ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 22, No 3 (1974)

Articles

Zastosowanie Metody Sztywnych Elementów Skończonych do Obliczeń Drgań Wałów Okrętowych z Uwzględnieniem Efektów Giroskopowych PDF
J. Tarnowski 297-305
Transport Pneumatyczny Materiałów Sproszkowanych przy Wysokich Koncentracjach Mieszaniny PDF
M. Sperski 307-318
Oddziaływanie Falowania Powierzchniowego Wzbudzanego Wiatrem na Sztywną Platformę Eliptyczną. Część I. PDF
S. Massel 319-335
Metoda Sztywnych Elementów Skończonych w Obliczeniach Konstrukcji Okrętowych PDF
J. Kruszewski, W. Gawroński, E. Wittbrodt 337-358
Zginanie Masztów Wzmocnionych Olinowaniem PDF
W. Kurski 359-367
Hybrydowa Metoda Elementów Skończonych w Zastosowaniu do Obliczeń Drgań Urządzeń Okrętowych PDF
E. Wittbrodt 369-385
Optymalne Kształtowanie Przekrycia Wiszącego o Jednokierunkowym Przebiegu Cięgien PDF
S. Kempny 387-410
On the Exact Analysis of the Steady Creep of a Thin Tube Under Combined Loading PDF
J. Boyle, J. Spence 411-420
Some Peculiarities of Jet Flows in a Deflecting Stream PDF
A. Epstein, V. Hendrikson 421-426
Ocena Dokładności Rozwiązań Problemów Brzegowych Sprężystych Ciał Dyskretyzowanych PDF
W. Kufel, F. Pietras 427-434
On the Late Stage of the Point Explosion in an Exponential Medium and Self-Similar Raizer’s and Hayes’s Solutions PDF
A.A. Markov 435-444
Zagadnienia Równowagi Grubej Płyty Poprzecznie Izotropowej PDF
B. Rogowski 445-467
A Dynamic Problem of a Crack in a Plate Strip PDF
G. Kuhn, M. Matczyński 469-485
Numerical Solutions of the Viscous Flow Past a Circular Cylinder with Stream-Wise Velocity Fluctuations PDF
V.P. Goddard, A.A. Szewczyk 487-508
Certain Problems of Statics and Dynamics of Point-Supported Elastic Rectangular Plates PDF
Z. Mazurkiewicz, K. Woźnica 509-532
Zagadnienia Termosprężystości w Tarczach Mikropolarnych PDF
K. Majorowska-Knap 533-542