Engineering Transactions, 33, 1-2, pp. 55-69, 1985

Wpływ Charakterystyk Materiałowych na Nośność Rozdzielczą Nieograniczonej Tarczy z Kołową Sztywną Inkluzją

K. Szuwalski
Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

W pracy zajęto się nieograniczoną płaską tarczą z kołową sztywną inkluzją, poddaną równomiernemu rozciąganiu w nieskończoności, Przy założeniu, że tarcza jest wykorzystana z asymptotycznie idealnie plastycznego materiału dla różnych charakterystyk (…) zbadano możliwość uzyskania rozwiązania problemu nośności granicznej, związanego z wystąpieniem mechanizmu zniszczenia plastycznego. Dla przypadków, gdy problem ten nie ma rozwiązania określono odpowiednią nośność rozdzielczą - obciążenie przy którym występuje kres ciągłego rozwiązania. Rozważono najczęściej stosowane prawa asymptotycznie idealnej plastyczności podane przez W. Pragera i A. Ylinena oraz prawo potęgowe zaproponowane przez K. SZUWALSKIEGO i M. ŻYCZKOWSKIEGO [1]. Zastosowano rozwinięcie w szeregi potęgowe oraz obliczenia numeryczne. Sformułowano ogólny warunek, który musi być spełniony przez prawo asymptotycznie idealnej plastyczności, aby nie utworzył się mechanizm zniszczenia plastycznego i aby wystąpiła nośność rozdzielcza. 

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

K. SZUWALSKI, M. ŻYCZKOWSKI, On the phenomenon of decohesion in perfect plasticity, Int. J. Solids Structures, 9, 1973.

M. ŻYCZKOWSKI, K. SZUWALSKI, On the termination of the process of finite plastic deformation, Conf. Finite Deformations in Plasticity, Euromech 54, 1974.

M. ŻYCZKOWSKI, K. SZUWALSKI, Decohesive carrying capacity in thermal stress problems, Trans. 3rd Conf. Structural Mechanics in Reactor Technology, Vol. 5, part. L, Paper L2/4, London 1975.

W. PRAGER, Discontinuous fields of plastic stress and flow, Proc. Sec. U.S. Congr. Appl. Mech., 1955,

W. W. SOKOŁOWSKI, Teoria plastyczności, PWN, Warszawa 1957.

A. YLINEN, A method of determining the buckling stress and required cross-sectional area for centrally loaded straight columns in elastic and inelastic range, Mem. Ass. Int. Ponts Charp., 16, 1956.

W. PRAGER, On isotropic materials with continuous transition from elastic to plastic state, Proc. V-th Int. Congr. Appl. Mech., 1938.