ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 33, No 3 (1985)

Articles

Investigation of Technical Stochastic Stability of Lateral Vibration of Mathematical Model of Rail Vehicle PDF
W. Choromanski, J. Kisilowski, H. Łopata 219-234
On Certain Models of Non-Laminar Flows with Turbulent Diffusion PDF
M. Burnat 235-253
Klasa Ścisłych, Dwuwymiarowych Rozwiązań Równań Stokesa w Nieskończonej Warstwie Płaskiej PDF
S. Tokarzewski 255-267
On Internally Statically and Kinematically Determinate Problems in the Linear Theory of Shells PDF
Z. Rychter 269-276
Magnetoelastic Stability of a Current-Carrying Rod in an External Magnetic Field PDF
K.B. Kazarian 277-283
Identyfikacja Parametryczna Falowego Modelu Zderzenia Czołowego Pojazdu PDF
J. Krutul, A. Masłowski 285-298
Hydromagnetic Flow Over a Stretching Sheet of a Viscoelastic Fluid with Uniform Suction at the Wall and Heat Transfer PDF
E.F. Elshehawey, M.A. Kamel, F.N. Ibrahim 299-310
On Reliability Analysis and Optimisation of Plastic Plane Frames PDF
K.A. Sikorski, A. Borkowski 311-322
Uwzględnienie Wpływu Starzenia w Badaniach Zmęczeniowych Tworzyw Sztucznych PDF
M. Nowak 323-332
State of Stress in Annular Prestressed Plate Under Creep Conditions PDF
J. Białkiewicz 333-351
Numeryczna Analiza Dwuteowych Sprężysto-Plastycznych Ram Płaskich z Uwzględnieniem Wyboczenia Środników. Część I. Podstawy Analizy oraz Analiza Sprężysto-Plastyczna PDF
J. Bauer, M. Kleiber, W. Sosnowski 353-377
Numeryczna Analiza Dwuteowych Sprężysto-Plastycznych Ram Płaskich z Uwzględnieniem Wyboczenia Środników. Część II. Analiza Lokalnego Wyboczenia Środników i Przykłady Obliczeń PDF
J. Bauer, M. Kleiber, W. Sosnowski 379-399
On the Convective Motion of Conducting Fluid in Magnetic Field PDF
Ngo Zuikan 401-408
Klasa Ścisłych Osiowo-Symetrycznych Rozwiązań Równań Stokesa PDF
S. Tokarzewski 409-416
Politechnika Białostocka, Instytut Mechaniki, Białystok PDF
J. Jaroszewicz, L. Zoryj 537-547