ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 27, No 3 (1979) Thermostimulated Creep and Stress-Dependent Change Between Atomic Mechanism Abstract   PDF
M. Balerin
 
Vol 36, No 1 (1988) Thin Aerofoil with Multiple Slotted Flap Abstract   PDF
T.S. Patel, T.A. Derbasi, A.N. Hassanen
 
Vol 70, No 2 (2022) Three Models of a Sandwich Beam: Bending, Buckling, and Free Vibrations Abstract   PDF
Krzysztof MAGNUCKI, Ewa MAGNUCKA-BLANDZI, Leszek WITTENBECK
 
Vol 68, No 1 (2020) Three-Dimensional Analysis of Laminated Plates with Functionally Graded Layers by Two-Dimensional Numerical Model Abstract   PDF
Piotr PLUCIŃSKI, Jan JAŚKOWIEC
 
Vol 44, No 2 (1996) Three-Dimensional Slip-Line Field Theory With Rotational Continuity Abstract   PDF
R. L. Bish
 
Vol 27, No 4 (1979) Three-Dimensional Stability Problems of Composite Materials and Composite Construction Components Abstract   PDF
A.N. Guz, I.U. Babić
 
Vol 55, No 2 (2007) Three-Parameter Optimization of an Axially Loaded Beam on a Foundation Abstract   PDF
A. S. FORYŚ, A. FORYŚ
 
Vol 71, No 4 (2023) Three-Point Bending of a Beam with Non-Homogeneous Structure in the Depth Direction Abstract   PDF
Krzysztof MAGNUCKI, Ewa MAGNUCKA-BLANDZI, Dawid WITKOWSKI, Leszek WITTENBECK
 
Vol 66, No 4 (2018) Tilt Measurements in Mechatronic Devices and Mobile Microrobots Abstract   PDF
Sergiusz ŁUCZAK
 
Vol 40, No 3 (1992) Time and Crack Length Dependent Stochastic Models of Fatigue Crack Growth. State-of-the-Art Review Abstract   PDF
K. Doliński
 
Vol 71, No 1 (2023) Tool Path Planning for Five-Axis End Milling of Cycloidal Gears and Its Full Tooth Profile Accuracy Measurement Abstract   PDF
Jian WANG, Longxing LIAO, Shanming LUO, Jingyu MO
 
Vol 47, No 1 (1999) Torsion of a Saint-Venant Cylinder with a Non-Simply Connected Cross-Section Abstract   PDF
T.F. Jabłoński, U. Andreaus
 
Vol 66, No 4 (2018) Torsion of Functionally Graded Anisotropic Linearly Elastic Circular Cylinder Abstract   PDF
István ECSEDI, Attila BAKSA
 
Vol 49, No 2-3 (2001) Torsional Rigidities of Cancellous Bone Filled with Marrow: The Application of Multipoint Pads Approximants Abstract   PDF
S. Tokarzewski, J.J. Telega, A. Gałka
 
Vol 42, No 3 (1994) Torsional Vibration of a System with a Friction Clutch Under Random Torque Excitation Abstract   PDF
W. Kurnik, Z. Skup
 
Vol 65, No 2 (2017) Transfer Effects on an Unsteady MHD Mixed Convective Flow Past a Vertical Plate with Chemical Reaction Abstract   PDF
R. Srinivasa RAJU
 
Vol 43, No 3 (1995) Transient Free Convection Flow of an Elastico-Viscous Fluid Past an Infinite Vertical Plate Abstract   PDF
R. Deka, U.N. Das, V.M. Soundalgekar
 
Vol 29, No 1 (1981) Transient Nonlinear Response of Impulsively-Loaded Circular Plates Abstract   PDF
M.T.E. Tuomala, M.J. Mikkola
 
Vol 23, No 2 (1975) Transient Response of a Plate-Fluid System to Stationary and Moving Pressure Loads Abstract   PDF
F.R. Norwood, W.E. Warren
 
Vol 28, No 1 (1980) Transient Thermal Stress in Bimodulus Sphere with Orthotropic Temperature-Dependent Properties Abstract   PDF
N. Kamiya
 
Vol 47, No 3-4 (1999) Transient Vibration of Unsteady Linear Closed Loop Systems Abstract   PDF
E. Wittbrodt, K.J. Kaliński
 
Vol 23, No 4 (1975) Transonic Flow Over an Aerofoil with Spoiler Abstract   PDF
W. Kania
 
Vol 43, No 1-2 (1995) Transport Equation for Shock Strenght in Hyperelastic Rods Abstract   PDF
S. Kosiński
 
Vol 22, No 3 (1974) Transport Pneumatyczny Materiałów Sproszkowanych przy Wysokich Koncentracjach Mieszaniny Abstract   PDF
M. Sperski
 
Vol 43, No 4 (1995) Transverse Deflection of a Cold-Worked Metal Plate Clamped Around Its Edge Abstract   PDF
R.L. Bish
 
Vol 51, No 2-3 (2003) Traumatic Damage Pathomechanism of Cerebral Vessels Caused by Geriatric Changes Abstract   PDF
E. Wiczkowski, A. Kędzia, A. Kania
 
Vol 43, No 3 (1995) Trigonometrical Representation of Transfer Matrix for Layered Elastic Material Abstract   PDF
Z. Wesołowski
 
Vol 33, No 4 (1985) Trójkątne Elementy Czasoprzestrzenne w Analizie Zagadnień Falowych Abstract   PDF
M. Witkowski
 
Vol 31, No 4 (1983) Trójwymiarowa Analiza Mostów o Dźwigarach Zakrzywionych w Planie Abstract   PDF
J.BI Bień
 
Vol 14, No 3 (1966) Twierdzenie o Wzajemności Prac dla Pewnego Typu Płyt Trójwarstwowych Abstract   PDF
R. Gdanowicz
 
Vol 65, No 1 (2017) Two-Phase Isotropic Composites of Extremal Moduli. The Inverse Homogenization Problem Abstract   PDF
Tomasz ŁUKASIAK
 
Vol 63, No 1 (2015) Two-Scale Modelling of Reactive Powder Concrete. Part III: Experimental Tests and Validation Abstract   PDF
Arkadiusz DENISIEWICZ, Mieczysław Sylwester KUCZMA
 
Vol 63, No 1 (2015) Two-Scale Modelling of Reactive Powder Concrete. Part II: Numerical Simulations Abstract   PDF
Arkadiusz DENISIEWICZ, Mieczysław Sylwester KUCZMA
 
Vol 6, No 3 (1958) Tłumienie Falami Naprężeń w Belkach Sprężystych Abstract   PDF
J. Więckowski
 
Vol 21, No 2 (1973) Tłumienie Układów Mechanicznych za Pomocą Cieczy Lepkosprężystych Abstract   PDF
E. Kamiński
 
Vol 24, No 1 (1976) Tłumione Drgania Struny i Pręta Wywołane Ruchomą Siłą Abstract   PDF
P. Śniady
 
Vol 19, No 4 (1971) Ugięcia Płyt Ortotropowych o Zmiennych Sztywnościach i Pewnych Nieciągłych Warunkach Brzegowych Abstract   PDF
K.H. Bojda
 
Vol 30, No 3-4 (1982) Ugięcia-Rusztu Sprężysto-Plastycznego przy Obciążeniach Zmiennych Abstract   PDF
T. Sawicki
 
Vol 10, No 2 (1962) Ugięcie Belki na Podłożu Reologicznym Pragera Abstract   PDF
K. Szpunar
 
Vol 1 (1953) Ugięcie Pręta Ściskanego Mimośrodowo pod Działaniem Siły Krytycznej Abstract   PDF
M. Życzkowski
 
