Engineering Transactions, 24, 1, pp. 135-148, 1976

Techniczna Teoria Zniszczenia Okrągłych Cylindrycznych Zbiorników Ściskanych Porzecznie Siodłami

T. Kacperski
Politechnika Warszawska
Poland

Przedmiotem pracy jest zbadanie zachowania się zbiorników ściskanych poprzecznie siodłami w zależności od ich odległości od den. Wpływ rozstawienia siodeł na nośność zbiorników jest bardzo istotny, lecz nie został dotychczas zbadany. W pracy ujęto problem jakościowo na drodze doświadczalnej i pracowano techniczną teorię zniszczenia, która opisuje badanie zjawisko z dokładnością wystarczającą do praktycznego wykorzystania. Wyprowadzone wzory służyć mogą do obliczania wytrzymałości zbiorników walcowych poziomych ustawianych w układach piętrowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

T. KACPERSKI, Badanie nośności zbiorników opartych na siodłach, Rozpr. Inżyn., 19, 4, 637-645, 1971.

P. D. PATEL, R.F. MELWORM, I. BERMAN, Solutions for distributed loads on long cylinders, Trans. ASME, 8, ser B, 1969.

S. TIMOSHENKO, S. WOINOWSKY-KRIEGER, Teoria płyt i powłok, Warszawa 1963.