Engineering Transactions, 33, 4, pp. 461-469, 1985

Rozstrajanie Optymalne Konstrukcji Drgających jako Zagadnienie Wieloekstremalne

B. Olszowski
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Poland

W pracy omówiono sformułowanie problemu, podstawy algorytmu jego rozwiązania numerycznego oraz wyniki obliczeń testowych dla belki dwuprzęsłowej wykonującej drgania giętne pod wpływem wymuszenia harmonicznego.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. H. WITTRICK, F. W. WILLIAMS, A general algrithm for computing natural frequencies of elastic structures, Quart. J. Mech. Appl. Math., U, 3, 263-284, 1971.

J. GOLIŃSKI, Metody optymalizacyjne w projektowaniu technicznym, WNT, Warszawa 1974.

B. OLSZOWSKI, Some problems of optimum design of vibrating systems, Arch. Mech., 27, 4, 605-615, 1975.

в. П. Мллков, А. Г. Уrодчиков, Оптиwиэация упругих систем, Изд. Наука, Москва 1981.

B. OLSZOWSKI, A. TOMANA, Optymalne kształtowanie prętowych Układów drgających, W: Optymalizacja Wytrzymałościowa Konstrukcji, Ossolineum, 403-421, 1983.

B. OLSZOWSKI, Dobór schematu belki drgającej z warunku na optymalne rozstrojenie (w przygotowaniu do druku w Rozprawach Inżynierskich).

M. MATYJASZEK, B. OLSZOWSKI, Optymalny kształt pręta lepkosprężystego poddanego podłużnemu wymuszeniu harmonicznemu, Materiały VII Sympozjum Techniki Wibracyjnej i Wibroakustyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, 12-14 grudnia 1984, Kraków 1984.