Vol 8, No 1 (1960) Układ o Jednym Stopniu Swobody o Silnie Nieliniowej Parzystej Charakterystyce Tłumienia Abstract   PDF
W. Bogusz, K. Szpunar
 
Vol 16, No 3 (1968) Układ tarczowo-prętowy poddany działaniu sił masowych Abstract   PDF
R. Świtka
 
Vol 18, No 1 (1970) Układy wielogałęziowe rurociągów energetycznych Abstract   PDF
Piotr GARDIAS, Antoni KRECZMAR, Michał TESSAROWICZ
 
Vol 44, No 2 (1996) Ultimate Load and Postfailure Behaviour of Box-Section Beams Under Pure Bending Abstract   PDF
M. Kotełko
 
Vol 69, No 4 (2021) Ultrasonic Detection of Transversal Cracks in Rail Heads – Theoretical Approach Abstract   PDF
Tomasz KATZ, Sławomir MACKIEWICZ, Zbigniew RANACHOWSKI, Zbigniew L. KOWALEWSKI, Łukasz ANTOLIK
 
Vol 41, No 1 (1993) Ultrasonic Technique for Investigation of Residual Stresses in Cylindrical Forgings Abstract   PDF
J. Deputat, M. Adamski, J. Goljasz, J. Kalisiewicz
 
Vol 30, No 1 (1982) Unimodalna Optymalizacja Drgających i Narażonych Na Utratę Stateczności Łuków o Osi Wydłużalnej Abstract   PDF
J. Błachut
 
Vol 40, No 2 (1992) Universal Algorithm for Generation of Matrices Used in Dynamics of Circular Thimoshenko Segments Abstract   PDF
B. Olszowski
 
Vol 69, No 2 (2021) Unsteady Flow Patterns between Two Egg-Carton Corrugated Plates Abstract   PDF
Benjamin GIRÓN-PALOMARES, Abel HERNÁNDEZ-GUERRERO, Ricardo ROMERO-MÉNDEZ, Qiang HE
 
Vol 32, No 1 (1984) Unsteady Free Convection Boundary Layer Flow at a Three-Dimensional Stagnation Point Abstract   PDF
M. Kumariand, G. Nath
 
Vol 71, No 1 (2023) Unsteady Hydromagnetic Mixed Convection of a Radiating and Reacting Nanofluid in a Microchannel with Variable Properties Abstract   PDF
Mesfin Zewde KEFENE, Oluwole Daniel MAKINDE, Lemi Guta ENYADENE
 
Vol 31, No 1 (1983) Unsteady Transonic Cascade with a Subsonic Leading-Edge Locus Abstract   PDF
B.K. Shivamoggi
 
Vol 18, No 3 (1970) Uogólnienie Problemu Gwozdiewa Nośności Granicznej Rur Cienkościennych na Przypadek Działania Ciśnienia Wewnętrznego Abstract   PDF
J. Skrzypek, M. Życzkowski
 
Vol 9, No 3 (1961) Uogólnione Równania N-go Rzędu Riccatiego Drugiego Rodzaju. Zastosowania w Teorii Sprężystości Abstract   PDF
T. Iwiński
 
Vol 12, No 2 (1964) Uogólniony Plaski Stan Naprężenia w Wirującym Lepkosprężystym Dysku ze Sprężystym Pierścieniem Abstract   PDF
J. Kossecki
 
Vol 30, No 1 (1982) Uogólniony Przepływ Couette'a Płynu Mikropolarnego Drugiego Rzędu w Płaskim Kanale Abstract   PDF
E. Walicki, J. Zachwieja
 
Vol 24, No 4 (1976) Ustalone Drgania Belkin a Sprężystym Podłożu Wywołane Poruszającym się Obciążeniem Ciagłym Abstract   PDF
Z. Rozenbajgier
 
Vol 7, No 1 (1959) Ustalone Naprężenia Cieplne w Płytach Abstract   PDF
W. Nowacki
 
Vol 8, No 3 (1960) Ustalone Naprężenia w Walcu Ortotropowym oraz w Tarczy Ortotropowej Abstract   PDF
W. Nowacki
 
Vol 7, No 4 (1959) Ustalone Procesy Tłoczenia Cienkościennych Naczyń Walcowych Abstract   PDF
Z. Marciniak
 
Vol 8, No 1 (1960) Utrata Stateczności przez Zniekształcenie Przekroju Poprzecznego Pręta Cienkościennego Abstract   PDF
A. Chudzikiewicz
 
Vol 13, No 3 (1965) Uwagi o Dyslokacjach w Niejednorodnych i Izotropowych Pierścieniach Kołowych o Zmiennej Grubości Abstract   PDF
G. Das
 
Vol 13, No 1 (1965) Uwagi o Małym Dodatkowym Ruchu w Przestrzennym Układzie Współrzędnych Abstract   PDF
S. Zahorski
 
Vol 4, No 2 (1956) Uwagi o metodzie kojarzenia koncentracji naprężeń W. Moszyńkiego Abstract   PDF
Jerzy Tadeusz PINDERA
 
Vol 33, No 3 (1985) Uwzględnienie Wpływu Starzenia w Badaniach Zmęczeniowych Tworzyw Sztucznych Abstract   PDF
M. Nowak
 
Vol 11, No 1 (1963) Uzupełnienie Równań Technicznej Teorii Powłok Abstract   PDF
S. Łukasiewicz
 
Vol 65, No 1 (2017) Validation of a New Hyperviscoelastic Model for Deformable Polymers Used for Joints between RC Frames and Masonry Infills Abstract   PDF
Arkadiusz KWIECIEŃ, Matija GAMS, Theodoros ROUSAKIS, Alberto VISKOVIC, Jože KORELC
 
Vol 64, No 1 (2016) Validation of Computational Models of Steel-Concrete Composite Beams Abstract   PDF
Agnieszka PEŁKA-SAWENKO, Tomasz WRÓBLEWSKI, Maciej SZUMIGAŁA
 
Vol 57, No 2 (2009) Variation of mechanical parameters of engineering materials under tension due to cyclic deformation by torsion Abstract   PDF
Z. L. KOWALEWSKI, T. SZYMCZAK
 
Vol 43, No 4 (1995) Variational Modification of Žemočkin Contact Problems Solution Method Abstract   PDF
Z. Mistrikova, V. Slozka
 
Vol 48, No 3 (2000) Vehicle Dynamics Model as Road Pavement Load Generator Abstract   PDF
Z. Lozia
 
Vol 60, No 2 (2012) Velocity and Temperature Distributions Between Parallel Porous Plates with the Hall Effect and Variable Properties Under Exponential Decaying Pressure Gradient Abstract   PDF
Hazem Ali ATTIA, Mostafa A.M. ABDEEN
 
Vol 67, No 2 (2019) Verification of Application of ANN Modelling in Study of Compressive Behaviour of Aluminium Sponges Abstract   PDF
Anna Małgorzata STRĘK, Marek DUDZIK, Arkadiusz KWIECIEŃ, Krzysztof WAŃCZYK, Barbara LIPOWSKA
 
Vol 29, No 2 (1981) Vibration and Bending of a Cracked Plate Abstract   PDF
B.D. Aggarwala, P.D. Ariel
 
Vol 39, No 2 (1991) Vibration of Multi-Chamber Shell Structures with Discontinuously Variable Cross-Sections Abstract   PDF
J. Drewko, M. Sperski
 
Vol 67, No 2 (2019) Vibrations of a Double-Beam System with Intermediate Elastic Restraints Due to a Moving Force Abstract   PDF
Filip ZAKĘŚ, Paweł ŚNIADY
 
