Engineering Transactions, 35, 1, pp. 149-164, 1987

Przestrzenne Rozkłady Dynamicznych Obciążeń Międzyzębnych w Walcowej Przekładni o Zębach Prostych

S. Stachoń
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

Podano metodę i sposób wyznaczania międzyzębnych obciążeń statycznych i dynamicznych jako funkcji dwóch zmiennych tj. wzdłuż odcinka przyporu i szerokości wieńca kola zębatego dla walcowej przekładni zębatej o zębach prostych. Równanie różniczkowe opisujące ruch przekładni scałkowano metodą linearyzacji równań nieliniowych, stanowiącą połączenie metody analitycznej z numeryczną. W obliczeniach numerycznych symulujących ruch przekładni posłużono się odpowiednio zmodyfikowanym modelem L. Millera. Rozszerzono go na model przestrzenny oraz wprowadzono do opisu jego parametrów tzw. funkcję deformacji V (x, y). Przedstawiona analiza uwzględnia równoczesny wpływ szeregu czynników konstrukcyjnych, materiałowych i geometrycznych - łącznie z modyfikacją zarysu i linii zęba.

Full Text: PDF

References

Б. В. АБРАМОВ, Колебания ирямозубых колес, Нзд-во харьковского универстета, 1968.

L. MULLER, Nowy model dynamiczny przekładni walcowej, Przegląd Mech., 21, 1974.

L. MULLER, Przekładnie zębate, WNT, Warszawa 1979.

J. RYŚ, Sztywność zębów prostych walcowych kół zębatych, Przegląd Mech., 10, 1977.

J. RYŚ, Theoretical investigation of the dynamic tooth-load distribution in cylindrical spur gears, Proc. Fourth National Congres on Theoretical and Applied Mechanics, Vol. 2, Varna 1981.

J. RYŚ, S. STACHOŃ, Numeryczne obliczanie sił statystycznych i dynamicznych na powierzchni zębów walcowej przekładni zębatej, Rozpr. Inż., 28, 2, 1980.

S. STACHOŃ, Przestrzenny rozkład obciążeń statycznych i dynamicznych w walcowej przekładni zębatej z uwzględnieniem odkształceń elementów przekładni oraz modyfikacji zarysu i linii zęba, Praca doktorska, Polit. Krak., 1981.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland