Engineering Transactions, 26, 2, pp. 219-229, 1978

Refrakcja Prostej Fali Uderzeniowej w Gazie Izotermicznym

E. Włodarczyk
Warszawa
Poland

W pracy rozwiązano problem refrakcji prostej stacjonarnej fali uderzeniowej na granicy kontaktu dwóch izotermicznych gazów. Rozpatrzono dwa przypadki fal odbitych: fale sprężania czyli fale uderzeniowa i fale rozprężania. Zbadano osobliwości fal odbitej i załamanej związane z właściwościami gazów izotermicznych. Podano rozwiązania dla fal silnych i słabych. Z przejść granicznych uzyskano przypadki odbicia fali uderzeniowej od sztywnej ściany i swobodnej powierzchni.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. KALISKI, Isothermal shock-wave, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. techn., in print.

S. KALISKI, About the possibility of generation of density singularity by concentric plasma compression, J. Tech. Phys., 18, 1, 1977.

S. KALISKI, Odbicie izotermicznej fali uderzeniowej od sztywnej przegrody, Biul. WAT, 25, 12, 1976.

S. KALISKI, Conditions of a reflectionless transition of a shock wave through a jumplike non-homogeneous medium, in print.

E. WŁODARCZYK, Wpływ fizycznych parametrów ośrodków gazowych na refrakcje płaskiej fali uderzeniowej, Biul. WAT, 25, 5, 1976.

D. C. PACK, The refection and difraction of shock waves, J. Fluids Mechanics, 18, 4, 1964.

E. WŁODARCZYK, The process of isothermal expansion of a perfect a gas heated by a supersonic thermal wave, Proc. Vibr. Probl., 15, 3, 1974.

E. WŁODARCZYK, Cooperation of a detonation wave with a supersonic Phys., 16, 3, 1975. thermal wave, J. Techn.