Vol 71, No 3 (2023) Vibrations of an orthotropic plate with point supports subjected to a moving force Abstract   PDF
Filip ZAKĘŚ
 
Vol 64, No 3 (2016) Vibrations of Circular Plate Supported on a Rigid Concentric Ring with Transnational Restraint Boundary Abstract   PDF
Lokavarapu Bhaskara RAO, Chellapilla Kameswara RAO
 
Vol 63, No 1 (2015) Vibrations of Plate Strips with Internal Periodic Structure Abstract   PDF
Jakub MARCZAK, Jarosław JĘDRYSIAK
 
Vol 64, No 4 (2016) Vibrations of Point-Supported Rectangular Thin Plate Subjected to a Moving Force Abstract   PDF
Filip ZAKĘŚ
 
Vol 54, No 4 (2006) Vibrations of the three-layer shell with damping Abstract   PDF
K. Cabańska-Płaczkiewicz
 
Vol 56, No 3 (2008) Vibrations of Timoshenko beams on two-parameter elas- tic soil Abstract   PDF
N. M. AUCIELLO
 
Vol 52, No 1-2 (2004) Vibro-Impact Motion of Heavily Loaded Compact Hard Bodies Abstract   PDF
Z. Kowalska
 
Vol 67, No 2 (2019) Virtual Additive Manufacturing Based on Semicrystalline Polymer Polyetheretherketone (PEEK) Abstract   PDF
Paweł BAJERSKI, Ryszard Bolesław PECHERSKI, Damian CHUDY
 
Vol 49, No 2-3 (2001) Visco-Elastic Analysis of the Femur-Implant System by Using Finite Element Approach Abstract   PDF
S. Piszczatowski, K. Skalski
 
Vol 14, No 3 (1966) W Sprawie Definicji Momentu Skupionego Działającego na Ośrodek Sprężysty Abstract   PDF
R. Świtka
 
Vol 4, No 4 (1956) W Sprawie Doboru Optymalnego Kształtu Prętów Osiowo Ściskanych Abstract   PDF
M. Życzkowski
 
Vol 15, No 1 (1967) W Sprawie Liniowej Teorii Powłok Lepkosprężystych Abstract   PDF
E. Bielewicz
 
Vol 10, No 2 (1962) W Sprawie Nieskończonej Tarczy Częściowo Obciążonej w Otworze Kołowym Abstract   PDF
H. Mikołajczyk
 
Vol 5, No 2 (1957) W Sprawie Obliczania Mostów Zakrzywionych o Przekroju Otwartym Abstract   PDF
R. Dąbrowski
 
Vol 24, No 3 (1976) W Sprawie Pewnego Założenia o Stałości Temperatury w Łożysku Ślizgowym Abstract   PDF
T. Breczko
 
Vol 26, No 3 (1978) Wariacyjna Metoda Wyznaczania Efektywnych Własności Lepkosprężystych, Anizotropowych Materiałów Złożonych Abstract   PDF
S. Tokarzewski
 
Vol 10, No 1 (1962) Wariacyjna Metoda W.Z. Własowa w zastosowaniu do Cienkich Powłok w Kształcie Ostrosłupa Ściętego Abstract   PDF
J. Rutecki
 
Vol 15, No 1 (1967) Warstwa Sprężysta pod Działaniem Momentu Skupionego Abstract   PDF
R. Świtka
 
Vol 25, No 2 (1977) Warunki Plastyczności dla Materiałów Zbrojonych Włóknami Abstract   PDF
W. Fryze, Z. Mróz
 
Vol 71, No 2 (2023) Water Absorption, Impact Resistance and Strength Reliability of Concrete Incorporating Sintered Fly Ash Aggregate Under Drop Weight Impact Load Abstract   PDF
Ranjith Babu BASKARAN, M. NAGARAJAN
 
Vol 55, No 2 (2007) Wave Polynomials in Elasticity Problems Abstract   PDF
A. MACIĄG
 
Vol 24, No 3 (1976) Wave Propagation in a Pre-Stressed Reinforced Composite Abstract   PDF
H. Demiray
 
Vol 72, No 2 (2024) Wavelet Analysis of Ultrasonic Lamb Wave Displacements in Three-Layer Adhesive Plates: Continuous Wavelet Transform (CWT) versus the Semi-Analytical Finite Element Method (SAFEM) Abstract   PDF
Abdelali YACOUBI, Ayoub JABIRI, Mustapha AZKOUR, Rachid MANDRY, Mhammed EL ALLAMI
 
Vol 67, No 4 (2019) Weakened Zones in Wood – Based Composite Beams and Their Strengthening by CFRP: Experimental, Theoretical, and Numerical Analysis Abstract   PDF
Krzysztof KULA, Tomasz SOCHA, Arkadiusz DENISIEWICZ
 
Vol 65, No 2 (2017) Wear and Friction of Polymer Fiber Composites Coated by NiCr Alloy Abstract   PDF
Zainab RAHEEM, Aseel Ameer KAREEM
 
Vol 68, No 3 (2020) Welding Process of CFRP and Metal: A Systematic Review Abstract   PDF
Xinchen QU, Hongjun LI
 
Vol 46, No 2 (1998) Well- or Ill-Posed Problem of Parameter Identification –The Method of Analysis Applied in a Cassette Recorder Drive Modeling Abstract   PDF
Z. Kowalska
 
Vol 24, No 4 (1976) Weryfikacja Doświadczalna Kinematyki Ośrodka Sypkiego na Przykładzie Zagadnienia Naporu Ściany Abstract   PDF
W. Trąmpczyński
 
Vol 9, No 1 (1961) Weryfikacja Doświadczalna Teorii Nośności Granicznej Ustrojów Płytowo-Żebrowych Abstract   PDF
M. Kwieciński
 
Vol 14, No 4 (1966) Wewnętrzne Momenty w Ciałach Stałych i Kontinuum ze Strukturą Wewnętrzną Abstract   PDF
B. Morandi
 
Vol 60, No 2 (2012) Words of appreciation and acknowledgement to Professor Pierre Padilla Details   PDF
Editorial Committee Engineering Transactions
 
Vol 44, No 3-4 (1996) Work-Hardening in Three-Dimensional Slip-Line Fields Abstract   PDF
R.L. Bish
 
Vol 33, No 1-2 (1985) Wpływ Charakterystyk Materiałowych na Nośność Rozdzielczą Nieograniczonej Tarczy z Kołową Sztywną Inkluzją Abstract   PDF
K. Szuwalski
 
Vol 8, No 3 (1960) Wpływ Ciężaru Własnego na Pełzające Wyboczenie Prętów Abstract   PDF
M. Życzkowski
 
Vol 32, No 2 (1984) Wpływ Dużych Prędkości Odkształcenia na Dynamiczne Naprężenia Płynięcia Stali przy Bardzo Małych Umownych Odkształceniach Trwałych Abstract   PDF
Z. Anisimowicz
 
Vol 37, No 1 (1989) Wpływ Dwuparametrowego Podłoża Sprężystego na Drgania Własne Płyty o Średniej Grubości Abstract   PDF
W. Szcześniak
 
Vol 9, No 4 (1961) Wpływ Długości Rozciąganych Osiowo Prętów Stalowych na ich Wytrzymałość Abstract   PDF
P. Jastrzębski
 
Vol 38, No 1 (1990) Wpływ Historii Deformacji Plastycznej na Pełzanie Miedzi w Złożonym Stanie Naprężenia Abstract   PDF
Z. Kowalewski
 
Vol 36, No 4 (1988) Wpływ Historii Względnego Ruchu Składników na Siły Oddziaływania i Parametry Propagacji Fal w Ośrodku Porowatym Wypełnionym Cieczą Abstract   PDF
M. Kaczmarek, J. Kubik
 
