Engineering Transactions, 35, 4, pp. 643-660, 1987

Wybuch Skupiony W Gruncie Nawodnionym. Część II. Analiza Ilościowa Parametrów Ruchu i Stanu Układu z Płaską Falą Uderzeniową.

E. Włodarczyk
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Opierając się na analitycznym rozwiązaniu problemu wybuchu skupionego w gruncie nawodnionym [l], przeprowadzono obszerną analizę ruchu gruntu obciążonego natychmiastowym wybuchem płaskiego ładunku materiału wybuchowego. Na wszystkie parametry określające stan i ruch gruntu wyprowadzono zaniknięte wzory w wielkościach bezwymiarowych, nadające się do praktycznych zastosowań. Zamieszczone wykresy mają charakter użytkowy. Wyciągnięto szereg interesujących wniosków charakteryzujących badany proces, które podano w zakończeniu pracy.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

E. WŁODARCZYK, Concentrated explosion in water saturated soil. Part I analytical solution of the problem J. Techn. Phys. 28, 2, 1987.

Г. М. ЛЯХОВ, Ударные волиы в многокомпонентных средах, Изв. АН СССР, ОТН Механика и машиностроение, 1, 1959.

Х. А. РЛХМАТУЛИН, О распростраиении волн в многокомпонентных средах, ПММ, 33. 11, 1969.

Х. А. РЛХМДТУЛИН, Л. И. СТНПЛНОВЛ, О распространении ударной волны взрыва в груитах, Сборник статей по взрыву, АН СССР, Москва 1957.

А. Я. САГОМОНЯН, Одномериые движения груита со сферическими, цилиидрическими и плоскими волпами, Научные доклады высшей школы (физ.-мат. серия), 3, 1958.

E. WŁODARCZYK, Plane expansion of real detonation products. Closed form solutions, J. Tech. Phys., 25, J-4, 1984.