Engineering Transactions, 29, 2, pp. 267-278, 1981

Projektowanie i Nośność Graniczna Elementów Połączeń Sworzniowych

W. Zowczak
Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa
Poland

Proponuje się zastosowanie pól statycznie dopuszczalnych o ciągłej niejednorodności do projektowania i oceny nośności granicznej części maszyn.
Omówiono budowę kilku takich pól. Przedstawiono możliwości wykorzystania ich przy projektowaniu elementów połączeń sworzniowych - i przy ocenie nośności (na przykładzie ogniw łańcuchów). Otrzymane wyniki porównano z rozwiązaniami przy wykorzystaniu pól skokowo niejednorodnych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. DIETRICH, J. MIASTKOWSKI, w. SZCZEPIŃSKI, Nośność graniczna elementów konstrukcji, PWN, Warszawa 1970.

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą 11oś110ści granicznej, PWN, Warszawa 1968.

W. SZCZEPIŃSKI, J. SZLAGOWSKI, On plastic design of complex machine parts, Int. J. Mech. Sci., 18, 365-373, 1976.

J. SZLAGOWSKI, Optymalizacja elementów maszyn i konstrukcji stalowych metodą statycznie dopuszczalnych nieciągłych pól naprężeń, praca naukowo-badawcza dla IPPT PAN, 1974.