Engineering Transactions, 21, 2, pp. 193-212, 1973

Statyczne, Osiowo-Symetryczne Zagadnienie Mikorpolarnej Teorii Sprężystości i Termosprężystości

J. Dyszlewicz
Uniwersytet Warszawski
Poland

W pracy zostanie podane pełne sformułowanie w naprężeniach statycznego, osiowo-symetrycznego problemu niesymetrycznej teorii sprężystości i termosprężystości, charakteryzującego się następującą postacią wektora przemieszczenia i obrotu: u(ur, 0, uz), j (0, j0, 0) [1]. Do sformułowania zagadnienia zostaną wykorzystane naprężeniowe równania równowagi, związki geometrycznej zgodności oraz warunki brzegowe [2]. Na podstawie wyżej wymienionych równań rozpatrzony zostanie problem jednorodnej, izotropowej półprzestrzeni mikropolarnej, poddanej osiowo-symetrycznemu obciążeniu normalnemu na brzegu, oraz problem półprzestrzeni ogrzanej na powierzchni w sposób osiowo-symetryczny wolnej od obciążeń mechanicznych. To ostatnie zagadnienie rozpatrzone zostanie dwoma różnymi sposobami.

 

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. NOWACKI, Teoria niesymetrycznej sprężystości, PWN, Warszawa 1971.

W. NOWACKI, Plane problems of micropolar elasticity, Arch. Mech. Stos., 23, 5, 587 -611, 1971.

W. NOWACKI, Generalized Love's functions in micropolar elasticity, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 17, 4, 247 - 256, 1969.

J. IGNACZAK, Tensorial equations of motion for elastic materials with microstructure, Witold Nowacki Anniversary Volume, Wolters-Noordhoff Publishing, 1971.

I. N. SNEDDON, Fourier transforms, Mc. Grow-Hill Book Company, Inc. New-Toronto-London 1951.

W. NOWACKI, Axial-symmetric problems in micropolar elasticity, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 19, 7 - 8, 317 - 326, 1971.

W. NOWACKI, Teoria sprężystości, PWN, Warszawa 1970.

R. S. DHALIWAL, The steady-state axisymmetric problem of micropolar thermoelasticity, Arch. Mech. Stos., 23, 5, 705 - 714, 1971.

P. PURI, Steady-state thermoelastic problems for the half-space with couple-stresses, Arch. Mech. Stos., 22, 4, 479 - 490, 1970.

W. NOWACKI, Dynamiczne zagadnienia termosprężystości, PWN, Warszawa 1966.

W. NOWACKI, The plane problem of micropolar thermoelasticity, Arch. Mech. Stos., 22, 1, 1 - 26, 1970.

B. V. KUVCHINSKI, Continual theory of asymmetric elasticity [in Russian], Fiz. Tvier. Tiela, 5, 2591, 1963.

V. A. PALMOV, Fundamental equations of asymmetric elasticity [in Russian], Prikl. Math. Mech., 28, 1964.

R. D. MIDLIN, Effects of coupled-stresses in linear elasticity, Arch. Rat. Mech. Anal., 11, 1962.

A. C. ERINGEN, Linear theory of micropolar elasticity, J. Math. Mech., 15, 6, 1966.

Z. OLESIAK, Stress differential equations of the micropolar elasticity, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 18, 5, 1970.

D. IESAN, On the plane coupled micropolar thermoelasticity, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 16, 8, 379 - 384, 1968.

N. SADRU, On some problems of the linear theory of asymmetric elasticity, Int. J. Engng. Sci., 4, 1, 1966.

W. GÜNTHER, Zur Statik und Kinematik des Cosseratschen Kontinuums, Anh. Braunschweig. Wiss. Ges., 10, 195 - 213, 1958.