Engineering Transactions, 32, 4, pp. 623-627, 1984

Zależność Odkształceń Sprężystych od Naprężeń w Żeliwie

Cz. Witkowski
Politechnika Wrocławska, Instytut Materiałoznawstwa i Mechaniki Teoretycznej, Wrocław
Poland

Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych dotyczących zależności odkształceń od naprężeń w płaskim stanie naprężenia dla żeliwa, przeprowadzono weryfikację liniowych i nieliniowych równań wiążących naprężenia i odkształcenia sprężyste. Wyniki doświadczalne potwierdziły możliwość stosowania zasady superpozycji osiowych stanów naprężeń w celu otrzymania złożonych stanów naprężeń w przypadku dwuosiowego rozciągania i roz­ciągania-ściskania, natomiast nie potwierdziły w przypadku dwuosiowego ściskania.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. GABRYSZEWSKI, CZ. WITKOWSKI, Odkształcenia w żeliwie, Inst. Materiałoznawstwa i Mech. Tech. PWr., Raport Serii Preprinty Nr l, Wrocław 1980.

Z. GABRYSZEWSKI, CZ. WITKOWSKI, Zależność odkształceń od naprężeń w płaskim stanie naprężenia dla Zł 25, VII Sympozjum Badań Doświadczalnych w Mechanice, Warszawa, 179-191, 1976.

CZ. WITKOWSKI, Praca doktorska Inst. Materiałoznawstwa i Mech. Techn. PWr., Wrocław 1976.

П. Н. ЕльчАнов, Л. Г. НУдЕЛhМАН, Упрулие характеристики серого чугуна, Литейное производство, 2, 15-16, 1975.

G. N. J. GILBERT, The elastic properties of flake graphite irons, The British Foundryman, 61, 7, 264-278, 1968.

G. N. J. GILBERT, The mechanical properties of cast iron, The Chartered Mechanical Engincer, 12, 6, 1965.

E. PIWOWARSKY, Hochwertiges Gusseisen Grauguss, Springer Verlag Berlin-Gotingen-Heidel­berg 1958.