Engineering Transactions, 22, 3, pp. 533-542, 1974

Zagadnienia Termosprężystości w Tarczach Mikropolarnych

K. Majorowska-Knap
Politechnika Warszawska, Instytut Mechaniki Konstrukcji Inżynierskich, Płock
Poland

W pracy rozważa się zagadnienie naprężeń termicznych w tarczy prostokątnej poddanej działaniu pola temperatury na brzegach. Zagadnienie rozwiązuje się w naprężeniach przy użyciu funkcji Airy’ego-Mindlina, wykorzystując zastosowanie pojedynczych i podwójnych szeregów Fouriera.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. NOWACKI, Theory of non-symmetric elasticity [in Polish], PWN, 1971.

W. NOWACKI, Zagadnienia termosprężystości, PWN, 1960.

W. NOWACKI, Plane problems of micropolar elasticity, Arch. Mech., 23, 5, 1971.

K. MAJORKOWSKA-KNAP, Płaskie zagadnienia mikropolarnej sprężystości. Praca doktorska złożona w Bibliotece Politechniki Warszawskiej, 1972.