Engineering Transactions, 25, 1, pp. 97-114, 1977

Ścisły Element Obrotowo-Symetryczny dla Cienkiej Powłoki Sprężystej

Z. Waszczyszyn
Politechnika Krakowska, Ośrodek Elektronicznych Technik Obliczeniowych, Kraków
Poland

A. Młodzianowski
Politechnika Krakowska, Ośrodek Elektronicznych Technik Obliczeniowych, Kraków
Poland

Podano numeryczna metodę obliczania macierzy sztywności i wyjściowych reakcji. Oparto na metodzie macierzy bazowej przy całkowaniu kanonicznego układu równań powłoki. Układ ten wyprowadzono z równań liniowej teorii Sandersa powłok cienkich. Przedstawiona metoda nie korzysta zupełnie z pojęcia funkcji kształtu, przy czym liczba stopni swobody węzła jest zawsze równa czterem, a dokładność rozwiązania zależy jedynie od długości elementu w przypadku powłok z efektem brzegowym stosowanych wzorów numerycznego całkowania. Jako przykłady liczbowe obliczono macierze elementów stożkowego i hiperboloidalnego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. GUMIŃSKI, J. KRUPIŃSKI, A. MŁODZIANOWSKI, Z. WASZCZYSZYN, Komputeryzacja obliczania sil wewnętrznych w podstawie wysokiego komina, XXI Konferencja Naukowa KILiW i KN PZITB, Krynica 1975, Materiały t. 1, 131-141.

R. E. JONES, D. R. STROME, Direct stiffness method analysis of shells of revolution utilizing curves elements, AIAA J., 9, 4, 1519-1525, 1966.

A. KALNINS, Analysis of shells of revolution subjected to symmetrical and nonsymmetrical loads, J. Appl. Mech., 3, 31, 467-476, 1964.

A. A. LAKIS, Cylindrical finite element for analysis of cylindrical structures, Dept. Mech. Engng, Mc Gill Univ., R. No 70-2, Montreal, Canada, Nov. 1969.

G. H. MEYER, Initial value methods for boundary value problems, Academic Press, New York-Toronto 1973.

R. R. MEYER, M. B. HARMON, Conical segment method for analysing open crown shells of revolution for edge loading, AIAA J., 4, 1, 886-891, 1963.

K. MOSZYŃSKI, Rozwiązanie równań różniczkowych zwyczajnych na maszynach cyfrowych, WNT, Warszawa 1971.

A. MŁODZIANOWSKI, Z. WASZCZYSZYN, Komputeryzacja obliczania stateczności ram przy obciążeniu śledzącym, XX Konferencja Naukowa KILIW PAN i KN PZITB, Materiały t. 1,

-172.

G. C. PARDOEN, Static, vibration and buckling analysis of axisymmetric circular plates using finite elements, Int. J. Computers and Structures, 2, 3, 355-373, 1973.

J. H. PERCY, Th. H. T. PIAN, S. KLEIN, D.R. NAVARATNA, Application of matrix displacement method to linear elastic analysis of shells of revolution, AIAA J., 11, 3, 2138-2145, 1965.

E. P. POPOV, J. PENZIEN, ZUNG-AU LU, Finite element solution for axisymmetrical shells, Proc. ASCE, EM5, 90, 119-145, 1964.

J. L. SANDERS, An improved first-approximation theory for thin shells, NASA TR R-24, 1959.

J. SZMELTER i in., Programy metody elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1973.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, tłum. polskie Arkady, Warszawa 1972.