Engineering Transactions, 19, 4, pp. 547–564, 1971

Statyka Przestrzennej Konstrukcji Prętowej Płyty Strukturalnej

R. Peła
Politechnika Łódźka, Łódź
Poland

Here presented are problems connected with the application of a continuous model for statics calculations of "dense" rod covers, called structural plates. This is understood to be a certain kind of spatial grid whose every nodes, connected with a system of rods, are situated on two planes spaced at no excessive distance from each other.
The two-dimensional model of a "fibrous medium" is applied to describe the state of stress and displacement of the structural plate.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. PEŁA, Podstawy obliczeń kratownic powłokowych, Arch. Inżyn. Lądow., 15, 1-2, 1969.

G. GEIZENDORFER, L. LEGATSKI, Unistrut space-frame system, Univ. of Michigan Press, 1955.

W. GUTKOWSKI, Płyty kratowe z elementów powtarzalnych, Rozpr. lnżyn., 13, 1, 1965.

Z. MAKOWSKI, Raumliche Tragwerke aus Stahl, Verlag Stahleisen M. B. H., Diisseldorf 1963.

Le tube d'acier dans la construction metalique.l. Realisation. 2. Retherches, Chambre Syndical des Fabricants de Tubes d'acier. Paris.

Cz. WOŹNIAK, Theory of fibrousa media, Arch. Mech. Stos., 17, 5-6, 1965.

Cz. WOŹNIAK, Modele ciągle gęstych siatek prętowych (zagadnienie płaskie), Arch. Inżyn. Lądow., 11, 2, 1965.

W. NOWACKI, Mechanika budowli, 3, PWN, Warszawa 1966.

С. Г. Лехницкий, Анизотропные пластинки, Москва 1957.

M. DZIURLA, Analiza statyczna przykrycia materacowego prętowego rusztu przestrzennego, Materiały XIV Konferencji Naukowej Komitetu Inżynierii PAN, Krynica 1968.

Cz. WOŹNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.