Vol 13, No 3 (1965) Wpływ Impulsowego Działania Obciążenia na Ugięcia Dynamiczne Małych Mostów Drogowych Abstract   PDF
J. Głomb, J. Weseli
 
Vol 18, No 3 (1970) Wpływ Krzywizny i Podatności Ścianki na Stateczność Hydrodynamiczna Laminarnej Nieściśliwej Warstwy Przyściennej (I) Abstract   PDF
E. Mzyk
 
Vol 19, No 1 (1971) Wpływ Krzywizny i Podatności Ścianki na Stateczność Hydrodynamiczną Laminarnej Nieściśliwej Warstwy Przyściennej (II) Abstract   PDF
E. Mzyk
 
Vol 12, No 1 (1964) Wpływ Kształtu na Współczynnik Oporu przy Ruchu Brył Izometrycznych w Nieruchomym Lepkim Płynie Abstract   PDF
A Góralski
 
Vol 26, No 4 (1978) Wpływ Lepkich Własności Materiału na Przystosowanie Konstrukcji Abstract   PDF
J. Madej
 
Vol 17, No 4 (1969) Wpływ liniowo sprężystego odciążenia na parametry ruchu sztywnej płyty spoczywającej na sprężysto-plastycznym gruncie Abstract   PDF
E. Włodarczyk
 
Vol 21, No 4 (1973) Wpływ Liniowo-Sprężystego Odciążenia na Dynamikę Obiektu Umieszczonego w Sprężysto-Plastycznym Gruncie Abstract   PDF
Z. Łęgowski, E. Włodarczyk
 
Vol 36, No 4 (1988) Wpływ Małych Drgań Skrętnych Czopa na Nośność Łożyska Poprzecznego, Smarowanego Cieczą Nienewtonowską Abstract   PDF
M. Miksa
 
Vol 6, No 1 (1958) Wpływ Naprężeni Własnych na Drgania Sprężyste Prętów o Stałym Przekroju Abstract   PDF
W. Bogusz
 
Vol 27, No 1 (1979) Wpływ Napromieniowania Neutronami na Mechanizmy Lepkoplastycznego Płynięcia Miękkiej Stali Abstract   PDF
R. Pęcherski
 
Vol 31, No 2 (1983) Wpływ Niejednorodności Materiału na Kształty Niekołowych Przekrojów Cylindrów Grubościennych Całkowicie Uplastycznionych w Stadium Zniszczenia Abstract   PDF
A. Dollar
 
Vol 34, No 4 (1986) Wpływ Niektórych Parametrów Geometrycznych i Materiałowych na Deformację Powłok Stożkowych z Kompozytu Epoksydowo-Szklanego Abstract   PDF
S. Ochelski, M. Rozin
 
Vol 7, No 1 (1959) Wpływ Nieliniowej Charakterystyki Tłumienia Tarciem Wewnętrznym na Drgania Wymuszone Abstract   PDF
Z. Osiński
 
Vol 20, No 4 (1972) Wpływ Nieliniowych Charakterystyk Zawieszenia Samochodu na Komfort Jazdy Abstract   PDF
Z. Piskorz
 
Vol 34, No 4 (1986) Wpływ Odkształcalnej Tarczy na Deformacje Walcowego Koła Zębatego o Konstrukcji Tarczowej Abstract   PDF
M. Krasiński, J. Ryś
 
Vol 36, No 1 (1988) Wpływ Odkształcalności Pontonów na Rozwiązania Statyki Mostów Pływających Abstract   PDF
R. Piskorski
 
Vol 8, No 1 (1960) Wpływ Odkształcalności Przekroju Poprzecznego na Sile Krytyczna Wyboczenia Skrętnego Pręta Dwuteowego Abstract   PDF
A. Chudzikiewicz
 
Vol 8, No 1 (1960) Wpływ Odkształcalności Przekroju Poprzecznego Pręta Cienkościennego na Siłę Krytyczną Eulera Abstract   PDF
A. Chudzikiewicz
 
Vol 27, No 2 (1979) Wpływ Ogrzanego Brzegu na Rozkład Normalnej Składowej Naprężenia w Półprzestrzeni Mikropolarnej Abstract   PDF
W. Frydrychowicz, Z. Olesiak
 
Vol 35, No 3 (1987) Wpływ Operacji Technologicznych na Zachowanie się Dużych Cienkościennych Konstrukcji Skrzynkowych Abstract   PDF
Z. Górecki, R. Piskorski
 
Vol 7, No 3 (1959) Wpływ Osłabienia Pręta na Siłę Krytyczną w Zakresie Sprężysto-Plastycznym Abstract   PDF
M. Wnuk, M. Życzkowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Wpływ pełzania betonu na sprężone ustroje prętowe Abstract   PDF
Andrzej CHUDZIKIEWICZ
 
Vol 4, No 4 (1956) Wpływ Pełzania Betonu na Zespolone Ustroje Prętowe Abstract   PDF
A. Chudzikiewicz
 
Vol 23, No 1 (1975) Wpływ Podparć i Analiza Rozkładu Linii Węzłowych w Drganiach Giętnych Prętów i Płyt Walcowych Abstract   PDF
J. Ryll-Nardzewski
 
Vol 21, No 1 (1973) Wpływ Połączenia Struktur Mechanicznych na Własności Dynamiczne Agregatu Abstract   PDF
C. Cempel
 
Vol 33, No 4 (1985) Wpływ Prędkości Obciążenia na Powierzchnie Plastyczności Lepkosprężystości Tworzywa Ortotropowego Abstract   PDF
S. Ochelski, J. Polański
 
Vol 12, No 3 (1964) Wpływ Prędkości Odkształcania na Krzywa Umocnienia dla Aluminium Abstract   PDF
J. Klepaczko
 
Vol 23, No 2 (1975) Wpływ Procesów Dyslokacyjnych Na Inicjacje Pęknięć Zmęczeniowych w Warstwie Wierzchniej Abstract   PDF
Zofia Handziel-Powierża, Stanisław Żukowski
 
Vol 18, No 1 (1970) Wpływ promieniowania gazu oraz sublimacji ścianki na parametry przepływu gazu za odbitą silną falą uderzeniową Abstract   PDF
Jacek KOPYSTYŃSKI
 
Vol 34, No 3 (1986) Wpływ Proporcji Wymiarowych Próbki na Stateczność przy Jednoosiowym Rozciąganiu Abstract   PDF
L. Dietrich, J. Sobotkowski, J. Sobotkowski
 
Vol 9, No 2 (1961) Wpływ Przepon Pośrednich na Stateczność Pręta Cienkościennego Abstract   PDF
A. Chudzikiewicz
 
Vol 12, No 1 (1964) Wpływ Sił Podłużnych i Zmian Temperatury na Wielkość Sił Wewnętrznych i Przemieszczeń w Ustrojach Łukowych Langera Abstract   PDF
W. Dzieniszewski
 
Vol 11, No 3 (1963) Wpływ Skręcania na Rozciąganie Pręta Pryzmatycznego o Dowolnym Kształcie Przekroju w Zakresie Sprężysto-Plastycznym Abstract   PDF
M. Wnuk
 
Vol 27, No 3 (1979) Wpływ Sprzężenia Zjawisk Termicznych i Dyfuzji na Koncentrację Czynnika Dyfundującego w Przypadku Działania Chwilowego Źródła Dyfuzji w Ośrodku Sprężystym Abstract   PDF
W. Dudziak, Z. Sobczyńska-Kończak
 
Vol 36, No 3 (1988) Wpływ Struktury Porów na Propagację Fal Harmonicznych w Ośrodku Przepuszczalnym Wypełnionym Cieczą Abstract   PDF
J. Kubik, M. Kaczmarek
 
