ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 32, No 4 (1984)

Articles

Stress Distributions in an Elastic Semi-space Due to Point Sources PDF
S. Gozde, L. Chowdhury 451-465
Optimal Design of Elastic Arches with I Cross-Section PDF
G. Szefer, L. Mikulski 467-480
Równania Pełzania dla Niestacjonarnych Obciążeń na Przykładzie Pełzania Preszpanu Transformatorowego PDF
M. Czech, E. Mieleszko 481-487
Model Matematyczny Mechanicznych Hipotez Pełzania PDF
E. Mieleszko 489-497
Ciągłe Uszkadzanie, Spowodowane Jednoosiowym Stanem Naprężenia, Materiałów Sprężysto-Kruchych i Sprężysto-Plastycznych PDF
T. Sadowski 499-521
The Influence of Direction and Value of Plastic Prestrain on Steady-State Creep Rate Using the Combined Isotropic-Kinematic Hardening Rule PDF
M. Waniewski 523-535
Experimental Verification of Failure Criterion Based on Specific Strain Work PDF
R. Żuchowski, L. Korusiewicz 537-544
Experimental Shakedown Analysis of Space Truss Nodes PDF
J.A. Karczewski, J.A. Konig 545-561
On Distributed Parameter System Identification with a Priori Information as Constraints PDF
E. Rafajłowicz 563-573
Analiza i Optymalizacja Układu Prętowego o Zmiennych Przekrojach w Warunkach Rezonansu Wewnętrznego PDF
A. Foryś, A. Gajewski 575-598
Powłoka Walcowa Zamknięta Obciążona Antysymetrycznym Układem Sił Skupionych Stycznych do Brzegu i do Powierzchni PDF
T. Kacperski, R. Mołdach 599-614
Effect of Surface Machining on Energy Storing Process in Austenitic Steel Subjected to Tensile Deformation PDF
S.P. Gadaj, J. Kaczmarek, W. Oliferuk 615-621
Zależność Odkształceń Sprężystych od Naprężeń w Żeliwie PDF
Cz. Witkowski 623-627