Engineering Transactions, 23, 1, pp. 45-54, 1975

Zastosowanie Czułości Obiektu na Zmiany Parametrów jako Metody Optymalizacji

C. Cempel
Instytut Mechaniki Technicznej Politechniki Poznańskiej, Poznań
Poland

W pracy przedstawiono propozycję metody optymalizacji dynamiczności obiektu w obecności wymuszeń o szerokim widmie. Zastosowana tu do oceny dynamiczności podatność szerokopasmowa jest wyrażona w funkcji parametrów strukturalnych. To z kolei umożliwia konstrukcję wektora czułości obiektu, którego znajomość ułatwia zadanie optymalizacji.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

CZ. CEMPEL, Oszacowanie odpowiedzi struktury mechanicznej na dowolne wymuszenie, Rozpr. Inż., 21, 1, 121-135, 1973.

CZ. CEMPEL, Całkowe kryterium oceny dynamiczności obiektów mechanicznych, Rozpr. Inżyn., 21, 2, 293-303, 1973.

J. OSIOWSKI, Zarys rachunku operatorowego, ss. 97, 526, WNT, Warszawa 1972.

CZ. CEMPEL, Zastosowanie podatności szerokopasmowej do oceny reakcji obiektów mechanicznych na dowolne wymuszenie, Rozpr. Inżyn. 21, 4, 577-588, 1973.

[in Russian]

C. W. MERIAM III, Teoria optymalizacji i projektowanie układów sterowania automatycznego, 37, WNT, Warszawa 1967.

R. E. MACHOL, System engineering handbook, Chapt. 29. Mc Graw-Hill, New York 1965.