Vol 37, No 1 (1989) Wpływ Struktury Wewnętrznej Porów Ośrodka Przepuszczalnego na Prędkość Propagacji Zaburzeń w Płynie Wypełniającym Pory Abstract   PDF
M. Cieszko, J. Kubik
 
Vol 10, No 3 (1962) Wpływ Szerokości Walcowo Giętego Pasma na Moment Zginający w Stanie Plastycznym Abstract   PDF
J. Klepaczko
 
Vol 9, No 4 (1961) Wpływ Sztywności Giętnej Przepon na Stateczność Pręta Cienkościennego Abstract   PDF
A. Chudzikiewicz
 
Vol 36, No 2 (1988) Wpływ Tolerancji Wymiarowych Elementów na Cechy Geometryczne Przestrzennych Struktur Prętowych Abstract   PDF
J. Bogusz
 
Vol 19, No 4 (1971) Wpływ Ujemnej Krzywizny Wykresu σ = σ(ε) na Parametry Fali Naprężenia w Gruncie Abstract   PDF
E. Włodarczyk
 
Vol 17, No 1 (1969) Wpływ Warunków Początkowych na Drgania Swobodne Pręta Zamocowanego Nieliniowo Abstract   PDF
C. Cempel
 
Vol 5, No 2 (1957) Wpływ Więzów Geometrycznych I Dynamicznych Na Obszary Rezonansowe w Zagadnieniu Stateczności Dynamicznej Pręta Cienkościennego O Profilu Otwartym Abstract   PDF
K. Piszczek
 
Vol 12, No 2 (1964) Wpływ Wstępnego Plastycznego Rozciągania na Moduł Younga Mosiądzu i Niskowęglowej Stali Abstract   PDF
J. Litoński, J. Klepaczko
 
Vol 5, No 1 (1957) Wpływ Zamocowania Przekroju Ukośnego na Naprężenia w Rurze Cienkościennej Abstract   PDF
A. Kornecki
 
Vol 37, No 4 (1989) Wpływ Zlokalizowanego Wewnętrznego Tłumienia na Stateczność Kolumn Obciążonych Siłą Cyrkulacyjną Abstract   PDF
S. Imiełowski
 
Vol 21, No 3 (1973) Wpływ Zmiany Kąta Działania na Sztywność Łożyska Wieńcowego przy Obciążeniu Złożonym Abstract   PDF
T. Gibczyńska
 
Vol 35, No 3 (1987) Wpływ Zmiennego Przekroju na Drgania Giętne Wybranych Belek i Wałów Wspornikowych Abstract   PDF
J. Jaroszewicz, L. Zoryj
 
Vol 5, No 3 (1957) Wpływ zmniejszania się mimośrodu na ugięcia prętów mimośrodowo ściskanych Abstract   PDF
Michał ŻYCZKOWSKI
 
Vol 20, No 3 (1972) Współczesne Poglądy na Mechanizm Zniszczenia Abstract   PDF
J. Krzemiński
 
Vol 9, No 3 (1961) Współczynnik Oporów Hydraulicznych w Gazociągach Dalekosiężnych Abstract   PDF
H. Walden
 
Vol 22, No 2 (1974) Współczynnik Poissona Materiału Piezoelektrycznego i jego Pomiaru Abstract   PDF
W. Pajewski
 
Vol 20, No 2 (1972) Współdziałanie Sprężysto-Plastycznych Fal Naprężenia z Nieściśliwą Płaską Przegrodą Spoczywającą na Półprzestrzeni Sprężystej Abstract   PDF
A. Papliński, E. Włodarczyk
 
Vol 21, No 1 (1973) Współdziałanie Zginania i Ściskania w Nośności Granicznej Powłok Walcowych Abstract   PDF
H.M. Haydl, A.N. Sherbourne
 
Vol 35, No 3 (1987) Wstępne Modelowanie Numeryczne Dynamiki Niesprężystych Membran Kołowych Abstract   PDF
W. Idczak
 
Vol 9, No 2 (1961) Wtórne Uderzenie Proste w Oscylator Harmoniczny Abstract   PDF
R. Gryboś
 
Vol 22, No 4 (1974) Wyboczenie i Pozakrytyczne Ugięcia Sprężysto-Plastycznej Trójwarstwowej Płyty Pierścieniowej Abstract   PDF
M. Radwańska, Z. Waszczyszyn
 
Vol 5, No 1 (1957) Wyboczenie Kopul Kulistych w Świetle Badań Modelowych Abstract   PDF
A. Lisowski
 
Vol 4, No 3 (1956) Wyboczenie Pręta Pryzmatycznego jako Zagadnienie Dynamicznej Teorii Plastyczności Abstract   PDF
J. Madejski
 
Vol 13, No 3 (1965) Wyboczenie Prętów Prostych o Zmiennych Sztywnościach Zginania Abstract   PDF
Z. Mazurkiewicz
 
Vol 12, No 2 (1964) Wyboczenie Prętów Smukłych Przy Krótkotrwałym Obciążeniu Abstract   PDF
Z. Kordecki
 
Vol 16, No 3 (1968) Wyboczenie przy pełzaniu geometryczne nieliniowej powłoki kulistej Abstract   PDF
Z. Bychawski, H. Kopecki
 
Vol 23, No 2 (1975) Wyboczenie Płytowe Rusztów Siatkowych Abstract   PDF
J. Lewiński
 
Vol 26, No 2 (1978) Wyboczenie Skrętne Prętów Cienkościennych o Bisymetrycznym Przekroju Otwartym Abstract   PDF
C. Szymczak
 
Vol 2, No 2 (1954) Wyboczenie sprężysto-plastyczne niektórych prętów niepryzmatycznych Abstract   PDF
Michał ŻYCZKOWSKI
 
Vol 29, No 3 (1981) Wyboczenie Trójwarstwowej Powłoki Stożkowej Poza Zakresem Sprężystym przy Obciążeniu Złożonym Abstract   PDF
J. Zielnica
 
Vol 24, No 3 (1976) Wyboczenie Uderzeniowe Elementów Konstrukcyjnych Abstract   PDF
R. Gryboś
 
Vol 35, No 4 (1987) Wybuch Skupiony W Gruncie Nawodnionym. Część II. Analiza Ilościowa Parametrów Ruchu i Stanu Układu z Płaską Falą Uderzeniową. Abstract   PDF
E. Włodarczyk
 
Vol 35, No 3 (1987) Wybuchowe Napędzanie Grubych Linerów Płaskich Abstract   PDF
R. Świerczyński, J. Tyl, E. Włodarczyk
 
Vol 28, No 3 (1980) Wykorzystanie Jednomiarowych Fal w Badaniach Dynamicznych Wybranych Wielomasowych Układów Mechanicznych i Obiektów Budowlanych Abstract   PDF
A. Pielorz
 
Vol 28, No 1 (1980) Wykorzystanie Metody Elementów Skończonych w Problematyce Hydrodynamicznego Smarowania Łożysk Porowatych Abstract   PDF
K. Krzemiński
 
Vol 6, No 4 (1958) Wykreślne Wyznaczanie Rozkładu Naprężeń przy Plastycznym Zginaniu Blach z Uwzględnieniem Siły Osiowej Abstract   PDF
Zm. Marciniak
 
Vol 14, No 3 (1966) Wymiana Ciepła przy Burzliwym Przepływie Cieczy Lepkiej w Okrąglej Rurze Abstract   PDF
T. Drozd
 
Vol 13, No 1 (1965) Wymiarowanie Prętów o Krzywiźnie Pierwotnej na Gruncie Teorii Sprężystości Abstract   PDF
Wang Du-Ching, M. Życzkowski
 
