uczyniono żadnych założeń co do stosunku przemieszczeń stycznych do normalnych. Dopuszczono również mniejsze długości fal odkształcenia.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Б. Л. Пелех, Теорил оболочек с коиечной сдвиговой жесткосью, Наусова дУМКа, Киев 1973.

К. З. Галимов, ред., Теория оболочек в учетом поперечного сдвига, Казань 1977.

S. ŁUKASIEWICZ, Obciążenia skupione w tarczach, płytach i powłokach, PWN, Warszawa 1976.

P. M. NAGHDI, Foundations of elastic shell theory, Progress in Solid Mechanics, vol. 4, 1963.

P. M. NAGHDI, A new derivation of the general equations of elastic shells, Int. J. Eng. Sci., 1, 1963.

W. T. KOITER, On the nonlinear theory of thin elastic shelIs, Proc. Kon. Ned. Ak. Wet„ B69 1, 1966.

W. PIETRASZKIEWICZ, Finite rotations and Lagrangean description in the non-linear theory of shells, PWN, Warszawa-Poznad 1979.