Engineering Transactions, 34, 3, pp. 233-257, 1986

Wpływ Proporcji Wymiarowych Próbki na Stateczność przy Jednoosiowym Rozciąganiu

L. Dietrich
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

J. Sobotkowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

J. Sobotkowski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W pracy przedstawiono wyniki doświadczalnego określenia, przy pomocy różnych metod, początku powstania szyjki w trakcie jednoosiowego rozciągania stalowych próbek cylindrycznych o różnych proporcjach długości do średnicy. Stwierdzono, że wartość odkształceń, przy których zaczyna tworzyć się szyjka jest większa od odkształceń odpowiadających największej sile rozciągania i zależy od proporcji wymiarowych próbki. W pracy przedstawiono również wyniki obliczeń numerycznych otrzymanych na podstawie porównania przyrostów siły rozciągającej dla jednorodnego i lokalnego mechanizmu deformacji próbki wykonanej z materiału ze wzmocnieniem.

 
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. A. OLIVER, Proc. Inst. Mech. E., 11, 827, 1928 również: International Standard ref. No ISO 2566/1-1973 (E).

W. BURZYŃSKI, W sprawie przejawów plastyczności przy próbie rozrywania, Czasopismo Techn., 49, 100-101, 1931, również: W. BURZYŃSKI, Dzieła wybrane, tom Il, 329, PWN Warszawa 1982.

A. CONSIDERE, Ann. des Ponts Chaussese, 9. 6, 574, 1985.

J. D. CAMBELL, Plastic instability in rate-dependent materials, 1. Mech. Phys. Solids, 15, 6, 1967.

E. W. HART, Theory of the tensile test, Acta Metallurgica, 15, 2, 1967.

J. KLEPACZKO, Generalized conditions for stability in tension tests, Int. J. Mech. Sci., 10, 4, 1968.

J. J. JONAS, R. A. HOLT, C. E. COLEMAN, Plastic stability in tension and compression, Acta Metallurgica, 24, 10, 911-918, 1976.

M. A. FORTES, The stability of plastic deformation in tension, Int. J. Mech. Sci., 19, 8, 483-489, 1977.

J. W. HUTCHINSON, K. W. NEALE, Influence of strain-rate sensitivity on necking under uniaxial tension, Acta Metallurgica, 25, 8, 839-846, 1977.

M. Y. DEMERI, H. CONRAD, lnstability of plastic flow in tension, Scripta Metallurgica, 12, 5. 1978.

J. J. JONAS, N. CHRISTODOULOU, The onset of plastic instability in tensile sample containing deformation defects, Scripta Metallurgica, 12, 5, 1978.

G. R. CowPER, E. T. ONAT, The initiation of necking and buckling in piane plastic flow, Proc. 4th U. S. Nat. Congr. Appl. Mechs. ASME New York, 2, 1023-1029, 1962.

Z. WESOŁOWSKI, The axially symmetric problem of stability loss of an elastic bar subject to tension, Arch. Mech., 15, 3, 1963.

J. P. MILES, Bifurcation in plastic flow under uniaxial tension, J. Mech. Phys. Solids, 19, 2, 197L

S. Y. CHENG, S. T. ARIARATNAM, R. N. DUBEY, Axisymmetric bifurcation in an elastic-plastic cylinder under axial load and lateral hydrostatic pressure, Quart. Appl. Math., 29, 1, 1971.

W. H. CHEN, Necking of a bar, Int. J. Solids Structures, 7, 7, 1971.

A. NEEDLEMAN, A numerical study of necking in circular cylindrical bars, J. Mech. Phys. Solids, 20, 2, 1972.

A. K. GHOSH, Tensile instability and necking in materials with strain hardening and strain rate hardening, Acta Metallurgica, 25, 12, 1977.

L. DIETRICH, Analysis of necking in cylindrical bar of hardening materials, Arch Mech, 32, 3, 1980.

M. KLEIBER, Numerical study on necking-type bifurcations in voidcontaining elastic-plastic materiał, Int J. Solids Structures, 20, 3, 191-210, 1984.

J. H. KEELER, The tensile characteristics of unalloyed zirconium at low and moderate tempera­tures, Trans. Am. Soc. Metals, 47, 157-192, 1955.

N. K. GUPTA, B. P. AMBASHl, An experimental investigation of tensile deformation of round bars, Mech. Materials, 1, 3, 219-228, 1982.

G. EASON, R. T. SHIELD, The plastic indentation of a semi-infinite solid by a perfectly rough circular punch, ZAMP, 11, 1, 33-42, 1960.

J. SOBOTKOWSKI, Niestateczność geometryczna przy jednoosiowym rozciqganiu, Praca doktorska [w przygotowaniu].

L. DIETRICH, Solving of the plastic problems for hardening materials, J. Mecanique, 20, 4, 803-824, 1981.