Engineering Transactions, 35, 3, pp. 461-471, 1987

Zmiany Podczas Mikronaprężeń Złożonych i Odkształceń Zniekształceń Plastycznych Statycznych Stali 1H18N9T

T. Breczko
Politechnika Białostocka, Białystok
Poland

W pracy przedstawiono wyniki badań średnio kwadratowych mikroodkształceń oraz zniekształceń statycznych sieci w stali austenitycznej poddanej złożonym odkształceniom plastycznym. W użytej do badań stali, podczas odkształceń plastycznych, zachodziła przemiana fazowa. Badania pozwoliły wyjaśnić wpływ odkształceń plastycznych na redystrybucję średnio­kwadratowych mikroodkształceń oraz zniekształceń statycznych sieci w warunkach zachodzącej podczas odkształceń przemiany fazowej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. SZCZEPIŃSKI, J. MIASTKOWSKI, An experimental study of the effect of the prestraining history On the yield surfaces of an aluminium alloy, J. Mech. Phys. Solids, 16, 153-162, 1968.

J. MIASTKOWSKI, Yield surface of material subjected to combined cyclic loadings, Arch. Mech., 30, 2, 203-215, 1978.

T. BRECZKO, A study of plastic strain processes in P A4 aluminium alloy, Arch. Mech., 35, 5-6, 591-601, 1983.

Л. И. МАРАКИН, Справочник ио ренмзеносмрукмурному анализу поликрисмаллов, ГИФ-МЛ, Москва 1961.

T. BRECZKO, Calculation of lattice distortion and crystallite size, J. Techn. Phys., 24, 1, 97-103, 1983.

T. BRECZKO, Urządzenie do obciążania próbek, patent Nr 126705.

T. BRECZKO, Experimental X-ray elastic constants of 30 HGV and St45 steels, Wear, 80, 83-87, 1982.

А. И. МЕЛЬКЕР, Оиреъеление монкой смукмуры по форме оъной ъифракционной лнии мемоъом опмимальных коэффициенмов фурье, ФМиМ, 341, 91-99, 1975.

T. BRECZKO, Mikronaprężenia w mechanice złożonych odkształceń plastycznych metali o sieci Al - studium doświadczalne, Prace IPPT PAN, 22, 1985.

W. SZCZEPIŃSKI, On the concept of residual microstresses in plasticity, a more fundamental plasticity approach, Arch Mech, 32, 3, 431-443, 1980.