Engineering Transactions, 24, 1, pp. 185-199, 1976

Sprzężenie Pola Odkształceń z Polem Temperatur w Zagadnieniu Skręcania Cienkościennej Rurki

M. Kamiński

Poland

W pracy zbadano możliwość wystąpienia koncentracji odkształceń przy skręcaniu niejednorodnej cienkościennej rurki. W rozważaniach teoretycznych przyjęto: warunek równowagi (równość momentów wzdłuż długości rurki), stałość średniej prędkości odkształcania, jednoosiowe przewodnictwo ciepła wygenerowanego w procesie odkształcania. Stwierdzono, że skupianie się odkształcenia W wąskich pasmach niejednorodnego materiału nastąpi gdy materiał deformowany będzie miał właściwość obniżania granicy plastyczności ze wzrostem temperatury oraz gdy prędkości odkształceń będą dostatecznie duże, by ciepło wytworzone w wyniku deformacji i odprowadzone przez materiał choć w części pozostawało w miejscu powstania powodując lokalny wzrost temperatury. Otrzymane wyniki potwierdzają możliwość występowania wyraźnej koncentracji odkształceń w przypadku dużych prędkości odkształcania, rzędu 1 s-1 i większych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

B. FINNEGAN, Metallurgical effect at high strain rates, 531.

H. G. BARON, J. of the Iron and Steel Institute, 182, 1, 1956.

J. F. W. BISHOP, Quart. Appl. Math., 9, 236, 1956.

W. JOHNSON, H. KUDO, Inst. J. Mech. Sci., 1, 175, 192, 1960.

J. KLEPACZKO, Int. J. Mech. Sci., 10, 297, 1968.

J. KLEPACZKO, Rozpr. Inżyn., 13, 561, 1965.

J. KLEPACZKO, Mech. Teoret. i Stos., 81, 1970.

J. KUDO, Int. J. Mech. Sci. 1, 57, 1959.

H. KUDO, TSUBOUCHI, Annals of the CIRP, XVIX, 225.

J. MANJOINE, J. Appl. Mech., 9-11, 1942.

Z. MARCINIAK, Odkształcenia graniczne przy tłoczeniu blach, WNT, Warszawa 1971.

P. POLUCHIN, G.J. GUN, Izw. Ak. N. ZSRR, Metale, No. 2, 1970.

R. F. RECHT, J. Appl. Mech., Trans ASME, No. 63-Wa-67.

F. SCHMIDT, Draht Welt, 7, 403, 1970.