ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 36, No 1 (1988)

Articles

Thin Aerofoil with Multiple Slotted Flap PDF
T.S. Patel, T.A. Derbasi, A.N. Hassanen 3-14
Badania Losowej Krzywej Równowagi Granicznej Osiowo Ściskanych Blach Fałdowych PDF
A. Biegus 15-27
Struktury Układów Linii Nieciągłości Naprężeń w Obszarach Granicznych, Spełniających Warunek Hubera-Misesa. Część I. Strukturalne Warunki Istnienia Pól Elementarnych Zadania Bez Ograniczeń Geometrycznych PDF
W. Bodaszewski 29-54
An Energy Based Multiaxial Fatigue Criterion PDF
K. Gołoś 55-63
Problem Stempla o Podstawie Płaskiej z Więzami Jednostronnymi PDF
G. Cyrok, R. Świtka 65-85
Tetrahedral Space-Time Elements in the Analysis of Forced Vibrations of Plates PDF
J. Kotulecki, M. Witkowski 87-95
Rozwiązanie Zagadnień Identyfikacji i Pomiaru w Dziedzinie Czasu PDF
A.J. Popławski 97-115
Obliczenia Trwałości Zmęczeniowej Elementów Konstrukcyjnych z Tworzyw Sztucznych PDF
J. Szala, T. Topoliński 117-131
Pasma Ścinania jako Czynnik Procesu Pękania Plastycznego Podczas Poprzecznego Ścinania Metali PDF
S. Dzidowski 133-147
Wpływ Odkształcalności Pontonów na Rozwiązania Statyki Mostów Pływających PDF
R. Piskorski 149-156
A Numerical Solution for the Heat Transfer in Non-Newtonian Flow Past Aa Wedge with Non-Isothermal Surface PDF
R. Vasantha, I. Pop, G. Nath 157-166
Some Aspects of Mode Interaction in Thin-Walled Stiffened Plate Under Uniform Compression PDF
Z. Kołakowski 167-179
Metoda Obliczania Współczynnika Kształtu oraz Rozkładu Naprężeń i Odkształceń dla Płaskiej Próbki ze Środkowym Otworem PDF
D. Kujawski 181-191