Engineering Transactions, 37, 1, pp. 41-51, 1989

Stabilność Rozwiązań w Metodzie Elementów Czasoprzestrzennych

A. Podhorecki
Akademia Techniczno-Rolnicza, Bydgoszcz
Poland

W pracy sformułowano ogólne warunki stabilności rozwiązań w metodzie elementów czasoprzestrzennych, przy założeniu dowolnych kształtów elementów czasoprzestrzennych. Założenie to umożliwia badanie stabilności różnych struktur czasoprzestrzennych dowolnie zdyskretyzowanych. Zamieszczone w pracy oszacowania znacznie upraszczają ustalenie warunków stabilności.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

K. BATHE, E. WILSON, Numerical methods infinite element analysis, Prentice-Hall, New Jersey 1976.

J. LANGER, Tłumienie pasożytnicze w komputerowych rozwiązaniach równań ruchu, Arch. Inż. Ląd., 25, 3, 359-369, 1979

T. LEWIŃSKI, Stability analysis of a difference scheme for the vibration equation with a finite number of degrees of freedom, Zast. Matem., 18, 3, 473-486, 1984.

Z. KĄCZKOWSKI, The method of finite space-time elements in dynamics of structures, J. Tech. Phys., 16, 1, 69-84, 1975.

Z. KĄCZKOWSKI, Metoda czasoprzestrzennych elementów skończonych, Arch. Inż. Ląd., 22, 3, 365-378, 1976.

Z. KĄCZKOWSKI, General formulation of the stiffness matrix for the space-time finite elements, Arch. Inż. Ląd., 25, 3, 351-357, 1979.

W. CYGANECKI, Kryterium doboru wymiarów elementu czasoprzestrzennego, Arch. Inż. Ląd., 25, 3, 389-397, 1979.

W. CYGANECKI, O sposobach doboru wymiarów elementu czasoprzestrzennego, Arch. Inż. Ląd., 26, 4, 717-726, 1980.

Z. KACPRZYK, T. LEWIŃSKI, Comparison of some numerical integration methods for the equations of motion of systems with a finite number of degrees of freedom, Rozpr. Inż., 31, 2, 213-240, 1983.

J. PELC, Nieliniowe funkcje kształtu w metodzie elementów czasoprzestrzennych, Arch. Inż. Ląd., 30, 1, 53-63, 1984.

Z. KĄCZKOWSKI, O stosowaniu nieprostokątnych elementów czasoprzestrzennych, Mech. Teor. Stos., 21, 4, 531-542, 1983.

M. WITKOWSKI, Trójkątne elementy czasoprzestrzenne w analizie zagadnień falowych, Rozpr., Inż., 33, 4, 549-564, 1985.

Z. KĄCZKOWSKI, Niesprzężone układy równań w metodzie elementów czasoprzestrzennych MECZ, Arch. Inż. Ląd., 32, 1, 39-50, 1986.

CZ. BAJER, Triangular and tetrahedral space-time finite elements in vibration analysis, Int. J. Num. Methods Eng., 23, 2031-2048, 1986.

J. JANKOWSKA, M. JANKOWSKI, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, WNT, Warszawa 1981.

G. DAHLQUIST, A BJORCK, Metody numeryczne, PWN, Warszawa 1983.

J. LEGRAS, Praktyczne metody analizy numerycznej, WNT, Warszawa 1974.