Engineering Transactions, 27, 3, pp. 383-401, 1979

Stateczność Globalna Przestrzennych Kątownikowych Dźwigarów Kratowych

J. Misiak
Instytut Mechaniki Technicznej, Warszawa
Poland

D. Trześniewski
Instytut Mechaniki Technicznej, Warszawa
Poland

Przedstawiono rozwiązanie zagadnienia stateczności globalnej przestrzennych trójpasowych dźwigarów kratowych poddanych działaniu obciążeń zachowawczych. Dźwigary te dzięki swym zaletom (możliwość przenoszenia złożonych obciążeń) znajdują szerokie zastosowanie w wielu konstrukcjach inżynierskich, szczególnie z zakresu budowy maszyn (dźwignice) oraz budownictwa. Dla prawidłowego ich zaprojektowania, oprócz wyznaczania sił wewnętrznych, niezbędne jest określenie globalnych własności wyboczeniowych. Ze względu na zachowawczy charakter obciążenia zastosowano statyczne (eulerowskie) kryterium utraty stateczności. Uzyskano układ jednorodny dziewięciu równań różnicowych liniowych o stałych współczynnikach stanowiących przemieszczeniowe równania stateczności dźwigara. Stosując metodę numeryczną obliczono krytyczne wartości obciążeń zewnętrznych. Praca ilustrowana jest liczbowymi przykładami.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. BAUER, W. GUTKOWSKI, Stateczność regularnych konstrukcji prętowych, Arch. Inż. Lad., 19, 1. 1973.

J. DREWNIAK, J. MISTAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dźwigarów ramowych dwupasowych poddanych działaniu sił konserwatywnych, Rozpr. Inż., 25, 4, 1977.

H. FRĄCKIEWICZ, Mechanika ośrodków siatkowych, PWN, Warszawa 1970.

H. FRĄCKIEWICZ, Buckling of lattice plates, Arch. Mech., 24, 4, 1971.

H. FRĄCKIEWICZ, J. MISIAK, Analiza stateczności płaskiej postaci zginania dźwigarów kratowych, Rozpr. Inź., 23, 1, 1975.

H. FRĄCKIEWICZ, J. MISIAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dwupasowych dźwigarów kratowych przy działaniu siły skierowanej do bieguna, Rozpr. Inż., 23, 2, 1975.

W. GUTKOWSKI, Regularne konstrukcje prętowy, PWN, Warszawa 1973.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej formy zginania dźwigarów siatkowych. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska 1972.

J. MISIAK, Stateczność płaskiej postaci zginania dźwigarów siatokwych o pasach równoległych, Rozpr. Inż., 21, 1, 1973.

J. MISIAK, Analiza stateczności dźwigarów poddanych działaniu sił zachowawczych, Rozpr. Inż., 23, 1, 1975,

J. MISIAK, Stateczność dźwigarów kratowych poddanych działaniu sił skierowanych do bieguna, Rozpr. Inż., 24, 4. 1976.

J. MISIAK, Metoda badania stateczności płaskiej postaci zginania dwupasowych dźwigarów kratowych poddanych działaniu obciążeń niezachowawczych, Arch. Bud. Maszyn, 24, 3, 1977.

J. MISIAK, J. NAPORA, Stateczność płaskiej postaci zginania dźwigarów kratowych o pasach nierównoleglych, [przygotowana do druku].

J. MISIAK, Teoria stateczności płaskich dźwigarów kratowych, Prace naukowe Politechniki Warszawskiej, Mechanika, 40, 1976.

S. TIMOSHENKO, J. M. GERE, Theory of elastic stability, Mc Graw Hill 1961, Teoria stateczności sprężystej, Arkady, Warszawa 1963.

C. WOZNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.

Handbook of structural stability, Editad by Column Presearch Committee of Japan Corona Publishing Company, LTD, Tokyo 1971.