Vol 18, No 4 (1970) Wymuszone Drgania Skrętne Pręta z Materiału Lepkosprężystego Abstract   PDF
A. Forys, A. Forys
 
Vol 6, No 3 (1958) Wymuszone Drgania Tłumione Powłoki Obrotowe Abstract   PDF
M. Lawina
 
Vol 28, No 4 (1980) Wymuszone drgania tłumione powłoki stożkowej z materiału ściśliwego nieliniowo sprężystego Abstract   PDF
Tadeusz WEGNER
 
Vol 12, No 2 (1964) Wypieranie Wody przez Gaz Wtłaczany do Wielowarstwowego Pokładu Abstract   PDF
K. Salwa, H. Walden
 
Vol 8, No 4 (1960) Wytężenie Materiału w Stanach Podkrytycznych Abstract   PDF
M. Życzkowski
 
Vol 34, No 1-2 (1986) Wytrzymałość Kompozytów Epoksydowo-Szklanych w Złożonych Długotrwałych Obciążeniach Abstract   PDF
S. Ochelski
 
Vol 38, No 1 (1990) Wytrzymałość Udarowo Rozciąganych Płaskich Elementów o Dowolnej Grubości z Wycięciami Prostokątnymi Abstract   PDF
J. Miastkowski
 
Vol 4, No 2 (1956) Wytrzymałość żebrowanej powłoki stożkowej obciążonej kołowo symetrycznie Abstract   PDF
Jerzy LEYKO
 
Vol 27, No 4 (1979) Wytrzymałość Zmęczeniowa Materiałów Konstrukcyjnych w Złożonym Stanie Naprężenia Abstract   PDF
I.N. Szkanow, N.S. Wołkowa
 
Vol 11, No 2 (1963) Wyznaczanie Ciężaru Slupów Kratowych Na Podstawie Parametrów Kształtu i Obciążenia Abstract   PDF
L. Martini
 
Vol 15, No 2 (1967) Wyznaczanie Częstości Drgań Własnych i Amplitud Układu o Skończonej Liczbie Stopni Swobody Abstract   PDF
B. Kowalczyk
 
Vol 9, No 1 (1961) Wyznaczanie Częstości Skrętnych Drgań Własnych Silnika Rzędowego z Dołączonymi Masami Bocznymi Abstract   PDF
A. Ripianu
 
Vol 14, No 2 (1966) Wyznaczanie Energii Dostarczonej do Elektrycznej Rurki Uderzeniowej Abstract   PDF
Z. Mucha, Z.A. Pietrzyk
 
Vol 20, No 1 (1972) Wyznaczanie Naprężeń Wzdłuż Osi Symetrii w Zagadnieniu Izometrycznym na Podstawie Elastooptycznego Obrazu Izochrom Abstract   PDF
R. Wojnar
 
Vol 18, No 2 (1970) Wyznaczanie Parametrów Pewnego Nieliniowego Modelu Reologicznego Abstract   PDF
A. Jakowluk, M. Czech, J. Kobyłko
 
Vol 33, No 4 (1985) Wyznaczanie Stałych Materiałowych dla Fizycznych i Kinematycznych Składników Ośrodka Porowatego Wypełnionego Cieczą Abstract   PDF
M. Kaczmarek, J. Kubik
 
Vol 8, No 1 (1960) Wyznaczanie Układu Prętów w Czterowęzłowym Polu Kratownicy z Warunku Minimum Potencjału Abstract   PDF
J. Kosmowski
 
Vol 21, No 3 (1973) Wyznaczanie Współczynników Transportu w Gazach za Pomocą Rur Uderzeniowych Abstract   PDF
A.S. Cukrowski, J. Luboński, Z.A. Walenta
 
Vol 31, No 1 (1983) Wyznaczenie Krzywych Hartowności i Grubości Krytycznych dla Płyt Abstract   PDF
J. Woelke
 
Vol 1 (1953) Wyznaczenie Przybliżonej Wielkości Ugięcia Płyt na Podstawie Metody Ritza Abstract   PDF
J. Nowiński
 
Vol 31, No 2 (1983) Wyznaczenie Różnicy Naprężeń Normalnych na Podstawie Obrazu Izochrom Abstract   PDF
R. Wojnar
 
Vol 37, No 4 (1989) Wyznaczenie Wielkości Siły Krytycznej dla Pręta Wykonanego z Materiału Lepkosprężystego Abstract   PDF
T. Widerak
 
Vol 9, No 4 (1961) Wzory do Obliczeń Przepływu Gazu w Nachylonych Gazociągach Abstract   PDF
H. Walden
 
Vol 6, No 2 (1958) Własności Funkcji Własnych dla Drgań Poprzecznych Belek Jednorodnych z Uwzględnieniem Wpływu Ścinania i Bezwładności Obrotowej Abstract   PDF
D. Raskovic
 
Vol 9, No 4 (1961) Własności Materiałów przy Gięciu Walcowym Abstract   PDF
J. Klepaczko, J. Litoński
 
Vol 12, No 1 (1964) Własności Mechaniczne Kilku Modeli Gruntów Abstract   PDF
J. Biarez
 
Vol 28, No 2 (1980) Własności Mechaniczne Połączenia Stykowego Abstract   PDF
A. Gawęcki
 
Vol 56, No 4 (2008) Włodzimierz Stanisław Trzywdar Burzyński (1900–1970) Details   PDF
Zbigniew S. OLESIAK
 
Vol 59, No 4 (2011) YIELD CRITERION ACCOUNTING FOR THE INFLUENCE OF THE THIRD INVARIANT OF STRESS TENSOR DEVIATOR. PART II. ANALYSIS OF CONVEXITY CONDITION OF THE YIELD SURFACE Abstract   PDF
P. SZEPTYŃSKI
 
Vol 59, No 4 (2011) YIELD CRITERION ACCOUNTING FOR THE THIRD INVARIANT OF STRESS TENSOR DEVIATOR. PART I. PROPOSITION OF THE YIELD CRITERION BASED ON THE CONCEPT OF INFLUENCE FUNCTIONS Abstract   PDF
M. NOWAK, J. OSTROWSKA-MACIEJEWSKA, R. B. PĘCHERSKI, P. SZEPTYŃSKI
 
Vol 49, No 4 (2001) Yield Criterion of the Softwood under Conditions of Variable Humidity Abstract   PDF
M. Kowal, J. Mielniczuk
 
Vol 44, No 2 (1996) Yield Stress Distribution in the Natural Surface Layer of Polycrystals Abstract   PDF
G. Starzyński, W. Gambin
 
Vol 49, No 1 (2001) Yield Surfaces and Criteria of Plastic Yielding for a Strain Hardening Material. Part 1. Experimental Study Abstract   PDF
J. Miastkowski, R. Szczebiot
 
Vol 49, No 1 (2001) Yield Surfaces and Criteria of Plastic Yielding for a Strain Hardening Material. Part 2. Theoretical Analysis Abstract   PDF
J. Miastkowski, R. Szczebiot
 
Vol 13, No 1 (1965) Z Teorii Odkształceń Wielokrotnych Sprężysto-Plastycznych Ośrodka Stochastycznie Niejednorodnego (Betonu) Abstract   PDF
C. Eimer
 
Vol 13, No 2 (1965) Z Teorii Przestrzennych Rurociągów Samokompensacyjnych Abstract   PDF
C. Woźniak, M. Łukowiak
 
Vol 2, No 2 (1954) Z teorii płyt ortotropowych Abstract   PDF
Władysław BOGUSZ
 
Vol 1 (1953) Z Zagadnień Podstawowych Teorii Stanów Granicznych w Ortotropowych Ustrojach Płytowych (Plastyczne Wyczerpanie Nośności) Abstract   PDF
W. Olszak
 
Vol 10, No 2 (1962) Z Zagadnień Technicznej Teorii Nośności Granicznej Płyt o Mieszanych Warunkach Brzegowych Abstract   PDF
A. Sawczuk, M. Janas, J. Zawidzki
 
Vol 18, No 4 (1970) Z Zagadnień Wartości Własnych Płyt Pierścieniowych Abstract   PDF
O. Mateja
 
Vol 20, No 3 (1972) Zagadnienia Doświadczalnej Weryfikacji Modelu Ciała Rozdrobnionego o Wzmocnieniu Gęstościowym Abstract   PDF
A. Drescher
 
Vol 15, No 2 (1967) Zagadnienia Kołowo-Symetryczne Płaskich Siatek O Symetrii Środkowej Abstract   PDF
S. Zieliński
 
Vol 3, No 2 (1955) Zagadnienia Nośności Granicznej Elementów Rozciąganych i Zginanych w Zastosowaniu do Teorii Zbiorników Prostokątnych Abstract   PDF
A. Sawczuk
 
Vol 22, No 3 (1974) Zagadnienia Równowagi Grubej Płyty Poprzecznie Izotropowej Abstract   PDF
B. Rogowski
 
Vol 16, No 1 (1968) Zagadnienia termosprężystości w obszarach ograniczonych powierzchniami kulistymi i stożkowymi Abstract   PDF
Z.F. Baczyński
 
Vol 22, No 3 (1974) Zagadnienia Termosprężystości w Tarczach Mikropolarnych Abstract   PDF
K. Majorowska-Knap
 
Vol 38, No 1 (1990) Zagadnienie Budowy Równań Dynamiki Sprężyny Walcowej Abstract   PDF
J. Frankowski
 
Vol 3, No 4 (1955) Zagadnienie Dynamiczne w Obliczeniach Statycznych Budowli Abstract   PDF
W. Wierzbicki
 
Vol 13, No 2 (1965) Zagadnienie Lepkosprężystego Pręta Kołowego na Podłożu Lepkosprężystym Abstract   PDF
B. Skalmierski
 
Vol 34, No 4 (1986) Zagadnienie Optymalizacji Wielokryterialnej Konstrukcji Inżynierskich Abstract   PDF
S. Jendo, W. Marks
 
Vol 18, No 3 (1970) Zagadnienie Osobliwe w Płaskim Ośrodku z Naprężeniami Momentowymi Abstract   PDF
R. Ganowicz
 
Vol 14, No 1 (1966) Zagadnienie oznaczania własności mechanicznych fenolowych tworzyw wzmocnionych tkaniną bawełnianą w próbie rozciągania Abstract   PDF
Jan BROS
 
Vol 22, No 2 (1974) Zagadnienie Płyty Siatkowej Obciążonej w Węzłach i Między Węzłami Abstract   PDF
J. Lewiński
 
Vol 15, No 1 (1967) Zagadnienie Rozchodzenia się Fal w Nieograniczonym Ośrodku Lepkosprężystym przy Uwzględnieniu Sprzężenia Termomechanicznego Abstract   PDF
J. Stefaniak
 
Vol 27, No 2 (1979) Zagadnienie Stateczności Dynamicznej Powłoki Stożkowej. Wprowadzenie Podstawowych Równań Abstract   PDF
F. Twardosz
 
Vol 12, No 3 (1964) Zagadnienie Zginania i Wyboczenia Ram Złożonych z Prętów Kratowych o Zmiennych Sztywnościach Zginania Abstract   PDF
E. Krynicki, Z. Mazurkiewicz
 
Vol 32, No 4 (1984) Zależność Odkształceń Sprężystych od Naprężeń w Żeliwie Abstract   PDF
Cz. Witkowski
 
Vol 5, No 4 (1957) Zaprawa, Opóźnienie Sprężyste i Naprężenia Resztkowe w Ujęciu Dynamicznej Teorii Plastyczności Abstract   PDF
J. Madejski
 
Vol 27, No 1 (1979) Zasady i Metoda Projektowania Sprężysto-Plastycznych Belek Ciągłych Poddanych Obciążeniom Ruchomym Abstract   PDF
W. Paprocka-Garlicka
 
Vol 28, No 1 (1980) Zastosowanie Analizy Stanów Granicznych do Badania Stateczności Nasypów Abstract   PDF
O. Coussy, J. Salecon
 
Vol 12, No 1 (1964) Zastosowanie Czujników Piezoelektrycznych z Tytanianu Baru do Pomiaru Szybkozmiennych Ciśnień w Rurze Uderzeniowej Abstract   PDF
Z.A. Pietrzyk, Z.A. Walenta
 
Vol 23, No 1 (1975) Zastosowanie Czułości Obiektu na Zmiany Parametrów jako Metody Optymalizacji Abstract   PDF
C. Cempel
 
Vol 9, No 3 (1961) Zastosowanie Elektrycznych Układów Analogowych do Obliczania Ram Przestrzennych Prostokątnych Abstract   PDF
A. Lisowski
 
Vol 12, No 1 (1964) Zastosowanie Metod Lokalnego Odprężania do Określania Naprężeń w Tubingach Żeliwnych Abstract   PDF
Z. Dyląg
 
Vol 24, No 4 (1976) Zastosowanie Metody Elementów Skończonych w Zagadnieniach Hydrodynamicznego Smarowania Poprzecznych Łożysk Ślizgowych Abstract   PDF
K. Krzemiński, T. Marks
 
Vol 13, No 2 (1965) Zastosowanie Metody Kollokacji do Obliczenia Sprężysto-Plastycznych Ugięć Belek o Skrepowanej Przesuwności Podpór Abstract   PDF
Z. Waszczyszyn
 
Vol 18, No 1 (1970) Zastosowanie metody perturbacji do analizy plastycznego płynięcia ośrodka typu Coulomba w stanie osiowej symetrii Abstract   PDF
Ryszard IZBICKI
 
Vol 18, No 4 (1970) Zastosowanie metody różnic skończonych do zagadnień pełzania kołowo cylindrycznych powłok Abstract   PDF
Sumio Marakami
 
Vol 13, No 2 (1965) Zastosowanie Metody Sił Zespolonych w Teorii Powłok Ortotropowych Abstract   PDF
S. Borkowski
 
Vol 22, No 3 (1974) Zastosowanie Metody Sztywnych Elementów Skończonych do Obliczeń Drgań Wałów Okrętowych z Uwzględnieniem Efektów Giroskopowych Abstract   PDF
J. Tarnowski
 
Vol 18, No 3 (1970) Zastosowanie Metody Trefftza oraz Metody Perturbacji do Zagadnień Przepływów Laminarnych i Turbulentnych w Kanale o Złożonym Przekroju Abstract   PDF
B. Krajewski
 
Vol 28, No 3 (1980) Zastosowanie Metody Zmodyfikowanego Pręta Hopkinsona do Udarowego Badania Skał Abstract   PDF
J. Klepaczko
 
Vol 13, No 4 (1965) Zastosowanie Modelu «Śnieżnego Pługa» do Rurki Uderzeniowej ze Współosiowymi Elektrodami Abstract   PDF
W.W. Byszewski, J. Kopsytyński, Z. Mucha, Z.A. Pietrzyk
 
Vol 5, No 2 (1957) Zastosowanie Niektórych Znanych Metod Przybliżonych do Rozwiązania Zagadnień Płyt Ortotropowych o Dużych Ugięciach Abstract   PDF
E. Nowiński
 
