Engineering Transactions, 28, 4, pp. 661–664, 1980

Równania sprężystości teorii odkształceń skończonych dla płyt i powłok

N. W. ŁAPIN
Instytut Mechaniki, Kazań, ZSRR

Wyprowadzono jeden z wariantów równań konstytutywnych należących do nieliniowej (kwadratowej) teorii sprężystości. Rozszerzono metodę, podaną w pracy [4], wyprowadzenia równań fizykalnych dla małych deformacji – na przypadek ogólniejszy. Otrzymano tym sposobem stosunkowo proste równania w zakresie nieliniowym.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

А. Е. GREEN, T. Е. ADKINS, Large elastic deformations, Oxford University Ргеss, 1960.

W. Т. КOITЕR, Оn the nonlinear theory оf thin elastic shells, Рrос. Коn. Net. Аk. Wet., 1966.

З. Л. А. Толоконников, О связи между напряжениями и деформациями в нелинейной теории упругости, ПММ, ХХ, выд. 3, 1956.

В. В. Новожилов, Основы нелинейной теории упругости, ГИТТЛ, 80, Москва 1948.