Engineering Transactions, 24, 3, pp. 601-614, 1976

Statyka i Kinematyka Warstwy Ośrodka Idealnie Spoistego w Początkowej Fazie Wciskania Płaskiego Stempla

B. Ponder
Politechnika Warszawska
Poland

W pracy omówiono mechanikę ośrodka idealnie spoistego w początkowej fazie wciskania płaskiego stempla od dołu w warstwę gruntową. Analizę przeprowadzono na podstawie matematycznej teorii ośrodków sypkich oraz ekstremalnych zasad teorii plastyczności [5]. Przedstawiono kompletne rozwiązanie statyki i kinematyki ośrodka oraz statycznie dopuszczalne pola naprężeń. Ponadto w pracy zamieszczono wyniki obliczeń nacisków na powierzchni: czołowej stempla wynikających z pełnego rozwiązania statyki i kinematyki oraz statycznie dopuszczalnych pól naprężeń dla trzech różnych ośrodków.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. W. SOKOŁOWSKI, Statyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1958.

W. SZCZEPIŃSKI, Stany graniczne i kinematyka ośrodków sypkich, PWN, Warszawa 1974.

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej, PWN, Warszawa 1967.

B. PONDER, Analiza procesu napełniania skrzyń zgarniarek, Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, 1975.

W. OLSZAK, P. PERZYNA I A. SAWCZUK, Teoria plastyczności, PWN, Warszawa 1965.