Engineering Transactions, 27, 2, pp. 317-324, 1979

Skrętno-Giętne Drgania Niejednorodnego Pręta Cienkościennego

R. Skarżyński
Warszawa
Poland

Wyprowadzono równania różniczkowe opisujące wymuszone, tłumione drgania pryzmatycznego pręta cienkościennego o niejednorodnie w przekroju poprzecznym rozmieszczonej gęstości. Rozwiazanie równań zilustrowano przykładem, w którym wyprowadzono je pomijając wpływ sił bezwładności związanych z deplanacja przekrojów poprzecznych. Wskazano na możliwość wykorzystania takiego rozwiązania jako modelu niektórych konstrukcji inżynierskich.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

N. BIEZUCHOW, J. LUZIN, K rascotu tonkostiennych strieriniej na wynuzdiennyje kolebanja, Issl. po teorii soor., 7, 1957.

Drgania i fale, red. S. KALISKI, PWN, Warszawa 1966,

W. NOWACKI, Dynamika budowli, Arkady, Warszawa 1972.

J. RUTECKI, Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych, PWN, Warszawa 1957.