Engineering Transactions, 26, 4, pp. 607-618, 1978

Wpływ Lepkich Własności Materiału na Przystosowanie Konstrukcji

J. Madej
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Celem przedstawionej pracy jest pokazanie, iż obecność odkształceń lepkich wywołuje różnice ilościowej jak i pewne efekty dodatkowe w stosunku do wyników klasycznej analizy przystosowania konstrukcji sprężysto-plastycznej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. A. GOCHFELD, Niesustaja sposobnost konstrukeji v uslovijach tieplosmien, Izd. Masszinostroje nije, Moskwa 1970.

A. SAWCZUK, M. JANAS i J. A. KONIG, Analiza plastyczna konstrukcji, Ossolineum, Wrocław 1972.

W. PRAGER, Shakedown elastic-plastic media subjected to cyles of load and temperature, Sym. sur la Plasticita'nella Scienza della Costruzioni, Bologna 1957.

W. I. ROZENBLUM, K analizu prisposobljajemosti nieravnomierno nagrietych uprugo-plasticeskich

tiel, Izw. An SSSR, OTN Mech. Masz., 7 136-138, 1957.

J. A. KÖNIG, A shakedown theorem for temperature dependent elastic moduli, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 17, 161-165, 1969.

A. R. S. PONTER, On the relationship between plastic shakedown and the repeated loading of creeping

structures, J. Appl. Mech., 38, 437-440, 1971.

A. R. S. PONTER, Deformation, displacement and work bounds for structures in a state of creep and subjest to variable loading, J. Appl. Mech., 39, 4, 953-958, 1972

J. MADEJ, Analiza przystosowania pręta sprężysto-lepko-plastycznego, Prace IPPT, Warszawa 1976.