Engineering Transactions, 24, 4, pp. 683-697, 1976

Stateczność Dźwigarów Kratowych Poddanych Działaniu Sił Skierowanych do Bieguna

J. Misiak
Instytut Mechaniki Technicznej
Poland

Przedmiotem pracy jest zagadnienie stateczności dźwigarów kratowych poddanych działaniu sił skierowanych do bieguna w świetle eulerowskiego kryterium stateczności. Uzyskano układ jednorodny sześciu równań różnicowych, nieliniowych, o stałych współczynnikach, z których obliczono krytyczne wartości obciążeń zewnętrznych i postacie wyboczenia dźwigarów. Zbadano szereg przypadków obciążeń w całym zakresie odległości bieguna od punktu przyłożenia obciążenia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. BAUER, W. GUTKOWSKI, Stateczność regularnych konstrukcji prętowych, Arch. Inż. Lad., 19, l, 1973.

G. BURGEMEISTER, H. STEUP, Stabilitästheorie I, Akad. Verlag, Berlin 1957.

D. DMITROUK, Siła krytyczna ramienia dźwigu przy wyboczeniu z płaszczyzny zawieszenia, Rozpr. Inż., 15, 1, 1967.

[in Russian]

H. FRACKIEWICZ, Backling of lattice plates, Arch. Mech. Stos., 23, 4, 1971.

H. FRACKIEWICZ, J. MISIAK, Analiza stateczności płaskiej postaci zginania dźwigarów kratowych, Rozpr. Inż., 23, 1, 1975.

H. FRACKIEWICZ, J. MISIAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dwupasowych dźwigarów kratowych przy działaniu siły skierowanej do bieguna, Rozpr. Inż., 23, 2, 1975.

A. GAJEWSKI, Pewne problemy optymalnego kształtowania pręta ściskanego siłą skierowaną do bieguna, Mech. Teoret. i Stos., 8, 2, 1970.

A. GAJEWSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Optymalne kształtowanie pręta ściskanego siłą skierowaną do bieguna, Rozpr. Inż., 17, 2, 1969.

A. GAJEWSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Optimal design of elastic columms subject to the general servative behaviour of loading, Zeitsschrift für angewandte Mathematik und Phisik, 806-818, 1970.

[in Russian]

H. LEIPHOLZ, Über den Einflus der Dampfung bei nichtkonservativen Stabilitatsproblemen elastischer Stäbe, Ingenieur Archiv, 1964.

J. LEWIŃSKI, Stateczność rusztów siatkowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1972.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej formy zginania dźwigarów siatkowych, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1972.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dźwigarów siatkowych o pasmach równoległych, Rozpr. Inż., 21, 1, 1973.

J. MISIAK, Analiza stateczności dźwigarów kratowych poddanych działaniu sil zachowawczych, Rozpr. Inż., 23, 1, 1975.

J. MISIAK, J. DREWNIAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dźwigarów ramowych dwupasowych, prostokątnych, VI Sympozjum Doświadczalnych Badan w Mechanice Ciała Stałego,

Org. PTMTiS i Inst. Mech. Stos. PW (pełny tekst referatu), 19-20.09.1974, Warszawa.

[in Russian]

R. ROSMAN, Knickuntersuchung des elastich Eingesparnten Krugträgers mit veränderlichen Tragheismoment unter dem Einfluss Poltreur Belastung, Österr. Ing. Zeit 5, 3, 173-174, 1960.

S. TIMOSHENKO, I. M. GERE, Theory of elastic stability, McGraw Hill, 1961, Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1963.

Handbook of structural stability, Ed. by Column Research Committee of Japan Corona Publishing Company, LTD, Tokyo 1971.