Engineering Transactions, 22, 3, pp. 307-318, 1974

Transport Pneumatyczny Materiałów Sproszkowanych przy Wysokich Koncentracjach Mieszaniny

M. Sperski
Politechnika Gdańska
Poland

Rozwiązano zagadnienie jednowymiarowego przepływu mieszaniny gazu i pyłu w poziomie rurze. Metoda umożliwia wyrażenie zmiany ciśnienia w rurze w zależności od natężenia przepływu obu faz. Metodę wypróbowano doświadczalnie za pomocą specjalnych przewodów rurowych w warunkach wysokiego stężenia cząstek.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. BARTH, Strömungstechnische Probleme der Verfahrenstechnik, Chemie Ing. Technik, 26, 1954.

W. BARTH, Strömungsvorgange beim Transport von Festteilchen und Flusigkeitteilchen in Gasen, Chemie Ing. Technik, 30, 1958.

W. BARTH, Physikalische und wirtschaftliche Probleme des Transportes von Festteilchen in Flüsigkeiten und Gasen, Chemie Ing. Technik, 3, 1960.

W. BARTH, Strömungstechnische Probleme bei der Füörderung von Staub-Luft Gemischen, Chemie

Ing. Technik, 3, 1963.

W.P. BURSIAN, Pniewmaticzeskij transport na priedprijatiach piszczewoj promyszlennosti, Moskwa 1964.

W. FLATT, W. ALLENSPACH, Erhohen der Förderleistung und Verbessern des Wirkungsgrades pneumatischer Förderanlagen, Chemie Ing. Technik, 21, 1970.

J. GASTERSTÄDT, Die experimentelle Untersuchung des pneumatischen Fördervorganges, VDI Forschungsarbeiten, 265, 1924.

A. LIPPERT, Pneumatische Förderung bei hohen Gutkonzentrazionen, Chemie Ing. Technik, 38, 1966.

E. MUSCHELKNAUTZ, W. KRAMBROCK, Vereinfache Berechnung horizontaler pneumatischen Förderleitungen bei hoher Gutbeladung mit feinkörnigen Produkten, Chemie Ing. Technik, 21, 1970.

W. RAUSCH, Untersuchungen über die Luftwiderstände von körnigen und staubformigen Gutern im Luftstrom, Ingenieur-Archiv, 5, 1958.

Neues pneumatisches Förderverfahren, Fördern und Heben, 12, 1964.