Engineering Transactions, 23, 1, pp. 67-81, 1975

Stan Naprężenia w Półpłaszczyźnie o Wzmocnionej Krawędzi

J. Grabacki
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

G. Szefer
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy podano rozwiązanie zagadnienia półpłaszczyzny o brzegu wzmocnionym pasmem płytowym. Rozwiązanie skonstruowane zostało przy użyciu transformacji Fouriera, uogólnionej na przestrzeń ultradystrybucji. Otrzymane rezultaty porównano z dotychczas znanymi, przy czym uwzględniono zarówno aspekt jakościowy jak i ilościowy. Jako ilustracje zamieszczono przykłady liczbowe. Zakończenie stanowią wnioski o charakterze postulatów praktycznych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

E. MELAN, Ein Beitrag zur Theorie geschweisster Verbindungen, Ing-Archiw., 3, 3, 1932.

K. GIRKMANN, Stegblech beulung unter örtlichem Lastangriff, Sitz,-Ber. Öster. Akad. d. Wiss., Wien, Math-Nat, Kl. 145, 1936.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

J. GRABACKI, G. SZBFER, Uogólniona funkcja Greena dla nieskończonego pasma płytowego, Mech. Teoret. i Stos., 11, 1, 1973.

J. GRABACKI, G. SZEFER, Przykłady ultradystrybucyinych rozwiązań pasma płytowego, Mech. Teoret. i Stos., 11, 1, 1973.

L. SCHWARZ, Théorie des distributions, 1, Paris 1950.

L. SCHWARZ, Théorie des distributions, 2, Paris 1950.

[in Russian]

[in Russian]

K. MAURIN, Analiza. Cz. II. Wstęp do analizy globalnej, Warszawa 1971.

A. H. ZEMANIAN, Teoria dystrybucji i analiza transformat, Warszawa 1969.

[in Russian]

H. BENSCOTER, Analysis of single stiffener on an infinite sheet, J. App. Mech., 16, 3, 1949.

H. L. BROWN, The diffusion of load from a stiffener into an infinite elastic sheet, Quart. Proc. Roy. Soc. Ser. A., 239, 1218, 1958.

W. T. KOITER, On diffusion of load from a stiffened into a sheet, J. Appl. Math., 8, 1955.

[in Russian]