Engineering Transactions, 31, 1, pp. 85-91, 1983

Wyznaczenie Krzywych Hartowności i Grubości Krytycznych dla Płyt

J. Woelke
Politechnika Poznańska, Poznań
Poland

Celem pracy jest wyznaczenie krzywych hartowności dla hartowanych sprężystych płyt na podstawie równania kinetyki przemian fazowych ŁOMAKINA [1-3], INOUE'A i RANIECKIEGO [4-5]. Porównano je z danymi doświadczalnymi z prac Grossmanna, stwierdzając dostateczną zgodność z punktu widzenia analizy naprężeń hartowniczych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

В. А. Ломлкин, Задача определеиия иапражений и деформаций в процессах техническо обработки, Изв. АН СССР ОТН, No 1, 1959.

В. А. Ломлкин, Превращеиие аустенита при произвольном режиме охлаждеиия, ИзВ. АН СССР ОТН, No 2, 1958.

В. А. Ломлкин, Зависимость сопротивления металлов сдвигу от их структурного состояния, Изв. АН СССР ОТН, No 7, 1958.

T. lNOUE and B. RANIECKI, Determination of thermal-hardening stress in steels by use of thermoplasticity theory, J. Mech. Phys. Solids, 26, 3, 187-212, 1978.

B. RANIECKI, T. INOUE, Kinetics of phase transformations and analysis of stresses due to quenohing of steel, J. Society of Materials Sciences, Japan, 26, 289, 935-940, 1979.

J. BURKE, The kinetics of phase transformations in metals, Pergamon Press Ltd. 1965.

J. WOELKE, Analiza naprężeń hartowniczych w sprężystych stalowych płytach, Rozpr. Inżyn. 31, 1, 1983.