Engineering Transactions, 37, 3, pp. 549-563, 1989

Płaskie Drgania Swobodne Niepodpartych Pierścieni Kołowych. Część I. Częstości Drgań Własnych.

B. Olszowski
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy przeprowadzono analizę porównawczą widm częstości drgań własnych czternastu typów modeli pierścieni kołowych. Wyniki otrzymane przy użyciu różnych modeli uproszczonych zostały porównane z rezultatami uzyskanymi na podstawie modelu najściślejszego, uwzględniającego odkształcalność osiową pierścienia, bezwładność obrotową jego przekrojów poprzecznych oraz wpływ ścinania.

Full Text: PDF

References

L. FRYBA, Vibration of solids and structures under moving loads, Academia, Prague 1972.

S. C. HUANG, W. SOEDEL, Effects of Coriolis acceleration on the free and forced in-plane vibrations of rotating rings on elastic foundation, J. Sound and Vibr., 115, 2, 253-274, 1987.

M. S. ISSA, T. M. WANG, B. T. HSIAO, Extensional vibrations of continuous circular curved beams with rotary inertia and shear deformation, l. Free vibration, J. Sound and Vibr., 114, 2, 297-308, 1987.

R. SOLECKI, J. SZYMKIEWICZ, Układy prętowe i powierzchniowe, Obliczenia dynamiczne, Arkady, Warszawa 1964.

T. M. WANG, M. S. ISSA, Extensional vibrations of continuous circular curved beams with rotary inertia and shear deformation, II; Forced vibration, J. Sound and Vibr., 114, 2, 309-323, 1987.

L. FRYBA, Vibration of solids and structures under moving loads, Academia, Prague 1972.

S. C. HUANG, W. SOEDEL, Effects of Coriolis acceleration on the free and forced in-plane vibrations of rotating rings on elastic foundation, J. Sound and Vibr., 115, 2, 253-274, 1987.

M. S. ISSA, T. M. WANG, B. T. HSIAO, Extensional vibrations of continuous circular curved beams with rotary inertia and shear deformation, l. Free vibration, J. Sound and Vibr., 114, 2, 297-308, 1987.

R. SOLECKI, J. SZYMKIEWICZ, Układy prętowe i powierzchniowe, Obliczenia dynamiczne, Arkady, Warszawa 1964.

T. M. WANG, M. S. ISSA, Extensional vibrations of continuous circular curved beams with rotary inertia and shear deformation, II; Forced vibration, J. Sound and Vibr., 114, 2, 309-323, 1987.

Прочносмь - усмойчивосмь - колебания, 1, Машиностроение, Москва 1968.

Вибрации в мехпике, 3, Колебании машин, консмрукций и их злеменмов, Машиностроение, Москва 1980.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland