Engineering Transactions, 27, 1, pp. 145-153, 1979

Przybliżona Analiza Nieustalonego Pola Temperatury w Żebrach Prostych

K. Rup
Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Kraków
Poland

J. Taler
Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Kraków
Poland

Za pomocą metody uśredniania funkcjonalnych poprawek określono nieustalone pole temperatury w żebrach prostych o stałej grubości - przy skokowej zmianie temperatury i strumienia cieplnego u podstawy żebra.

Full Text: PDF

References

J. W. YANG, Periodic heat transfer in straight fins, Trans. ASME, J. Heat Trans., C, 94, 3, 1972.

A. AZIZ, Periodic heat transfer in annular fins, Trans. ASME, J. Heat Trans., C, 97, 2, 1975.

N. V. SURYANARAYAN, Transient response of straight fins, Trans. ASME, J. Heat Trans., C, 97, 3, 1975.

N. V. SURYANARAYAN, Transient response of straight fins, Trans. ASME, J. Heat Trans., C, 98, 2, 1976.

M. A. BIOT, Variational principles in heat transfer, Claredon Press, Oxford 1970.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland