Engineering Transactions, 33, 4, pp. 519-535, 1985

Przybliżone Rozwiązania w Dynamice Niesprężystych Membran. Część I.

W. Idczak
Warszawa
Poland

Przedstawiono metodę uproszczonego rozwiązania zagadnienia dużych ugięć cienkich sztywno lepkoplastycznych płyt kołowosymetrycznych obciążonych idealnym impulsem początkowym. Przedstawiono rozwiązanie dla kilku wariantów związków konstruktywnych oraz okoliczności wyboru jednego z nich w zależności od stopnia wrażliwości materiału płyty na prędkość odkształcenia oraz wartości promienia strefy przyłożenia idealnego impulsu obciążającego. Otrzymane wyniki teoretyczne porównywano z wynikami eksperymentalnymi opublikowanymi w przytaczanej literaturze.
Full Text: PDF

References

G. BĄK, W. IDCZAK, A. SPYCHAŁA, Sztywno-lepkoplastyczna membrana kołowa obciążona impulsem ciśnienia, Biul. WAT, 18, 8, 1976.

W. IDCZAK, CZ. RYMARZ, A. SPYCHAŁA, Large deflection of a rigid-viscoplastic impulsively loaded circular plate, J. Tech. Phys., 21, 4, 473-487, 1980.

P. PERZYNA, The constitutive equations for rate sensitive plastic materials, Quart. Appl. Math., 20, 321-332, 1963.

S. R BODNER, P. S. SYMONDS, Experiments on viscoplastic response of circular plates to impulsive loading, J. Mech, Phys. Solids, 27, 91-113, 1979.

E. T. ONAT, R. M. HEYTHORNHWAITE, The load-carrying capacity of circular plates at large deflection, J. Appl. Mech., 23, I, 1965.

T. WIERZBiCKI, An approximate linear theory of thin viscoplastic shells, Arch. Mech., 24, 941-953, 1972.

W. WOJEWÓDZKI, T. WIERZBICKI, Transient response of viscoplastic rectangular plates, Arch. Mech., 24, 1972.

P. S. SYMONDS, T. WIERZBICKI, Membrane made solutions for impulsively loaded circular plates, J. Appl. Mech., 45, 1978.

W. IDCZAK, T. WIERZBICKI, Dynamic loading of a viscoplastic membrane, Appl. Mech., 29, 7-8, 1981.

W. IDCZAK, CZ. RYMARZ, A. SPYCHAŁA, Studies on shock-wave loaded, clamped circular plates, J. Tech. Phys., 22, 2, 175-184, 1981.

P. S. SYMONOS, T. WIERZBICKI, Membrane made solutions Jor impulsively loaded circular plates, J. Appl. Mech., 46, 1979.

W. IDCZAK, CZ. RYMARZ, A. SPYCHAŁA, Sztywno-lepkoplastyczne płyty kołowe pod intensywnym obciążeniem dynamicznym. Analiza teoretyczno-doświadczalna i propozycja zastosowań, Mech. Teor. i Stos., w druku.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland