Engineering Transactions, 37, 4, pp. 703-713, 1989

Projektowanie Plastyczne Elementu Rozciąganego Osłabionego Otworem

W. Zowczak
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Praca zawiera analizę teoretyczną i wyniki doświadczeń dotyczące zadania na kształtowanie pasma rozciąganego z otworem. W części teoretycznej omówiono różne rozwiązania tego problemu metodą nośności granicznej. Następnie opisano doświadczenia przeprowadzone na młocie Charpy'ego, w celu oceny przydatności tej metody do projektowania elementów konstrukcyjnych poddanych obciążeniom udarowym.

Full Text: PDF

References

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, Doświadczalne badania nośności granicznej połączeń sworzniowych, Arch. Bud. Masz., 18, 4, 1971.

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą nośności graniczną; PWN, Warszawa 1968.

W. ZOWCZAK, Projektowanie elementów maszyn przy pomocy ciągłych pól statycznie dopuszczalnych, Mech. Teor. Stos., 19, 4, 1981.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland