Engineering Transactions, 24, 3, pp. 651-661, 1976

Zgniatanie Plastycznego Walca Płaskimi, Gładkimi Stemplami

H. Petryk
Warszawa
Poland

Do analizy procesu zgniatania plastycznego walca płaskimi stemplami w warunkach płaskiej deformacji zastosowano metodę linii poślizgów. Przedstawione rozwiązania obejmują wszystkie stadia procesu symetrycznego zgniatania walca dowolna liczba stempli. Przedyskutowano zagadnienie kompletności rozwiązań oraz podano wykresy nacisków dla trzech i czterech stempli. Na przykładzie zgniatania trzema stemplami zilustrowano wpływ asymetrii obciążenia na postać siatki linii poślizgów.

 

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. F. W. BISHOP, On the complete solution to problems of deformation of a plastic-rigid material, J. Mech. Phys. Solids, 2, 43, 1953.

I. F. COLLINS, Geometric properties of some slip-line fields for compression and extrusion, J. Mech, Phys. Solids, 16, 137, 1968.

I. F. COLLINS, The algebraic-geometry of slip-line felds with applications to boundary value problems, Proc. Roy. Soc., A 303, 317, 1968.

P. DEWHURST, I. F. COLLINS, A matrix technique for constructing slip-line field solutions to a class of plane strain plasticity problems, Int. J. Num. Meth. Engng., 7, 357, 1973.

H. FORD, Advances mechanics of materials, London 1960.

A. P. GREEN, The plastic yielding of notched bars due to bending, Quart, J. Mech. Appl. Math., 6, 223, 1953.

W. A. GREEN, Extrusion through smooth square dies of medium reduction, J. Mech. Phys. Solids, 10, 225, 1962.

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Oxford 1950. 9. R. HILL, On the state of stress in a plastic-rigid body at the yield point, Phil. Mag., 42, 868, 1951.

R. HILL, On the limits set by plastic yielding to the intensity of singularities of stress, J. Mech. Phys. Solids, 2, 278, 1954.

W. JOHNSON, Extrusion through wedge-shaped dies. Part. I, J. Mech. Phys. Solids, 3, 218, 1955.

W. JOHNSON, Extrusion through square dies of large reduction, J. Mech. Phys. Solids, 4, 191, 1956.

W. JOHNSON, Indentation and forging and the action of Nasmyth's anvil, The Engineer, 205, 348, 1958.

[in Russian]

H. PETRYK, Prace IPPT, 1976 (w przygotowaniu).

[in Russian]

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej, Warszawa 1967.