Engineering Transactions, 11, 1, pp. 37-51, 1963

Statyka Rozgałęzionych Przestrzennych Rurociągów Samokompensacyjnych

C. Woźniak
Politechnika Śląska
Poland

The state of stress and displacement in a spatial branched pipe line is analysed. Next, a method is proposed for determining the forces and moments due to the influence of temperature and continuous load. This method introduces in the computation procedure of the pipe line iteration methods for equilibrating forces and moments. The method is illustrated by a numerical example.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

The M. W. Kellogg Company, Design of Piping Systems, New York-London 1957, tłumaczenie rosyjskie.

H. JÜRGENSON, Elastizität und Festigkeit im Rohrleitungsbau, Berlin 1953.

P. CHARRON, La méthode de Cross, Paris 1955.

C. WOŹNIAK, Metoda macierzowo-iteracyjna obliczania sił kompensacyinych w rurociągach płaskich, Sprawozd. z zebrań Oddz. Gliwickiego PTMTS, 7 (1961).

C. WOŹNIAK, Integral treatment of bar structures, Arch. Mech. Stos., 1, 13 (1961).

S. BŁASZKOWIAK, Z. KĄCZKOWSKI, Metoda Crossa, PWN Warszawa 1959.

W.N. FADDIEJEWA, Metody numeryczne algebry liniowej (tłumaczenie z rosyjskiego), Warszawa 1955.