ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Vol 24, No 4 (1976)

Research Papers

Równania Liniowej Teorii Sprężystych Powłok Strukturalnych PDF
J. Gierliński 665-682
Stateczność Dźwigarów Kratowych Poddanych Działaniu Sił Skierowanych do Bieguna PDF
J. Misiak 683-697
Evolution of Reynolds Stresses in Turbulent Wake-Flows with Longitudinal Pressure Gradient PDF
J.W. Elsner, J. Wilczyński 699-711
Badanie Niestateczności przy Plastycznym Skręcaniu Wykorzystujące Sprężenie Termomechaniczne. Niestateczność Lokalna PDF
J. Litoński 713-729
Solution of Certain Systems of Dual Integral Equations with Bessel Kernels and its Application in the Theory of Elasticity PDF
J. Gaszyński 731-744
Weryfikacja Doświadczalna Kinematyki Ośrodka Sypkiego na Przykładzie Zagadnienia Naporu Ściany PDF
W. Trąmpczyński 745-758
Modele Warstwowe Grubych Płyt i Powłok PDF
W. Kufel 759-770
Physically and Geometrically Nonlinear Analysis of Structures Using One- and Two-Dimensional Finite Elements PDF
K. Dems, M. Kleiber 771-786
Hydromagnetyczny Przepływ Cieczy Lepkiej w Szczelinie Między Powierzchniami Obrotowymi Nieruchomą i Drgającą Skrętnie PDF
E. Walicki 787-795
Półodwrotna Metoda Otrzymywania Rozwiązań Zupełnych Nośności Granicznej Płyt PDF
J. Sokół-Supel 797-807
Analysis of Impact Deformation of Corrugated and Anisotropic Shells PDF
B.A. Gordienko 809-818
Zastosowanie Metody Elementów Skończonych w Zagadnieniach Hydrodynamicznego Smarowania Poprzecznych Łożysk Ślizgowych PDF
K. Krzemiński, T. Marks 819-833
Magnetohydrodynamic Oscillatory Free Convection from a Vertical Plate PDF
Shankar Prasad Mishra, Jugal Charan Muduli 835-848
Ustalone Drgania Belkin a Sprężystym Podłożu Wywołane Poruszającym się Obciążeniem Ciagłym PDF
Z. Rozenbajgier 849-857
O Funkcjach Naprężeń w Dwuwymiarowych Quasi-Statycznych Zagadnieniach Termosprężystych PDF
K.H. Bojda 859-865