Engineering Transactions, 37, 2, pp. 269-281, 1989

Problem Optymalności Mimośrodowo Ściskanego Słupa w Warunkach Pełzania

A. Wróblewski
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy rozważono problem optymalności warunku równomiernej wytrzymałości pełzających słupów. mimośrodowo ściskanych. Badania przeprowadzono na dwuprzegubowym modelu pręta. Utratę nośności pręta związano ze zniszczeniem przy pełzaniu. Rozważono trzy hipotezy zniszczenia przy pełzaniu: zniszczenie kruche (hipoteza Kaczanowa), zniszczenie lepkie (hipoteza Hoffa) oraz zniszczenie mieszane. We wszystkich przypadkach wykazano, że warunek równomiernej wytrzymałości nie jest równoważny warunkowi globalnego optimum. Wyniki są jakościowo zgodne ze ścisłym rozwiązaniem problemu, tzn. z rozwiązaniem układu ciągłego, otrzymanym wcześniej dla pewnych szczególnych wartości obciążenia i mimośrodu, i ograniczonym do przypadku zniszczenia kruchego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

М. И. РЕЙТМДН, К теории отпималного проектированич пластмассовых конструкций с учетом фактора времени, Мех. Полимеров, 357-360, 1967.

W. PRAGER, Optimal structural design for given stiffeness in stationary creep, ZAMP, 19, 2, 252-256, 1968.

M. ŻYCZKOWSKI, Optimal structural design in rheology, Proc. 12th Int. Congress Appl. Mech,, Stanford 1968; J. Appl. Mech., 38, 39-46, 1971.

Ю. В. НЕМИРОВСКИЙ, Оптимальное проектировапие ползучих констру1сций, 111 Всес. Съезд по Теор. Прик. Мех., Москва 1968.

M. ŻYCZKOWSKI, Przegląd prac nad optymalnym kształtowaniem konstrukcji w warunkach pełzania, Mech. Teor. Stos., 24, 3, 243-258, 1986.

R. RAZANI, The behaviour of the fully stressed design of structures and its relationship to minimum weight design, AIAA J., 3, 1965.

T.P. KICHER, Optimum design – minimum weight vs fully stressed, J. Struct. Div. Am. Soc. Civ. Eng., 92, 1966.

Б. МЛЛКОВ, Р. М. СТRОНГИН, Оптимализация кощтрукций по весу из условий прочности, Уч. Зап. Гопъков унт, 138-149, 1971.

А.ЦНАJES, Stability behaviour illustrated by simple models, J. Struct. Div. ASCE, 95, 1153-1172, 1969.

M. ŻYCZKOWSKI, Geometrically nonlinear creep buckling of bars, Arch .. Mech., 12, 3, 1960.

C. R. CALLADINE, The effect of cross-section shape on the creep buckling behaviour of columns, Int. J. Mech. Sci., 4, 387-407, 1962.

ŚWISTERSKI, A. WRÓBLEWSKI, M. ŻYCZKOWSKI, Geometrically nonlinear eccentrically compressed columns of uniform creep strength vs optical columns, Int. J. Non-Linear Mech., 18, 4, 287-296, 1983.

H. ZIEGLER, On the concept of elastic stability, Adv. Appl. Mech., 4, 351-403, 1956.

F.R. SHANLEY, lnelastic column theory, J. Aero Sci., 14, 5, 261-268, 1947.

L.M. KACHANOV, Introduction to continuum damage mechanics, Martinus Nijhoff Publishcrs, 1986.

Ю. Н. РАБОТОВ, Ползучесть элемеитов конструтщий, Наука, Москва 1966.

N.J. HOFF, The necking and rupture of rods subjected to constant tensile loads, J. Appl. Mech., 20, 1953.

Л. М. КЛЧЛНОВ, О времени разрушения в условиях ползучести, Изд. АН СССР, ОТН, 8, 26-31, 1958.

A. GAJEWSKI, Pewne problemy optymalizacji kształtu prętów przy niekonserwatywnych zagadnieniach sprężystości, Prace Komisji Mech. Stos. Oddz. Krak. PAN, Mechanika 4.

F.K.G. ODQVIST, Mathematical theory of creep and creep rupture, Oxford Math. Mon., Clarendon Press, 1966.

M. ŻYCZKOWSKI, R. WOJDANOWSKA, Optimal structural design with respect to creep buckling, Symp. IUTAM Creep in Struct., II, 1970, Springer, 371-387, 1972.

A. WRÓBLEWSKI, Parametryczna optymalizacja prętów mimośrodowo ściskanych w nawiązaniu do teorii wyboczenia pełzającego Kempnera-Hoffa [w druku].