Engineering Transactions, 28, 1, pp. 93-116, 1980

Płyty w Ujęciu Mechaniki Ciał z Więzami

M. Marks
Institute of Fundamental Technological Research, Warszawa
Poland

W niniejszej pracy sformułowano zagadnienie analizy płyt sprężystych w ujęciu mechaniki ciał z więzami. Wyprowadzono we współrzędnych krzywoliniowych podstawowy układ równań pozwalający na otrzymanie rozwiązania przy postulowanej funkcji deformacji. Sformułowano kryterium oceny dokładności rozwiązań na podstawie wielkości sił reakcyjnych, które określają rozmiary niespełnienia równań ruchu i warunków brzegowych mechaniki ośrodków ciągłych w jej klasycznym sformułowaniu. Rozważania zilustrowano przykładem rozwiązania zagadnienia płyty kołowej przy dwóch szczególnych przypadkach funkcji przemieszczeń.

Full Text: PDF

References

W. GUTKOWSKI, W. NOWACKI, CZ. WOZNIAK, Dźwigary powierzchniowe, Ossolineum 1975.

W. KUFEL, F. PIETRAS, Ocena dokładności rozwiązań problemów brzegowych sprężystych ciał dyskretyzowanych, Rozpr. Inż., 22, 3, 1974.

F. JOHN, Refined interior equations for thin elastic shells, Comm. Pure Appl. Math., 24, 1971.

W. T. KOITER, Foundations and basic equations of shell theory, A survey of recent progress, IUTAM Symposium, Copenhagen 1969.

W. T. KOITER, On the foundations of the linear theory of thin elastic shells, I, II, Koninkl. Nederl., Akademie Van Wetenschappen, Amsterdam, Proceedings, Ser. B, 73, 1970.

M. KUCZYNSKA-MARKS, Zagadnienie płyty kołowej jako ciała z wewnętrznymi więzami, Prace IPPT, 47, 1975.

L. STABILINI, La Plasticita, Libreria Editrice Politecnica Tamburini, Milano 1961.

J. UTKIN, On the technical theory of thin elastic rods, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. tech., 22, 1974.

Cz. WOŹNIAK, Nonlinear mechanics of the constrained and discretized material continua, wykłady W Udine 1973.

Cz. WOŹNIAK, Constrained continuous media, Part I. General theory, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. tech., 21, 3, 1973.

Cz. WOŹNIAK, Constrained continuous media, Part II. Discretized formulation of the continuous media theory, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. tech., 21, 4, 1973.

Cz. WOŹNIAK, Constrained continuous media, Part. III: Partly discretized bodies, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. tech., 21, 4, 1973.

Cz. WOŹNIAK, Non-linear mechanics of constrained material continua. I. Foundations of the theory, Arch. Mech., 26, I, 1974.

Cz. WOŹNIAK, Elastic bodies, with constraints imposed on deformations, stresses and momenta, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. tech., 22, 1974.

Cz. WOŹNIAK, Analytical mechanics of elastic media, wykłady W Udine 1975.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland