Engineering Transactions, 34, 4, pp. 543-558, 1986

Wpływ Odkształcalnej Tarczy na Deformacje Walcowego Koła Zębatego o Konstrukcji Tarczowej

M. Krasiński
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

J. Ryś
Politechnika Krakowska, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

W pracy wyznaczono przemieszczeniowe linie wpływowe powstające w wyniku działania siły skupionej, zaczepionej w dowolnym punkcie prostokąta. przyporu dla walcowego kola zębatego o konstrukcji tarczowej. Wzięto pod uwagę tylko odkształcalność tarczy. Podano również prosty wWr inżynierski na obliczanie grubości tarczy. Wyprowadzone zależności zilustrowano przykładem liczbowym.


Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Э. Л. АЙРЛNЕТОВ, М. Д. ГШКИН. Ю, А. РЯСНОВ, Ctatuкa эубчатых перебач, Наука, Моcква 1983.

В. Н. КУПЧНК, Эффектывиые моменты инерцйи ободьев козозубrых колес при изгибе, Детали машин, 20, Техника, Кнев 1975.

В. Н. КУПЧНК, К расчоту изсбной подаtлuвости тонкостебново обода зубачапиию колеса, Детали машин, 22, Техника, Киев 1976.

L. MULLER, Przekładnie zębate, WNT, Warszawa 1979.

ISO/TC 60N 422E-Gears, Basic principles for the calculation of load capacity of spur and helical gears.

J. RYŚ, Analiza obciążeń statycznych i dynamicznych w walcowych przekładniach zębatych, Zesz. Nauk. Polit. Krakowskiej, 55, 1977.

S. TIMOSZENKO, S. WOYNOWSKY-KRIESER, Teoria płyt i powłok, Arkady, Warszawa 1962.

K. UMEZAWA, Deflections and moments due to a concentrated load on a rack-shaped cantilever plate with finite width for gears, Bull. JSME, 15, 79, 1972.