Vol 9, No 4 (1961) Zastosowanie Nieliniowej Teorii Sprężystości do Obliczania Pewnych Typów Łączników Gumowych Abstract   PDF
S. Zahorski
 
Vol 12, No 2 (1964) Zastosowanie Operatorów Różniczkowych do Zadań z Teorii Sprężystości Abstract   PDF
J. Sułocki
 
Vol 32, No 1 (1984) Zastosowanie Osobliwego Elementu Skończonego w Nowej Doświadczalnej Metodzie Wyznaczania Odporności na Pękanie Abstract   PDF
W. Gambin, P. Lipiński, Guy Pluvinage
 
Vol 21, No 4 (1973) Zastosowanie Podatności Szerokopasmowej do Oceny Reakcji Obietków Mechanicznych na Dowolne Wymuszenie Abstract   PDF
C. Cempel
 
Vol 35, No 4 (1987) Zastosowanie Rachunku Wariacyjnego do Rozwiązywania Zagadnienia Identyfikacji i Pomiaru Abstract   PDF
A.J. Popławski
 
Vol 25, No 3 (1977) Zastosowanie Równania Fokkera-Plancka do Identyfikacji Nieliniowego Układu o Jednym Stopniu Swobody Abstract   PDF
B. Stępiński
 
Vol 1 (1953) Zastosowanie Różnic Skończonych w Przypadkach Dwukierunkowych Stanów Naprężeń w Budowlach Abstract   PDF
W. Wierzbicki
 
Vol 22, No 4 (1974) Zastosowanie Schematu Broadbenta do Dwuwymiarowego Przepływu z Kondensacją Pary Wodnej w Dyszy de Lavala Abstract   PDF
M. Bratos, B. Drzazgowska
 
Vol 8, No 4 (1960) Zastosowanie Stabelaryzowanych Funkcji do Obliczania Ugięć i Wielkości Statycznych w Ortotropowych Pasmach i Półpasmach Płytowych Abstract   PDF
A. Kacner, Z. Kaczkowski
 
Vol 6, No 2 (1958) Zastosowanie Szeregów Trygonometrycznych do Obliczania Zamkniętych Powłok Walcowych Abstract   PDF
Z. Olesiak
 
Vol 38, No 2 (1990) Zastosowanie teorii poślizgów do opisu pelzania wstecznego Abstract   PDF
Walenty OSIPIUK
 
Vol 12, No 3 (1964) Zastosowanie Transformacji Laplace'a i Funkcji Schodkowych w Teorii Belek o Zmiennej Sztywności Abstract   PDF
T. Iwiński
 
Vol 6, No 1 (1958) Zastosowanie Transformacji Laplace'a w Obliczeniach Reologicznych Konstrukcji Sprężonych Abstract   PDF
C. Eimer
 
Vol 25, No 2 (1977) Zastosowanie Zasady Gaussa do Przybliżonego Rozwiązywania Równań Różniczkowych Przewodzenia Ciepła Abstract   PDF
J. Taler
 
Vol 29, No 3 (1981) Zderzenie Ukośne Kuli z Nieruchomą Przegrodą Abstract   PDF
J. Lewiński
 
Vol 22, No 1 (1974) Zginanie i Drgania Rusztów Kratowych Abstract   PDF
R. Świtka
 
Vol 19, No 2 (1971) Zginanie i Skręcanie Osiowo-Symetrycznej Płyty o Dyskretnej Strukturze Abstract   PDF
J. Śliżewicz
 
Vol 13, No 2 (1965) Zginanie i Wyboczenie Ram Przestrzennych Złożonych z Prętów o Zmiennych Sztywnościach Zginania i Skręcania Abstract   PDF
E. Krynicki, Z. Mazurkiewicz
 
Vol 16, No 3 (1968) Zginanie i wyboczenie ustrojów sprężystych, złożonych z prętów prostych o zmiennych przekrojach poprzecznych z uwzględnieniem ciężaru własnego Abstract   PDF
Z. Mazurkiewicz
 
Vol 13, No 2 (1965) Zginanie Luków Segmentowych Abstract   PDF
S. Borkowski
 
Vol 22, No 3 (1974) Zginanie Masztów Wzmocnionych Olinowaniem Abstract   PDF
W. Kurski
 
Vol 19, No 2 (1971) Zginanie Mikropolarnej Belki Wspornikowej Obciążonej Momentami Abstract   PDF
D. Ieşan
 
Vol 28, No 2 (1980) Zginanie Obrotowo-Symetrycznie Sferycznej, Małowyniosłej Powłoki Ortotropowej Abstract   PDF
R. Nagórski, K. Trawiński
 
Vol 20, No 2 (1972) Zginanie Pasma i Półpasma Rusztowego Abstract   PDF
B. Husiar, R. Świtka
 
Vol 25, No 3 (1977) Zginanie Powłoki Sferycznej Obciążonej Ciężarem Własnym Abstract   PDF
R. Nagórski
 
Vol 5, No 1 (1957) Zginanie Płyty w Kształcie Pierścienia Kołowego Abstract   PDF
V. Vodička
 
Vol 27, No 4 (1979) Zginanie Sferycznej Powłoki Perforowanej Obciążonej Obrotowo-Symetrycznie Abstract   PDF
R. Nagórski
 
Vol 9, No 3 (1961) Zginanie, Stateczność i Drgania Prętów o Zmiennym Przekroju Abstract   PDF
A. Kacner
 
Vol 28, No 1 (1980) Zginanie Stożkowej Powłoki Perforowanej Obciążonej Obrotowo-Symetrycznie Abstract   PDF
R. Nagórski, Z. Rychter
 
Vol 12, No 1 (1964) Zginanie Łuków Falistych Abstract   PDF
S. Borkowski
 
Vol 24, No 3 (1976) Zgniatanie Plastycznego Walca Płaskimi, Gładkimi Stemplami Abstract   PDF
H. Petryk
 
Vol 9, No 2 (1961) Zmęczenie i Tłumienie w Prętach Pryzmatycznych Abstract   PDF
J. Madejski
 
Vol 35, No 3 (1987) Zmiany Podczas Mikronaprężeń Złożonych i Odkształceń Zniekształceń Plastycznych Statycznych Stali 1H18N9T Abstract   PDF
T. Breczko
 
Vol 16, No 4 (1968) Zniszczenie kruche prętów mimośrodowo rozciąganych przy uwzględnieniu pełzania ustalonego Abstract   PDF
M. Chrzanowski
 
Vol 18, No 2 (1970) Zniszczenie Pełzające w Ośrodka Sprężysto-Lepko-Plastycznych Abstract   PDF
M. Wnuk
 
Vol 34, No 3 (1986) Zróżnicowanie Drgania Przesiewaczy z Dwumasowymi Wibratorami Bezwładnościowymi Abstract   PDF
T. Banaszewski
 
Vol 20, No 1 (1972) Związki Fizyczne Materiału Sprężystego Odcinkami Liniowego Abstract   PDF
A. Szweycer, Z. Wesołowski
 
Vol 13, No 3 (1965) Złożone Sferoidy pod Działaniem Obciążeń Skupionych Abstract   PDF
S.C. Das, R. Subramanian
 
Vol 33, No 1-2 (1985) О Pewnej Metodzie Analizy Dyskretnych Układów Mechanicznych Wymuszanych Okresowymi Silami Impulsowymi Abstract   PDF
J. Nizioł, R. Palej
 
Vol 33, No 1-2 (1985) Тhе Post-Yield Analysis of Rigid Plastic Beams Columns and Frames Abstract   PDF
M.K. Duszek, T. Łodygowski
 
2001 - 2302 of 2302 Items << < 1 2 3 4 5