Engineering Transactions, 26, 4, pp. 563-574, 1978

Systemowe Rozwiązywanie Płaskich Problemów Konsolidacji przy Zastosowaniu Metody Różnic Skończonych

J. Domski
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

J. Wilk
Uniwersytet Gdański, Gdańsk
Poland

W pracy przedstawiono system programów rozwiazywania układów równań różniczkowych cząstkowych konsolidacji z uwzględnieniem wpływu temperatury. Mieszany początkowo-brzegowy problem rozwiązano przy optymalnej organizacji obliczeń dla wielu wariantów. Zastosowano metodę różnic skończonych ze szczególnym uwzględnieniem proponowanej przez autorów metody relaksacyjnej. Przykłady numeryczne mają służyć za ilustracje i weryfikacje algorytmów.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. H. BIOT, General theory of three dimensional consolidation, J. Appl. Phys., 12, 155-164, 1941.

W. DERSKI, O zastosowaniu dualnych równań całkowych w teorii konsolidacji, III Symp. pośw.

reologii, Wrocław 1966.

W. DERSKI, O zagadnieniach teorii konsolidacji, Arch. Hydrotech., 12, 1, 1966.

Z. SOBCZYŃSKA, Osiadanie półprzestrzeni konsolidującej pod działaniem obciążenia skupionego,

Rozpr. Inż., 14, 3, 1966,

Z. SOBCZYŃSKA, Płaskie zagadnienie teorii konsolidacja, Arch. Hydrotech., 15, 1, 1968.

J. DOMSKI, G. SZEFER, Konsolidacja półpłaszczyzny sprężystej obciążonej „stemplem", Arch. Hydrotechn., 21, 2, 1974.

J. DOMSKI, J. WILK, Konsolidacja warstwy sprężystej pod wpływem liniowo zmiennego obciążenia zewnętrznego, Rozpr. Inż., 23, 4, 1975.

W. DERSKI, Wstęp do matematycznej teorii konsolidacji, Zesz. Nauk. Polit. Łódzkiej, 11,

Mechan., 1964.

J. GASZYŃSKI, G. SZEFER, Consolidation of viscoelastic halfspace under axially symetrical loading, Studia Geotechn., 1974, Wrocław 1974.

L. COLLATZ, Metody numeryczne rozwiazywania równań różniczkowych, PWN, Warszawa 1960.

D. N. DE G. A. ALLEN, Relaxation methods, McGraw Hill, New York 1954.