Engineering Transactions, 24, 4, pp. 665-682, 1976

Równania Liniowej Teorii Sprężystych Powłok Strukturalnych

J. Gierliński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki,
Poland

W pracy przedstawiono metodę analizy statycznej przestrzennych ustrojów prętowych o węzłach usytuowanych na dwóch, niewiele odległych powierzchniach. Metodę analizy tych konstrukcji, zwanych powłokami strukturalnymi, opracowano na podstawie modelu ciągłego ustroju, zakładając gęstość i regularność siatek prętowych rozpatrywanych konstrukcji, wyprowadzono podstawowy układ równań pozwalający na wyznaczenie deformacji tych ustrojów. Równania te dotyczą powłok strukturalnych o dowolnych typach siatek prętowych, przy założeniu przegubowego połączenia prętów w węzłach. Następnie podano wzory określające siłę w każdym pręcie. Przedstawiono również kilka sposobów uproszczenia podstawowego układu równań. Opracowaną metodę zilustrowano przykładem obliczeń powłoki walcowej typu Unibat.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

O. BUTNER, H. STENKER, Metalleichtbauten, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin 1971.

D. L. DEAN, C. P. UGARTE, Design formulas for latticed eylindrical shells, Symp. of Industrialized Spatial and Shell Structures, Kielce 1973.

J. GIERLIŃSKI, Przybliżone obliczanie płaskich prętowych przykryć strukturalnych, Mech. Teoret. i Stos., 13, 1, 1975.

J. GIERLIŃSKI, Optimal design of lattice shells for maximum stiffness, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 22, 12, 1974.

A. L. GOLDENWEIZER, Teoria uprugich tonkich oboloczek, Gostjechizdat 1953.

W. GUTKOWSKI, Regularne konstrukcje prętowe, PWN, Warszawa 1973.

J. HOLNICKI-SZULC, Optymalne zwieranie powierzchniowych ustrojów strukturalnych, Rozpr. Inż., 22, 4, 1974.

M. KLEIBER, CZ. WOŹNIAK, On equations of the linear theory of elastic lattice shells, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 19, 3, 1971.

M. KLEIBER, CZ. WOŹNIAK, The edge effect in the theory of lattice shells, Bull. Acad. Sci., Série Sci. Techn., 19, 4, 1971.

M. KLEIBER, CZ. WOŹNIAK, The equations of shallow lattice shells, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 19, 4, 1971.

P. KLEMM, CZ. WOŹNIAK, Geste heksagonalne siatki sprężyste, Mech. Teoret. i Stos., 8, 3, 1970.

Z. T. KURLANDZKA, An anisotropic Cosserat surface and linear shell theory, Arch. Mech. Stos., 25, 4, 1973.

Z. S. MAKOWSKI, Raumliche Tragwerke aus Stahl, Verlag Stahleisen, Dusseldorf 1963.

R. PELA, Podstawy obliczeń kratownic powłokowych, Arch. Inżyn. Lad., 15, 1-2, 1969.

R. PELA, CZ. WOZNIAK, Wstęp do teorii i obliczeń kratownic powierzchniowych, Arch. Inżyn. Lad., 12, 4, 1966.

L.F.J. PLANTEMA, Sandwich construction, Wiley and Sons, Amsterdam 1966.

A.S. WOLMIR, Gibkije plastinki, oboloczki, Gostjechtjeorizdat, Moskwa 1956.

CZ. WOŹNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.

CZ. WOŹNIAK, Theory of fibrous media, Arch. Mech. Stos., 17, 5-6, 1965.