Engineering Transactions, 27, 2, pp. 277-284, 1979

Ścisłe Równanie Amplitudy Fali Przyspieszenia w Ośrodku Konsolidującym

R. Dzięcielak
Instytut Mechaniki Technicznej, Poznań
Poland

W pracy rozpatrzono propagację fali przyspieszenia w ośrodku konsolidującym. Opierając się na warunkach zgodności drugiego rzędu otrzymano ścisłe równanie amplitudy. Wykorzystano je w przykładzie do wyznaczenia amplitudy fali płaskiej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid, J. Acoust. Soc. Am., 28, 2, 168-191, 1956.

P. J. CHEN, Selected topics in wave propagation, Nootdhof International Publishing, Leyden 1976.

R. DZIĘCIELAK, Fala przyspieszenia w ośrodku konsolidującym, Rozpr. Inżyn., 26, 2, 1978.

Z. WESOŁOWSKI, Zagadnienia dynamiczne nieliniowej teorii sprężystości, PWN, Warszawa, 1974.