Engineering Transactions, 26, 2, pp. 245-257, 1978

Statyczne Zagadnienie Szczeliny Dwuwymiarowej w Liniowym Ośrodku Cosseratów ze Swobodnymi Obrotami

S. Matysiak
Instytut Mechaniki, Warszawa
Poland

W pracy rozważono w ramach liniowej teorii niesymetrycznej sprężystości dla ośrodka ze swobodnymi obrotami jednorodna, izotropowa i centrosymetryczna przestrzeń zawierająca szczelinę w obszarze Q={(x1, x2, x3) (…)}. Przyjęto, że szczelina jest rozwierana stałym ciśnieniem przyłożonym prostopadle i symetrycznie do górnej i dolnej jej powierzchni. Zagadnienie to sprowadzono do mieszanego zagadnienia brzegowego dla półpłaszczyzny D={(x1, x2) (…)}. Stosując metodę transformacji Fouriera, otrzymano układ dualnych równań całkowych (2.8) na dwie funkcje niewiadome, który następnie rozwiązano. Otrzymano dokładne rozwiązanie postawionego zagadnienia szczeliny wyrażające się elementarnymi funkcjami. Następnie zanalizowano różnice między otrzymanym rozwiązaniem dla ośrodka Cosseratów a odpowiadającym rozwiązaniem zagadnienia szczeliny w ośrodku Cosseratów ze związanymi obrotami oraz w ośrodku Hooke'a.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. NOWACKI, Teoria niesymetrycznej sprężystości, PWN, Warszawa 1971.

I. N. SNEDDON, Zagadnienia szczelin w matematycznej teorii sprężystości, PAN Biuro Kształc. i Dosk. Kadr. Nauk., 1962.

B. STERNBERG, R. MUKI, The effect of couple-stress on the stress concentration around a crack, Int. J. Solids Structures, 3., 1967.

J. DYSZLEWICZ, S. MATYSIAK, Osobliwość napreżeń siłowych i momentowych w ciele mikropolarnym wywołane obciążeniami skupionymi, Mech. Teor. i Stos., 11, 4, 1973.

H. SCHAEFER, Das Cosserat-Kontinuum, ZAMM, 47, 8, 1967,