Engineering Transactions, 22, 4, pp. 601-629, 1974

Quasi-Stacjonarny Stan Naprężeń Termicznych w Rurze Grubościennej

K. Skalski
Politechnika Warszawska, Instytut Technologii Mechaniki, Warszawa
Poland

Praca poświęcona jest wyznaczeniu stanów naprężeń termicznych, wywołanych osiowo-symetrycznym rozkładem temperatur zmiennym w czasie. Intensywne obciążenie cieplne powoduje początkowo częściowe uplastycznienie rury, a z upływem czasu jej odciążenie. Modele fizyczno-matematyczne zagadnienia sprowadzają się więc do jednoczesnego opisu stanów naprężeń i odkształceń na sprzężonych ze sobą obszarów sprężystych, plastycznych i odciążanych. Rozważane zadanie traktuje się jako quasi-stacjonarne; czas odgrywa w opisie rolę parametru.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. KÖNIGER, W. LIEBMAN, Untersuchungen über die Haltarkeit von Schleudergusskokillen aus Stahl, Stahl und Eisen, 23 Nov. 1959.

K. SKALSKI, Zagadnienia cieplne i naprężeniowe wlewinc do odśrodkowego odlewania rur, Praca doktorska, Politechnika Warszawska, 1973.

S. TIMOSHENKO, I. GOODIER, Teoria sprężystości, Arkady, Warszawa 1962,

O. HOFFMAN, G. SACHS, Wprowadzenie do teorii plastyczności, PWT, Warszawa 1959.

J. N. SEWCENKO, Priblizennye metody resenija zadac termoplasticnosti pri powtornom nagruzenii, Procnost i plasticnost, Izd. Nauka, Moskva 1971.

W. SOKOLOWSKIJ, Teorija plasticnosti, Moskva 1950.