Engineering Transactions, 23, 4, pp. 625-640, 1975

Skręcanie Nieswobodne Prętów Złożonych o Przekroju Otwartym

P. Rapp
Politechnika Poznańska
Poland

K. Wrześniowski
Politechnika Poznańska
Poland

J. Wdowicki
Politechnika Poznańska
Poland

W pracy niniejszej rozpatrzony został przypadek skręcania nieswobodnego prętów złożonych z elementów cienkościennych i elementów 0 przekroju zwartym. Rozpatrzono przypadek ogólny zakładając, że przekrój poprzeczny pręta jest stały na całej jego długości oraz profil pręta jest profilem otwartym. Poza tym nie zakłada się żadnych ograniczeń ani co do kształtu elementów składowych, ani co do stałych materiałowych poszczególnych elementów składowych pręta. Sformułowane zostały wzory na wyznaczenie przekrojowych i środka sztywności oraz równanie różniczkowe kata skręcenia pręta, analogiczne do równania WŁASOWA, dotyczącego prętów cienkościennych otwartych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

Z. BRZOSKA, Statyka i stateczność konstrukcji prętowych i cienkościennych, PWN, Warszawa 1965.

J. RUTECKI, Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych, PWN, Warszawa 1957.

R. DĄBROWSKI, Praktycznie ważne przypadki wyboczenia skrętnego prętów cienkościennych, Arch. Inżyn. Lądow., 1/1956.

F. BLEICH, Buckling strength of metal structures, Mc Graw-Hill, N. Y. 1952.

J. NALESZKIEWICZ, Zagadnienia stateczności sprężystej, PWN, Warszawa 1958.

M. T. HUBER, Stereomechanika techniczna, PWN, Warszawa 1958.

[in Russian]