Engineering Transactions, 35, 3, pp. 461-471, 1987

Zmiany Podczas Mikronaprężeń Złożonych i Odkształceń Zniekształceń Plastycznych Statycznych Stali 1H18N9T

T. Breczko
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

W pracy przedstawiono wyniki badań średnio kwadratowych mikroodkształceń oraz zniekształceń statycznych sieci w stali austenitycznej poddanej złożonym odkształceniom plastycznym. W użytej do badań stali, podczas odkształceń plastycznych, zachodziła przemiana fazowa. Badania pozwoliły wyjaśnić wpływ odkształceń plastycznych na redystrybucję średnio­kwadratowych mikroodkształceń oraz zniekształceń statycznych sieci w warunkach zachodzącej podczas odkształceń przemiany fazowej.

Full Text: PDF

References

W. SZCZEPIŃSKI, J. MIASTKOWSKI, An experimental study of the effect of the prestraining history On the yield surfaces of an aluminium alloy, J. Mech. Phys. Solids, 16, 153-162, 1968.

J. MIASTKOWSKI, Yield surface of material subjected to combined cyclic loadings, Arch. Mech., 30, 2, 203-215, 1978.

T. BRECZKO, A study of plastic strain processes in P A4 aluminium alloy, Arch. Mech., 35, 5-6, 591-601, 1983.

Л. И. МАРАКИН, Справочник ио ренмзеносмрукмурному анализу поликрисмаллов, ГИФ-МЛ, Москва 1961.

T. BRECZKO, Calculation of lattice distortion and crystallite size, J. Techn. Phys., 24, 1, 97-103, 1983.

T. BRECZKO, Urządzenie do obciążania próbek, patent Nr 126705.

T. BRECZKO, Experimental X-ray elastic constants of 30 HGV and St45 steels, Wear, 80, 83-87, 1982.

А. И. МЕЛЬКЕР, Оиреъеление монкой смукмуры по форме оъной ъифракционной лнии мемоъом опмимальных коэффициенмов фурье, ФМиМ, 341, 91-99, 1975.

T. BRECZKO, Mikronaprężenia w mechanice złożonych odkształceń plastycznych metali o sieci Al - studium doświadczalne, Prace IPPT PAN, 22, 1985.

W. SZCZEPIŃSKI, On the concept of residual microstresses in plasticity, a more fundamental plasticity approach, Arch Mech, 32, 3, 431-443, 1980.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland