Engineering Transactions, 35, 1, pp. 41-53, 1987

Stan Naprężenia w Dwuprzęsłowej Perforowanej Tarczy Prostokątnej Sprężonej Kablem Zakrzywionym

J. Fedorowicz
Instytut Konstrukcji Budowlanych, Gliwice
Poland

L. Fedorowicz
Instytut Konstrukcji Budowlanych, Gliwice
Poland

W pracy przedstawiono sposób określania stanu naprężenia w wieloprzęsłowych perforowanych tarczach prostokątnych o stałej grubości, sprężonych kablami krzywoliniowymi. Rozwiązanie zadania osiąga się drogą superpozycji rozwiązania ścisłego tarczy nieograniczonej obciążonej działaniem napiętego kabla o danej trasie i rozwiązania numerycznego trzeciego (mieszanego) podstawowego zagadnienia brzegowego dla perforowanej tarczy prostokątnej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

F. ANDERMANN, Tarcze prostokątne, obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1966.

F. ANDERMANN, Tarcze kwadratowe i prostokątne sprężone kablem o trasie kołowej, Sprawozdanie z Zebrań Naukowych Oddziału Gliwickiego PTMTS, Zesz. 7, Gliwice 1961.

H. HAMPE, Vorqespannte Konstruktionem, b. 2, Veb Verlag fur Bauwesen, Berlin 1965.

W. SCHLEEH, Bauteile mit zweiachsigem Spannungszustand (Scheiben), Beton-Kalender, Teil II, 1972 i 1978.

F. ANDERMANN, J. FEDOROWICZ, Obliczanie tarcz prostokątnych sprężonych kablami o trasie krzywoliniowej, Arch. Inżyn. Ląd., 2-3, 1984.

J. FEDOROWICZ, Stan naprężenia w wieloprzęsłowych tarczach prostokątnych sprężonych kablem zakrzywionym, Praca Doktorska, Gliwice 1983.

J. FEDOROWICZ, Wpływ sil tarcia napiętego kabla krzywoliniowego na stan naprężenia tarczy prostokątnej, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Budown. 60, 1985.

J. FEDOROWICZ, L. FEDOROWICZ, Stan naprężenia w tarczy prostokątnej z otworami sprężonej kablami krzywoliniowymi, Zesz. Nauk. Pol. Śl., Budown., 60, 1985.

L. FEDOROWICZ, Metoda sztywnych elementów skończonych analizy statycznej monolitycznych i prefabrykowanych ścian budynku, Praca Doktorska, Gliwice 1982.